Πυλώνας ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Αντιμετώπιση Κλιματικής Αλλαγής - Εκπομπές Αερίων Ρύπων

Α.Ε. ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ

Παραγωγή νέου τύπου κλίνκερ για τσιμέντο με 30% χαμηλότερες εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα

Η δοκιμαστική παραγωγή κλίνκερ χαμηλών εκπομπών CO₂ εντάσσεται στο πλαίσιο της Πρωτοβουλίας για τον Άνθρακα (Carbon Initiative) του Ομίλου ΤΙΤΑΝ. Η εν λόγω δράση έχει ως στόχο τη βελτίωση του ανθρακικού αποτυπώματος στην παραγωγή τσιμέντου, μέσω της εφαρμογής σύγχρονων συστημάτων ενεργειακής απόδοσης, της αυξημένης χρήσης εναλλακτικών πρώτων υλών και καυσίμων και την αξιοποίηση παραπροϊόντων ως πρόσθετα τσιμέντου.

Επιπλέον, στο πλαίσιο της δράσης αξιολογούνται και εφαρμόζονται πιλοτικά καινοτόμες τεχνολογίες, όπως η δέσμευση και αξιοποίηση του διοξειδίου του άνθρακα.

Πελάτες, εργαζόμενοι, κοινωνία.

Απρίλιος 2018

Το βασικό συστατικό του σκυροδέματος είναι η φαιά κονία που ονομάζεται τσιμέντο και προκύπτει από την έψηση των πρώτων υλών για την παραγωγή κλίνκερ και την επακόλουθη άλεση με πρόσθετα υλικά, όπως γύψο, ασβεστόλιθο και άλλα. Η διαδικασία έψησης έχει ως αποτέλεσμα την έκλυση σημαντικών ποσοτήτων CO₂, που προέρχονται από τις πρώτες ύλες και την απαιτούμενη ενέργεια (καύσιμα και ηλεκτρική ενέργεια).

Λαμβάνοντας υπόψη ότι ο παγκόσμιος πληθυσμός αναμένεται να υπερβεί τα 9 δισεκατομμύρια μέχρι το 2050, σε συνδυασμό με την αύξηση της αστικοποίησης, είναι εύλογο πως η ανάγκη για βιώσιμη κατασκευή καθίσταται ιδιαίτερα κρίσιμη. Ο τρόπος που παράγουμε και χρησιμοποιούμε τα προϊόντα τσιμέντου θα είναι υψίστης σημασίας για την επίτευξη ενός βιώσιμου μέλλοντος για όλους. Μια από τις σημαντικές καινοτομίες που πραγματοποιήθηκε στο εργοστάσιο Δρεπάνου (και για πρώτη φορά σε εργοστάσιο της ΤΙΤΑΝ), τον Απρίλιο του 2018, ήταν η δοκιμαστική παραγωγή ενός νέου τύπου κλίνκερ χαμηλών εκπομπών CO₂. Η σημασία του εγχειρήματος ήταν πολύ μεγάλη καθώς ο περιορισμός των εκπομπών CO₂ αποτελεί βασικό μέλημα και προσπάθεια για τον Όμιλο. Για την πραγματοποίηση της δοκιμής απαιτήθηκε λεπτομερής σχεδιασμός της παραγωγής καθώς θα άλλαζε σε μεγάλο βαθμό ο τρόπος λειτουργίας του κλιβάνου (διαφορετικοί ποιοτικοί στόχοι σε φαρίνα και κλίνκερ, άλλες πρώτες ύλες φαρίνας, περιορισμός καυσίμων, μείωση της ζώνης κλιβανισμού κλπ.). Κατά τη διάρκεια της βιομηχανικής δοκιμής υπήρχε αυστηρή παρακολούθηση της διαδικασίας και διαρκής συνεργασία μεταξύ Παραγωγής, Ποιοτικού Ελέγχου και στελεχών της Τεχνικής Διεύθυνσης Ομίλου. Τα αποτελέσματα δικαίωσαν την προσπάθεια, καθώς επιτεύχθηκε αφενός ο ποιοτικός στόχος στο κλίνκερ και αφετέρου χαμηλότερη θερμιδική κατανάλωση, με αποτέλεσμα μειωμένες εκπομπές CO₂.

Πρόκειται για εσωτερική πρωτοβουλία.

Συμμετοχή περισσότερων των 100 εργαζομένων του εργοστασίου Δρεπάνου, της Διεύθυνσης R&D και του επιτελικού κέντρου της ΤΙΤΑΝ.

Εργοστάσια Δρεπάνου, ΤΙΤΑΝ Τομέας Ελλάδος.

Το τελικό προϊόν παράγεται με 30% λιγότερες εκπομπές CO₂ συγκριτικά με συμβατικά προϊόντα, επιδεικνύοντας άριστες επιδόσεις:

• Υψηλές μηχανικές αντοχές, εφάμιλλες των τσιμέντων τύπου πόρτλαντ

• Ελεγχόμενη πήξη

• Διατήρηση σταθερότητας όγκου

• Εξαιρετικές ιδιότητες ροής σε νωπό σκυρόδεμα

• Ανθεκτικότητα σκυροδέματος

Έχοντας αναπτύξει την τεχνολογία παραγωγής του νέου τύπου τσιμέντου, ο Όμιλος ΤΙΤΑΝ συγκαταλέγεται στους πρωτοπόρους παραγωγούς τσιμέντου παγκοσμίως που διαθέτει την γνώση για την παραγωγή προϊόντων υψηλής προστιθέμενης αξίας με σημαντικά χαμηλότερες εκπομπές CO₂ για συμβατικές και εξειδικευμένες εφαρμογές. Ο συγκεκριμένος τύπος τσιμέντου μπορεί να παραχθεί σε οποιοδήποτε από τα εργοστάσια του Ομίλου ΤΙΤΑΝ, καθιστώντας την Eταιρία μας έτοιμη να διαθέσει το προϊόν όταν οι εξελίξεις στο κανονιστικό πλαίσιο (EN, ASTM, κ.ά.) και την αγορά το επιτρέψουν.