Πυλώνας ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Προώθηση της Καινοτομίας

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ

Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα διασφάλισης ποιότητας και ποσότητας καυσίμων: Πρόγραμμα Εγγύηση ΕΚΟ

Οι βασικοί άξονες - στόχοι του Προγράμματος Εγγύηση ΕΚΟ είναι:


•    Η διασφάλιση των καταναλωτών, από τη νοθεία και τη λαθρεμπορία των καυσίμων, σε όλα τα στάδια διακίνησης, μέσω διαρκών ελέγχων ποιότητας και ποσότητας.
•    Η ικανοποίηση της ανάγκης του καταναλωτή για ασφάλεια και σιγουριά και η διαβεβαίωσή του ότι μπορεί να είναι σίγουρος για κάθε λίτρο.
•    Η διαφοροποίηση του brand EKO από τον ανταγωνισμό ως μια value for money και αξιόπιστη εταιρεία.

 

Το βασικό κοινό-στόχος του Εγγύηση ΕΚΟ είναι πρωτίστως οι καταναλωτές της ΕΚΟ. Mέσω του προγράμματος επιδιώκεται να ενισχυθεί η επίγνωση του καταναλωτή για την υψηλή ποιότητα των προϊόντων που προμηθεύεται. Ωστόσο, βάσει ερευνών που διεξήχθησαν, διαπιστώθηκε πως από το ποσοστό των πελατών τους οποίους η καμπάνια παρακινεί να επισκεφτούν συχνότερα την ΕΚΟ, το 49% δηλώνουν πελάτες ανταγωνισμού και το 67% δηλώνουν την ΕΚΟ ως δεύτερη επιλογή. Κατά συνέπεια, το πρόγραμμα Εγγύηση ΕΚΟ αφορά και το καταναλωτικό κοινό ανταγωνιστριών εταιρειών, δηλαδή οι καταναλωτές αντιλαμβάνονται την ασφάλεια που εγγυάται το πρόγραμμα Εγγύηση ΕΚΟ και επιλέγουν τα πρατήριά της για τον ανεφοδιασμό τους.

Το πρόγραμμα ξεκίνησε πρώτη φορά το Νοέμβριο 2012 και συνεχίζεται με διαρκή αύξηση των πρατηρίων που συμμετέχουν σε αυτό.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει σειρά ελέγχων σε όλα τα στάδια διακίνησης καυσίμου από το διυλιστήριο έως το ρεζερβουάρ του οχήματος του πελάτη. Ειδικότερα περιλαμβάνει:
 

α) Συνεχείς ποιοτικές αναλύσεις καυσίμων στο διυλιστήριο και τις εγκαταστάσεις αποθήκευσης.
β) Σφράγιση των βυτίων μεταφοράς.
γ) Παρακολούθηση των διαδρομών των βυτίων μεταφοράς με συστήματα εντοπισμού θέσης - GPS.
δ) Έλεγχο και σφράγιση των αντλιών με ταινία ασφαλείας, αποκλειστικά από πιστοποιημένα συνεργεία συντήρησης που έχει ορίσει η ΕΚΟ.
ε) Δυνατότητα ελέγχου ποιότητας από τον πελάτη με τα ΔΩΡΕΑΝ spot test kits.
στ) Απροειδοποίητους ποσοτικούς ελέγχους στα πρατήρια από συμβατικά οχήματα.
ζ) Συνεχείς ποιοτικούς και ποσοτικούς ελέγχους στα πρατήρια από κινητά εξοπλισμένα εργαστήρια του Ε.Μ.Π.
 

Στον σχεδιασμό του προγράμματος περιλαμβάνονται αυστηρά κριτήρια για την ένταξη πρατηρίων σε αυτό, καθώς και εκτεταμένα προγράμματα εκπαίδευσης και ελέγχων. Αν κατά τον έλεγχο διαπιστωθεί απόκλιση από τα κριτήρια (π.χ. παραβιασμένες ταινίες ασφαλείας), το πρατήριο εξαιρείται από το πρόγραμμα. Πρόκειται για ένα καινοτόμο διεθνώς πρόγραμμα ελέγχου καυσίμων το οποίο ήδη εφαρμόζεται με μεγάλη επιτυχία στη θυγατρική εταιρεία του Ομίλου στη Βουλγαρία αποσπώντας το βραβείο “Best Petrol Station Chain of the year 2015”.

 

Παρουσιάζεται αναλυτικά κάθε φάση του προγράμματος με video (σε ελληνική έκδοση):  http://www.eko.gr/eggyhsh/ 

Η ΕΚΟ, σε συνεργασία με το Εργαστήριο Τεχνολογίας Καυσίμων του Ε.Μ.Π., διεξάγει συνεχείς ελέγχους ποιότητας και ποσότητας σε όλη την Ελλάδα, καθόλη τη διάρκεια του έτους, με δύο κινητά συνεργεία σε όλα τα πρατήριά της.

Tο Πρόγραμμα Εγγύηση ΕΚΟ καλύπτει όλη την εφοδιαστική αλυσίδα, από το διυλιστήριο και τις εγκαταστάσεις μέχρι το ρεζερβουάρ του οχήματος του καταναλωτή, απαιτώντας τη συνεργασία πολλών εργαζομένων από διαφορετικά τμήματα και επίπεδα ιεραρχίας.

