Πυλώνας ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Μέτρηση της Απόδοσης

ΔΗΜΟΣ ΑΚΤΙΟΥ ΒΟΝΙΤΣΑΣ

Οικονομική Διαχείριση και Διαφάνεια

Η αποτελεσματικότερη αξιοποίηση των διαθέσιμων πόρων εν μέσω των αυστηρών γραφειοκρατικών περιορισμών του ισχύοντος ρυθμιστικού πλαισίου.

Πολίτες του Δήμου Ακτίου – Βόνιτσας

Έτη 2015-2016-2017

Τα τελευταία χρόνια κύριος στόχος του Δήμου Ακτίου Βόνιτσας είναι η

Όσο το δυνατόν μεγαλύτερη απορρόφηση και υλοποίηση τόσο κρατικών όσο και τοπικών κονδυλίων προκειμένου να πραγματοποιηθούν έργα για την καλύτερη ανάπτυξη της περιοχής. Αυτό πετυχαίνεται κάθε φορά  με την σωστή ενημέρωση και την άμεση κινητοποίηση όλων των φορέων του δήμου υπό την επίβλεψη και καθοδήγηση του δημάρχου, ο οποίος διακρίνεται για την   οργανωτικότητα και την αποτελεσματικότητά του στην απορρόφηση και υλοποίηση έργων υποδομής .

https://www.kefim.org/wp-content/uploads/2019/01/DHMOI_final_FAQ.pdf

Στην υλοποίηση των στόχων εκτός από τον κύριο διαχειριστή που είναι ο δήμαρχος κύριος Γεώργιος Αποστολάκης υπάρχει συνεργασία και συμμετοχή από όλους τους εργαζόμενους στην Τοπική Αυτοδιοίκηση   

Δήμος Ακτίου – Βόνιτσας

Η μελέτη του Δείκτη Αποτελεσματικότητας που παρουσίασε το Κέντρο Φιλελεύθερων Μελετών “Μάρκος Δραγούμης”, αξιολογεί και κατατάσσει 320 δημοτικές αρχές της χώρας βάσει των επιδόσεών τους σε τρία βασικά πεδία: την οικονομική διαχείριση, τη διαφάνεια και λογοδοσία, και τις παρεχόμενες υπηρεσίες προς τους Δημότες.

Στη συνολική κατάταξη ανάμεσα στους δέκα καλύτερους δήμους ως προς τη συνολική τους αποτελεσματικότητα για το έτος 2017 ο Δήμος Ακτίου Βόνιτσας κατείχε την όγδοη θέση της βαθμολογίας.

Πιο συγκεκριμένα για τον υπολογισμό της επίδοσης στην οικονομική διαχείριση, όπου ο Δήμος Ακτίου Βόνιτσας κατετάγη στην έβδομη θέση της βαθμολογίας του 2017 ανάμεσα στους μεικτούς Δήμους, αξιοποιήθηκαν τα δεδομένα των προϋπολογισμών και απολογισμών των Δήμων. Ως προς τα δημοτικά έσοδα, αξιοποιούνται τα στοιχεία που αφορούν τα ανταποδοτικά τέλη για ηλεκτροφωτισμό και καθαριότητα, για τον καθορισμό των οποίων οι Δήμοι έχουν ουσιαστικές αρμοδιότητες.

Στην υποκατηγορία «Κόστος προσωπικού ως ποσοστό  των συνολικών δαπανών» ο Δήμος Ακτίου Βόνιτσας κατετάγη 8ος ανάμεσα στους μεικτούς Δήμους με κόστος προσωπικού 24% των συνολικών δαπανών του 2017.

Η διάκριση σε μια επιστημονική έρευνα είναι ένα μεγάλο επίτευγμα για τον Δήμο και αποδεικνύει την ορθολογική και στοχευμένη χρήση των εισερχόμενων πόρων.

 

Ανάπτυξη του Δήμου Ακτίου –Βόνιτσας με την υλοποίηση νέων έργων υποδομών προς όφελος της καλύτερης ποιότητας ζωής των πολιτών.

Αναβάθμιση του προφίλ του Δήμου, ως ένας κοινωνικά υπεύθυνος Δήμος, έχοντας κερδίσει την εμπιστοσύνη των πολιτών .