Πυλώνας ΚΟΙΝΩΝΙΑ
ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Εκπαίδευση - Νέα Γενιά - Διά βίου μάθηση

ORACLE ΕΛΛΑΣ ΜΕΠΕ

Oracle Academy

Ο στόχος του προγράμματος Oracle Academy είναι να αφυπνίσει το ενδιαφέρον των σπουδαστών για την Πληροφορική, ιδιαίτερα των κοριτσιών, να αναπτύξει τις ΙΤ δεξιότητες σπουδαστών και εκπ/κών πάνω σε προγραμματισμό με Java, σχεδιασμό και προγραμματισμό βάσεων δεδομένων με SQL και PL/SQL, ανάπτυξης εφαρμογών, big data, cloud, κ.ά, και να βοηθήσει τα εκπ/κά ιδρύματα όλων των βαθμίδων (από το Δημοτικό μέχρι και την Τριτοβάθμια) ώστε να αυξήσουν τη συνάφεια των εκπαιδευτικών τους προγραμμάτων, να επεκτείνουν την προσφορά σχετικών μαθημάτων και να βοηθήσουν σπουδαστές και εκπ/κούς να αποκτήσουν τις αντίστοιχες επαγγελματικές πιστοποιήσεις της Oracle, σημαντικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στην αγορά εργασίας τοπικώς και διεθνώς. Τέλος, σημαντικό κομμάτι του προγράμματος αποτελεί η ενημέρωση και ο επαγγελματικός προσανατολισμός των φοιτητών της τριτοβάθμιας εκπ/σης, μέσω εκδηλώσεων που διοργανώνονται σε Παν/μια μέλη του προγ/τος.

Εκπαιδευτικοί Πληροφορικής σε όλες τις βαθμίδες εκπ/σης - πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια και τριτοβάθμια εκπ/ση, μαθητές, φοιτητές, μεμονωμένα άτομα.

Ξεκίνησε το 2010 και θα συνεχιστεί για όσο είναι απαραίτητο.

Τα μη κερδοσκοπικά δημόσια και ιδιωτικά εκπαιδευτικά ιδρύματα όλων των βαθμίδων γίνονται μέλη του προγράμματος δωρεάν για 3 χρόνια. Οι εκπαιδευτικοί των ιδρυμάτων αποκτούν πρόσβαση στο λογισμικό τεχνολογίας της Oracle, στις ίδιες εκδόσεις που χρησιμοποιούν οι πελάτες της Oracle, και μπορούν να το αξιοποιήσουν για εκπαιδευτική χρήση αλλά και μη κερδοσκοπική έρευνα, στο πλαίσιο πτυχιακού προγράμματος. Επιπλέον, έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν δωρεάν σεμινάρια βασισμένα στο διαθέσιμο εκπ/κό υλικό πάνω στον προγραμματισμό με Java και το σχεδιασμό και προγραμματισμό βάσεων δεδομένων με SQL & PL/SQL αλλά και να έχουν πρόσβαση σε επιπλέον εκπαιδευτικό υλικό για την ανάπτυξη εφαρμογών, τα big data και το cloud (χωρίς να είναι απαραίτητη η παρακολούθηση των σεμιναρίων). Στη συνέχεια μπορούν να διδάξουν το ίδιο υλικό στους μαθητές/φοιτητές τους και να τους οδηγήσουν, εφόσον το επιθυμούν, στην προετοιμασία και τις εξετάσεις για τις αντίστοιχες επαγγελματικές πιστοποιήσεις της Oracle, με σημαντικές εκπτώσεις. Τέλος, τόσο οι εκπαιδευτικοί όσο και οι σπουδαστές, ως μέλη, μπορούν να συμμετέχουν στις οnline κοινότητες, αναπτύσσοντας συνεργασίες, fora, μπορούν να παρακολουθούν webcasts με ειδικούς της Oracle πάνω στις τάσεις της Πληροφορικής, να έχουν πρόσβαση στην Online βιβλιοθήκη, κ.λπ.

Πιο συγκεκριμένα, όσον αφορά στα σεμινάρια, οι εκπαιδευτικοί σε ομάδες των 20-25 ατόμων παρακολουθούν για ένα διάστημα, που ποικίλλει ανάλογα με το σεμινάριο και τη μορφή του (6-14 εβδομάδες), μια εβδομαδιαία Online συνάντηση με τον εισηγητή (στα αγγλικά στην πλειοψηφία των σεμιναρίων ή στα ελληνικά) καλύπτοντας την ύλη της εβδομάδας, συμπληρώνοντας το απαραίτητο διάστημα δίνουν τις εξετάσεις για το μάθημα Online και εφόσον πετύχουν στις εξετάσεις προχωρούν (εφόσον το σεμινάριο είναι μεικτής μορφής και όχι αποκλειστικά virtual) σε ένα 2μερο ή 3μερο με τον εισηγητή, όπου δουλεύουν ομαδικά πάνω σε projects εφαρμόζοντας όσα έμαθαν. Ολοκληρώνοντας το σεμινάριο λαμβάνουν το πιστοποιητικό παρακολούθησης, ενώ μπορούν να προχωρήσουν και σε επαγγελματικές πιστοποιήσεις της Oracle, ανάλογα με τα σεμινάρια που έχουν κάνει. Στη συνέχεια, μπορούν να αξιοποιήσουν το εκπ/κό υλικό του σεμιναρίου για να διδάξουν τους μαθητές/φοιτητές τους. Τα 2μερα και 3μερα φιλοξενούνται σε Ανώτατα Εκπ/κά Ιδρύματα-μέλη του προγράμματος, σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και άλλες πόλεις (Τρίπολη, Λάρισα, Πάτρα, κ.ά).

