Πυλώνας ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Κινητικότητα & Μεταφορές

Περιφέρεια Θεσσαλίας

Ολοκληρωμένο Σύστημα Ασφαλείας (ISPS) στο λιμάνι του Βόλου

Το έργο αυτό αποτελεί ένα συγκριτικό πλεονέκτημα στο διεθνή ανταγωνιστικό χώρο των θαλάσσιων εμπορευματικών μεταφορών και της κρουαζιέρας και είναι το πιο σύγχρονο που υπάρχει στην Ευρώπη. Στοχεύοντας στην προσέλκυση ακόμη μεγαλύτερου έργου στο λιμάνι του Βόλου, θέσαμε σε λειτουργία ένα πλήρες σύστημα ασφαλείας για όλα τα φορτία, οχήματα και επιβάτες, που αφορούν τη διακίνηση από και προς χώρες του εξωτερικού.

Επιτυγχάνεται  αναβάθμιση της ασφάλειας των λιμενικών υποδομών καθώς αυτή αποτελεί κρίσιμο στοιχείο λειτουργίας του Λιμένα Βόλου, τόσο για την προστασία των εργαζομένων, όσο και της πόλης του Βόλου και των επωφελούμενων από αυτό αλλά και όλης της Περιφέρειας Θεσσαλίας.

2016

Το έργο εγκατάστασης του νέου ολοκληρωμένου συστήματος ασφαλείας ISPS χρηματοδοτήθηκε από το ΕΣΠΑ Θεσσαλίας 2007-2013, με προϋπολογισμό 1.200.000 ευρώ και αποτελείται από:

 • Φυλάκιο Κεντρικής Πύλης / Κέντρο Ελέγχου Ασφάλειας (ΚΕΑ),
 • Φυλάκιο Προβλήτα Νο 3,
 • Σύστημα επιτήρησης με κάμερες,
 • Συστήματα επικοινωνίας,
 • Ηλεκτρονικούς μηχανισμούς ελέγχου πρόσβασης,
 • Ανιχνευτή μεταλλικών αντικειμένων,
 • Περιφράξεις,
 • Θύρες εισόδου-εξόδου οχημάτων,
 • Υπερυψωμένη πλατφόρμα ελέγχου Φ/Γ οχημάτων,
 • Προκατασκευασμένα στηθαία σκυροδέματος τύπου JERSEY και
 • Ηλεκτρολογικό εξοπλισμό – κόμβοι διανομής – καλωδιώσεις.

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΑ ΒΟΛΟΥ

Περιφέρεια Θεσσαλίας –Περιφερειακή Ενότητα Μαγνησίας & Σποράδων

Αναμενόμενα οφέλη από την ολοκλήρωσή του είναι η βελτίωση των συνθηκών ασφάλειας εντός της περιμέτρου του Λιμένα Βόλου καθώς και η βελτίωση της εξυπηρέτησης των συναλλασσόμενων με το λιμάνι και αυτοματοποίηση σχετικών διαδικασιών με την ηλεκτρονικοποίησή τους.