Κάθε σημείο της εφοδιαστικής αλυσίδας, από το διυλιστήριο και τις εγκαταστάσεις μέχρι το ρεζερβουάρ του τελικού καταναλωτή, με κεντρικό σημείο υλοποίησης το πρατήριο (spot test kits, σφράγιση αντλιών, έλεγχοι από Ε.Μ.Π).

Η αγορά των πετρελαιοειδών αποτελεί έναν από τους ωριμότερους και μεγαλύτερους κλάδους της ελληνικής οικονομίας. Η ΕΚΟ συνεχίζοντας την πολιτική της για παροχή υψηλής ποιότητας προϊόντων και θέλοντας να προσθέσει αξία για τον καταναλωτή και να τον διασφαλίσει έναντι του φαινομένου λαθρεμπορίας και νοθείας, δημιουργεί το πρόγραμμα Εγγύηση ΕΚΟ το Νοέμβριο του 2012, συνεκτιμώντας τα αποτελέσματα της ετήσιας έρευνας "Brand Vitality Tracking – Greece".
 

Με το πρόγραμμα αυτό διασφαλίζει τον καταναλωτή μέσα σε ένα ιδιαίτερα ανασφαλές και αναξιόπιστο περιβάλλον, έτσι ώστε να νιώθει σίγουρος για κάθε λίτρο που αγοράζει. Σύμφωνα με πρόσφατη έρευνα αγοράς το 47% των πελατών ανταγωνιστριών εταιρειών είναι διατεθειμένο να επιλέξει την ΕΚΟ λόγω του προγράμματος και 57% αυτών που έχουν την ΕΚΟ ως δεύτερη επιλογή ανεφοδιασμού τους προτίθενται να αυξήσουν τις επισκέψεις τους στα πρατήρια ΕΚΟ. Μεγάλη, λοιπόν, επιτυχία-αποτέλεσμα του προγράμματος στο κοινωνικό σύνολο, αποτελεί η εμπιστοσύνη που νιώθει ο πελάτης για τα προϊόντα που αγοράζει από την ΕΚΟ και η προστασία του από τη νοθεία και τη λαθρεμπορία σε όλα τα στάδια διακίνησης. Η προστασία του καταναλωτή από τη νοθεία και τη λαθρεμπορία έχει αντίκτυπο και στο περιβάλλον διότι αποτρέπεται η χρήση στους κινητήρες ακατάλληλων για το σκοπό αυτό καυσίμων (π.χ. πετρέλαιο ναυτιλίας) που δημιουργούν περισσότερες επιβλαβείς εκπομπές ρύπων στην ατμόσφαιρα.

Βάσει της έρευνας "Brand Vitality Tracking – Greece" που διεξάγεται ετησίως, διαπιστώθηκε πως το πρόγραμμα Εγγύηση ΕΚΟ:

1. Οδήγησε σε αύξηση του μεριδίου αγοράς μέσα από την ενίσχυση της πρόθεσης των καταναλωτών να επισκέπτονται συχνότερα τα πρατήρια ΕΚΟ. Η αύξηση αυτή πραγματοποιήθηκε σε μία συνεχώς μειούμενη αγορά.
2. Δημιούργησε επί πλέον δυναμική μεγέθυνσης μεριδίου αγοράς αφού περίπου ένας στους δύο καταναλωτές που παρακινείται να επισκεφθεί την ΕΚΟ δηλώνει πελάτης του ανταγωνισμού.
3. Ενίσχυσε τη βεβαιότητα του καταναλωτή πως η ΕΚΟ παρέχει ποιοτικά, αξιόπιστα και value for money προϊόντα βελτιώνοντας την αξιοπιστία της έναντι των καταναλωτών.
 

Πιο συγκεκριμένα:
α) Πριν από το πρόγραμμα Εγγύηση ΕΚΟ, οι πωλήσεις στα πρατήρια του προγράμματος ακολουθούσαν την τάση της αγοράς. Μετά το λανσάρισμα του προγράμματος, εμφανίζεται σαφής βελτίωση με επιβράδυνση της μείωσης των πωλήσεων και, στη συνέχεια, μεγαλύτερη αύξησή τους. Ως άμεση συνέπεια, από το 15,1% το 2012, το 2014 οδηγούμαστε σε κατάκτηση μεριδίου αγοράς 16% και, μάλιστα, με μειούμενο αριθμό πρατηρίων. Τα πρατήρια που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα Εγγύηση ΕΚΟ διατηρούν ξεκάθαρο προβάδισμα έναντι αυτών που δεν συμμετέχουν και συμβάλλουν σημαντικά στην ενίσχυση του συνόλου των πωλήσεων λιανικής ΕΚΟ.
β) Οι συνεχείς έλεγχοι της ποσότητας και ποιότητας των καυσίμων ως προστασία από προσπάθειες νοθείας αποτελούν βασικούς λόγους επιλογής εταιρείας από τους καταναλωτές και καθιστούν την ΕΚΟ αξιόπιστη επιλογή ως εταιρεία με υψηλής ποιότητας προϊόντα.