Πυλώνας ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Δημόσιες Παρεμβάσεις

ΤΟ ΧΑΜΟΓΕΛΟ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ

Παροχή Προληπτικών Παιδιατρικών Εξετάσεων από «Το Χαμόγελο του Παιδιού» σε συνεργασία με συναρμόδια Υπουργεία, Περιφέρειες, Ιατρικούς & Οδοντιατρικούς συλλόγους κ.λ.π.

"Το Χαμόγελο του Παιδιού" υλοποιείται από το 2002, έχει πανελλαδική εμβέλεια και απευθύνεται σε όλα τα παιδιά.

Αποστολή μας είναι η διασφάλιση της υγείας των παιδιών μέσω της πρόληψης. Ο προληπτικός ιατρικός έλεγχος είναι το σημαντικότερο βήμα για την καλή υγεία των παιδιών και τη σωστή ανάπτυξη τους και περιλαμβάνει:

 • την κλινική εξέταση, με στόχο την έγκαιρη διάγνωση προβλημάτων υγείας
 • την εκπαίδευση με στόχο την αποφυγή εμφάνισης ασθενειών ή συμβαμάτων

Στόχοι της δράσης είναι:

 • η πρώιμη διάγνωση παθήσεων της παιδικής ηλικίας
 • η καθοδήγηση για τη σωστή αντιμετώπισή τους
 • σε ειδικές περιπτώσεις, παραπομπή ή/και συνοδεία για περαιτέρω έλεγχο και εξετάσεις
 • η ενημέρωση παιδιών, γονέων και εκπαιδευτικών για τη σημασία της πρόληψης
 • η ενεργοποίηση της τοπικής κοινωνίας και συμμετοχή της ιατρικής κοινότητας
 • η στήριξη κοινωνικών ευπαθών ομάδων

Η δράση απευθύνεται σε όλα τα παιδιά, ωστόσο εστιάζει στα παιδιά που:

 • ζουν σε απομακρυσμένες περιοχές
 • δεν έχουν πρόσβαση σε ιατρικά κέντρα
 • βιώνουν τον κοινωνικό αποκλεισμό
 • λόγω οικονομικών ή άλλων δυσκολιών δεν έχουν κατάλληλη ιατρική παρακολούθηση και φροντίδα

Καθώς και σε παιδιά πρόσφυγες και μετανάστες που βρίσκονται στην Ελλάδα.

Το πρόγραμμα υλοποιείται καθόλη τη διάρκεια του έτους.

Τα στοιχεία που αναφέρονται για τα παιδιά πρόσφυγες και μετανάστες αφορούν στο χρονικό διάστημα από 29/2 έως και 30/6/2016.

"Το Χαμόγελο του Παιδιού" διαθέτει τρεις (3) Κινητές Ιατρικές μονάδες Προληπτικής Ιατρικής, με τις οποίες παρέχει προληπτικές ιατρικές εξετάσεις πανελλαδικά.

Οι Μονάδες είναι:

 • Κινητό Πολυϊατρείο "ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ", ο οποίος περιλαμβάνει τα εξής αυτόνομα ιατρεία: Παιδιατρικό - Οδοντιατρικό - Οφθαλμιατρικό - ΩΡΛ - Ενώ κατ’ ανάγκη παρέχονται καρδιολογικές κι αλλεργιολογικές εξετάσεις
 • Κινητή Μονάδα Προληπτικής Παιδιατρικής & Οδοντιατρικής
 • Κινητή Μονάδα Προληπτικής Οφθαλμιατρικής & Ωτορινολαρυγγολογίας

Οι Μονάδες κατόπιν αιτημάτων και σε συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς περιοδεύουν ανά την Ελλάδα, όπου παρέχουν προληπτικές ιατρικές εξετάσεις σε μαθητές σχολείων α΄βάθμιας και β΄βάθμιας εκπαίδευσης καθώς και σε παιδιά σε κεντρικά σημεία πόλεων. Πάντα οι εξετάσεις παρέχονται κατόπιν έγγραφης συναίνεσης των γονέων και κηδεμόνων των παιδιών.

Ωστόσο με δεδομένες τις τρέχουσες συνθήκες "Το Χαμόγελο του Παιδιού" βρέθηκε και στα σημεία άφιξης και σε Κέντρα φιλοξενίας Παιδιών προσφύγων και μεταναστών.

«Το Χαμόγελο του Παιδιού» υλοποιεί τη δράση σε συνεργασία με τα συναρμόδια Υπουργεία Υγείας και Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων, κατόπιν υπογραφής Συμφώνων Συνεργασίας.

Παράλληλα συνεργαζόμαστε με την Τοπική Αυτοδιοίκηση, τα Δημόσια Νοσοκομεία, τα Ιατρικά Κέντρα και τους Ιατρικούς – Οδοντιατρικούς Συλλόγους σε όλη την Ελλάδα.

Εξειδικευμένα για την παροχή ιατρικών εξετάσεων σε παιδιά πρόσφυγες και μετανάστες "Το Χαμόγελο του Παιδιού" συνεργάστηκε με: Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, Υπουργείο Υγείας, Λιμενικό Σώμα, Ελληνική Αστυνομία, Πυροσβεστικό Σώμα, Ε.Κ.Α.Β., ΚΕΕΛΠΝΟ, ΕΚΕΠΥ, Δημόσια Νοσοκομεία & Κέντρα Υγείας, Περιφέρειες, Δήμους, ώστε να εξασφαλισθεί η ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών και η διαφάνεια.

Η δράση στελεχώνεται από εξειδικευμένο προσωπικό του Οργανισμού, ενώ πολύτιμη και απαραίτητη είναι η εθελοντική συμμετοχή γιατρών κατάλληλων ειδικοτήτων. Οι γιατροί ενεργοποιούνται από τους τοπικούς ιατρικούς και οδοντιατρικούς συλλόγους κατόπιν αιτημάτων του Οργανισμού μας.

Εξειδικευμένα στις δράσεις για τα παιδιά πρόσφυγες και μετανάστες παράλληλα με το ανθρώπινο δυναμικό του Οργανισμού εργάστηκαν εθελοντικά και 61 γιατροί.

Πανελλαδικά.

Εξειδικευμένα σε παιδιά πρόσφυγες και μετανάστες παρείχαμε ιατρικές εξετάσεις στις περιοχές:

 1. Πειραιάς
 2. Θερμοπύλες
 3. Διαβατά

 

Ανά έτος "Το Χαμόγελο του Παιδιού" παρείχε ιατρικές προληπτικές εξετάσεις σε:

2014: 15.698 παιδιά

2015: 15.038 παιδιά

1ο εξάμηνο 2016: 5.033 παιδιά - Εξειδικευμένα σε παιδιά πρόσφυγες και μετανάστες από 29/2/2016 έως και 30/6/2016 "Το Χαμόγελο του Παιδιού" παρείχε 3.523 εξετάσεις και 5.176 ιατροφαρμακευτικά σκευάσματα.