Πυλώνας ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Βιοποικιλότητα & Χώροι Πρασίνου

ΔΗΜΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ

Το Περιστέρι γίνεται ακόμη πιο cool

Ο Δήμος Περιστερίου στη προσπάθειά του για την περιβαλλοντολογική αποκατάσταση, την αναβάθμιση της εικόνας του αστικού ιστού και τη βελτίωση του μικροκλίματος στο πλαίσιο της αειφόρου ανάπτυξης, υλοποίησε την ανάπλαση ελεύθερων χώρων του αστικού ιστού της περιοχής «ΧΩΡΑΦΑ» με άξονα τον βιοκλιματικό σχεδιασμό και με γνώμονα την αειφορία. (http://parko-xorafas.gr/)

Η Χωράφα, στη μεγαλύτερη έκτασή της, φιλοξενεί δραστηριότητες που σχετίζονται με τη «νέα γενιά» του Περιστερίου (σχολικές μονάδες και χώροι άθλησης). Το γεγονός ότι εκτελούνται αθλητικές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες στην περιοχή, λειτούργησε ως κίνητρο για τον Δήμο Περιστερίου ώστε να επιμεληθεί την αναβάθμιση του χώρου.

Η διαδικασία υλοποίηση του Έργου, ακολούθησε συνοπτικά, την παρακάτω πορεία:

 1. Καθορισμός Πρότασης, Μελέτη (στοιχεία μελέτης) (2011)
 2. Υποβολή Πρότασης για έγκριση (2011)
 3. Έγκριση και αποδοχή χρηματοδότησης από τον Δήμο Περιστερίου 2013
 4. Διαγωνισμοί για επιλογή μειοδοτών και ανάθεση Υποέργων, σύμφωνα με το εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα της Πράξης.

Υποέργο 1: 2014 -2016
Υποέργο 2: 2014 -2016
Υποέργο 3: 2015
Υποέργο 4 :2015 -20

Το μεγάλο περιβαλλοντικό έργο περιλαμβάνει: 28.000 τ.μ. βιοκλιματικών παρεμβάσεων. 2 νέες πλατείες. 2 σύγχρονες παιδικές χαρές. Βελτίωση της θερμικής άνεσης για τους χρήστες. Φύτευση 760 υψηλών φυλλοβόλων δέντρων. Πράσινοι χώροι περιπάτου. Σκιερά σημεία ανάπαυσης. Διαπλατύνσεις πεζοδρομίων. Εγκαταστάσεις δικτύου γεωεναλλακτών για δροσισμό. Σύγχρονος φωτισμός για εξοικονόμηση ενέργειας. Εγκατάσταση δικτύου μετεωρολογικών σταθμών. (https://www.youtube.com/watch?v=6NT5rnkroaQ)

ΔΗΜΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ - ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ (ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ), ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ, ΕΠΠΕΡΑΑ, ΕΣΠΑ 2007-2013 (http://parko-xorafas.gr/wp-content/uploads/2015/03/fasa-xorigwn.jpg)

Εργαζόμενοι του Δήμου Περιστερίου

Κατά τη διάρκεια υποβολής της πρότασης ασχολήθηκαν οι:

 1. Πολιτικός Μηχ., Δ\ντης Τεχνικής Υπηρεσίας,
 2. Πολιτικός Μηχ., υπάλληλος Τεχνικής Υπηρεσίας,
 3. Πολιτικός Μηχ. Τ.Ε., υπάλληλος Τεχνικής Υπηρεσίας.

Κατά τη διάρκεια υλοποίησης ασχολήθηκαν οι:

 1. Πολιτικός Μηχ., Δ\ντης Τεχνικής Υπηρεσίας,
 2. Τοπογράφος Μηχ., επιβλέπουσα για τις οικοδομικές εργασίες,
 3. Ηλεκτρολόγος Μηχ. Τ.Ε., επιβλέπων για τις Η\Μ εργασίες,
 4. Γεωπόνος, επιβλέπων για τις φυτοτεχνικές εργασίες,
 5. Γεωπόνος, αρμόδιος υπάλληλος υποέργου προμήθειας μετεωρολογικών σταθμών,
 6. Διοικητικός ΠΕ, αρμόδια υπάλληλος υποέργου δράσεις διάδοσης

Η συνολική έκταση στο βόρειο Περιστέρι (περιοχή Χωράφας) που εξελίχθηκε η βιοκλιματική μελέτη είναι 120.000 μ² περίπου και αποτελεί ένα συμπαγές και ενιαίο τμήμα αστικού ιστού του Δήμου Περιστερίου. Η ανάπλαση αφορά την έκταση που οριοθετείται από τις οδούς: Ιωαννίνων, Πευκών, Ημαθίας-Κάκτου, Κέδρων.

Βασικός στόχος της παρέμβασης ήταν η βελτίωση των συνθηκών του μικροκλίματος και η αισθητική και λειτουργική αναβάθμιση του τοπικού αστικού ιστού, σύμφωνα με τις αρχές της βιοκλιματικής σχεδίασης και της αειφορίας.

Η μέση μείωση της χωρικής θερμοκρασίας που αναμένεται να επιτευχθεί είναι 7 βαθμοί κελσίου. Το κέντρο των μετεωρολογικών σταθμών, εξασφαλίζει ότι θα γίνει καταγραφή της μεταβολής των συνθηκών προς τους επιθυμητούς στόχους.

Οι βασικές μετρήσεις που καλύπτει το μετρητικό δίκτυο είναι:

 • Υπεριώδης ακτινοβολία (UV).
 • Ηλιακή ακτινοβολία.
 • Εξωτερική θερμοκρασία/ θερμοκρασία περιβάλλοντος χώρου κονσόλας.
 • Υγρασία αέρα/ Σχετική υγρασία αέρα.
 • Βαρομετρική τάση.
 • Βαρομετρική πίεση.
 • Δείκτης δυσφορίας.
 • Σημείο δρόσου.
 • Ποσοστό βροχόπτωσης/ ύψος βροχόπτωσης.
 • Ταχύτητα ανέμου/ Επικρατής άνεμος.