Στα σεμινάρια της Java τα παιδιά από 8 χρονών εισάγονται στη δημοφιλέστερη γλώσσα προγραμματισμού στον κόσμο με έναν τρόπο διασκεδαστικό, αφού αξιοποιούνται τα εκπ/κά λογισμικά Alice (δημιουργία 3D animation) και Greenfoot (δημιουργία παιχνιδιών) τα οποία διατίθενται δωρεάν στο διαδίκτυο και έχουν αναπτυχθεί και εξελίσσονται από Πανεπιστήμια του εξωτερικού με την οικονομική ενίσχυση της Oracle, αλλά και σε πιο προχωρημένες έννοιες της γλώσσας και στη γραφή κώδικα. Αντίστοιχα, στα σεμινάρια των βάσεων δεδομένων στόχος είναι η εισαγωγή των μαθητών/φοιτητών στις βασικές αρχές του σχεδιασμού και προγραμματισμού με την αξιοποίηση της Oracle Application Express, έκδοσης της βάσης δεδομένων της Oracle. Εφόσον το υλικό αξιοποιηθεί πλήρως από τους εκπ/κούς, έχουν και οι μαθητές/φοιτητές τους τη δυνατότητα να προχωρήσουν για κάποιες επαγγελματικές πιστοποιήσεις της Oracle αποκτώντας, έτσι, ένα πολύτιμο εφόδιο στην αγορά εργασίας. Επιπλέον, δίνεται η δυνατότητα στους εκπ/κούς της τριτοβάθμιας εκπ/σης που έχουν ήδη γνώση και πολυετή διδακτική εμπειρία στα αντικείμενα (Java, SQL, PL/SQL) να αιτηθούν το Experience Pass και να λάβουν πρόσβαση στο εκπ/κο υλικό των σεμιναρίων για την περαιτέρω μελέτη και αξιοποίησή του όπως εκείνοι νομίζουν, χωρίς να χρειάζεται να παρακολουθήσουν τα σεμινάρια.

Πανελλήνια Ένωση Καθηγητών Πληροφορικής (ΠΕΚΑΠ), Περιφέρειες και Δ/νσεις Α'βαθμιας και Β'βαθμιας.

Δεν υπήρξε συμμετοχή των εργαζομένων της.

Ελλάδα (διεθνές πρόγραμμα της Oracle)

Από το 2010 που έχει ξεκινήσει το πρόγραμμα και στην Ελλάδα, έχουν επιμορφωθεί περισσότεροι από 600 εκπαιδευτικοί, το υλικό αξιοποιείται με περισσότερους από 55.000 μαθητές/φοιτητές. Επιπλέον, τα εκπ/κά λογισμικά Alice και Greenfoot που αξιοποιούνται στο πλαίσιο του μαθήματος Java Fundamentals, έχουν συμπεριληφθεί στην ύλη του μαθήματος Πληροφορικής της Α' Λυκείου και της Γ' Λυκείου των ΕΠΑΛ. Η συνολική επένδυση της Oracle στην Ελλάδα τα τελευταία 6 χρόνια μέσω αυτού του προγράμματος ξεπερνάει τα 200 εκατ. ευρώ.

Μέσω της αξιοποίησης του εκπ/κού υλικού από ιδρύματα της Γ'βαθμιας μέλη του προγράμματος, έχουν ενισχυθεί οι δεξιότητες προγ/σμού με Java βοηθώντας τελειόφοιτους να κάνουν την πρακτική τους αλλά και πτυχιούχους να προσληφθούν από την Oracle Ελλάς. Τόσο η Oracle όσο και το οικοσύστημα των πελατών και των συνεργατών της χρειάζονται στελέχη με δεξιότητες προγραμματισμού. Ενισχύοντας, λοιπόν, τη δυνατότητα ανάπτυξης αυτών των δεξιοτήτων από το δημοτικό ακόμα, δίνουμε την ευκαιρία στους νέους και κυρίως στα κορίτσια/γυναίκες, να αγαπήσουν την Πληροφορική και να στραφούν προς αυτή για σπουδές και εργασία, ώστε στο μέλλον η αγορά εργασίας να μην παρουσιάζει τόσο μεγάλο κενό μεταξύ των διαθέσιμων θέσεων εργασίας στο ΙΤ και του δυναμικού με τις σχετικές ψηφιακές δεξιότητες.