Πυλώνας ΚΟΙΝΩΝΙΑ
ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Προγράμματα Υγείας & Ασφάλειας

IMERYS ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΟΡΥΚΤΑ ΕΛΛΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

Πιο Ασφαλείς Μαζί: Χτίζοντας μια Ισχυρότερη Κουλτούρα Υ&Α

Η υγεία και η ασφάλεια (Υ&Α) είναι στο κέντρο του οτιδήποτε κάνουμε στην Imerys Βιομηχανικά Ορυκτά Ελλάς Μονοπρόσωπη Α.Ε. (Imerys Greece). Είναι μέρος του ποιοι είμαστε, πως συμπεριφερόμαστε και των επιλογών που κάνουμε κάθε μέρα. Θέλουμε όμως να προχωρήσουμε περισσότερο!

Είμαστε δεσμευμένοι στο να χτίσουμε μια πιο ισχυρή κουλτούρα Υ&Α για όλες τις επιχειρηματικές λειτουργίες μας – για σήμερα, αύριο και για πολλά χρόνια ακόμη – μέσα από αυτό που ονομάζουμε «Πιο Ασφαλείς Μαζί». Μέσω του Πιο Ασφαλείς Μαζί, ενθαρρύνουμε ενεργά τους ανθρώπους μας να είναι θετικοί για την Υ&Α, να αναλαμβάνουν την ευθύνη για τις επιλογές τους, να προσέχουν ο ένας τον άλλον και να βάζουν πάντα την Υ&Α πάνω από όλα.

Το Πιο Ασφαλείς Μαζί είναι ένα έργο με το οποίο θέλουμε:

 • να φτάσουμε σε ένα επίπεδο όπου η δέσμευση όλων θα είναι η δημιουργία μιας ισχυρής κουλτούρας Υ&Α στην εργασία, και
 • να συνεισφέρουμε στην επίτευξη του στόχου δημιουργίας ενός χώρου εργασίας χωρίς τραυματισμούς, και πιο συγκεκριμένα στην πρόληψη των θανατηφόρων ατυχημάτων και των ατυχημάτων που μπορούν να αλλάξουν την ζωή.

Όλοι οι εργαζόμενοι αλλά και οι εξωτερικοί εργολάβοι καλούνται να συμμετάσχουν σε εκδηλώσεις και workshops όπου μέσα από παρουσιάσεις/προβολές videos και διαδραστικές ενέργειες ενημερώνονται για θέματα ασφάλειας που αφορούν τόσο την εργασιακή όσο και την προσωπική τους ζωή.   Επίσης είναι μία  ευκαιρία για ενδυνάμωση των σχέσεων μεταξύ των εργαζομένων καθώς παρουσιάζονται θέματα κοινού ενδιαφέροντος με άμεση και έμμεση σχέση με το αντικείμενο εργασίας.

Από το 2021

Με το Πιο Ασφαλείς Μαζί έχουμε καθορίσει μία νέα, ολιστική προσέγγιση για την υγεία και την ασφάλεια που είναι δομημένη γύρω από 4 πυλώνες.

1ος πυλώνας: Είμαστε Θετικοί για την Ασφάλεια

Στο πλαίσιο του 1ου πυλώνα:

 • Συμμετέχουμε στην πρωτοβουλία «Πρωταθλητές Ασφαλείας»
 • Βίντεο Ασφαλείας: μοιραζόμαστε καλές πρακτικές και εμπειρίες συναδέλφων
 • Θετικές Παρατηρήσεις προσδιορίζονται κατά τη διάρκεια επιθεωρήσεων και επισκέψεων ασφάλειας στους χώρους εργασίας
 • Γιορτάζουμε τα σημαντικά ορόσημα για την Υγεία & Ασφάλεια, όπως όταν πετυχαίνουμε ρεκόρ ημερών χωρίς ατύχημα, ή τοπική αναγνώριση βραβείων, ή σε πιστοποιήσεις υγείας / ασφάλειας΄

2ος πυλώνας: Βάζοντας την Υγεία & Ασφάλεια Πάνω Από Όλα

Στο πλαίσιο του 2ου πυλώνα:

 • Προσδιορίζουμε και κοινοποιούμε καλές πρακτικές
 • Διεξάγουμε Ομαδικά Take 5 πριν από κάθε εργασία που αποτελείται από τα ακόλουθα βήματα.
 1. Σκέψου την εργασία
 2. Ψάξε τους πιθανούς κινδύνους
 3. Εκτίμησε το ρίσκο
 4. Πάρε προληπτικά μέτρα
 5. Εκτέλεσε την εργασία με ασφάλεια
 • Αξιολογούμε τον κίνδυνο κατά τη διεξαγωγή δραστηριοτήτων εκτός ρουτίνας
 • Διεξάγουμε εκτιμήσεις κινδύνου εργασιών με τη συμμετοχή των ίδιων των εργατοτεχνιτών και εργολάβων
 • Κάνουμε εκπαιδεύσεις Υ&Α

3ος πυλώνας: Ανάληψη Ευθύνης

Στο πλαίσιο του 3ου πυλώνα:

 • Δίνουμε το παράδειγμα με τη διεξαγωγή επιθεωρήσεων VFL (Visible Felt Leadership) και τον εντοπισμό ανασφαλών καταστάσεων / συμπεριφορών (Bottom Up Reporting – Αναφορές από το πεδίο προς την διοίκηση)
 • Προωθούμε τη συνεχή βελτίωση μέσω του μετριασμού κινδύνων
 • Διαχειριζόμαστε σχέδια δράσης για την βελτίωση Υγείας και Ασφάλειας
 • Παρακολουθούμε την απόδοση των εγκαταστάσεων (sites) μέσω δεικτών: GPI Global Performance Indicator

4ος πυλώνας: Προσέχουμε ο ένας τον άλλο

Στο πλαίσιο του 4ου πυλώνα:

 • αλληλοεπιδρούμε ως ίσος προς ίσο με τους εργαζόμενους,
 • προσπαθούμε να διασφαλίζουμε ένα περιβάλλον ευημερίας, πρόνοιας, σωματικής και ψυχικής υγείας,
 • αναγνωρίζουμε την συνεισφορά των εργαζομένων ως ποσοστό αφοσίωσης και δέσμευσης και υλοποιούμε την καμπάνια «Πρωταθλητές Ασφάλειας»

Η πρωτοβουλία υλοποιήθηκε και στο πλαίσιο του Safety Connect Day που είναι μία εκδήλωση που διοργανώνεται κάθε χρόνο, την ίδια συγκεκριμένη μέρα για όλους τους εργαζόμενους της Ιmerys παγκοσμίως, με στόχο την ευαισθητοποίησή τους σε θέματα ασφάλειας και μας δίνει την ευκαιρία να εστιάσουμε συλλογικά στο πως μπορούμε να επιτύχουμε το στόχο μας – μία ασφαλέστερη IMERYS για όλους. Πιο Ασφαλείς Μαζί!  Όλοι οι εργαζόμενοι καλούνται να συμμετάσχουν σε εκδηλώσεις και workshops όπου μέσα από παρουσιάσεις/προβολές videos και διαδραστικές ενέργειες ενημερώνονται για θέματα ασφάλειας που αφορούν τόσο την εργασιακή όσο και την προσωπική τους ζωή.

Οι δράσεις Υ&Α  αναφέρονται στις εγκαταστάσεις της Imerys Greece στην Ελλάδα (Κηφισιά και Μήλος).

Μείωση:

 • παρ’ ολίγον ατυχημάτων
 • ατυχημάτων απώλειας ημερομισθίων
 • ατυχημάτων πρόκλησης μόνιμων βλαβών
 • θανατηφόρων ατυχημάτων
 • Διασφάλιση της Υ&Α  των εργαζομένων μας.
 • Ανάδειξη της Imerys ως ένα ασφαλή εργοδότη.
 • Με το Πιο Ασφαλείς Μαζί θα κάνουμε άλλο ένα σημαντικό βήμα προόδου: θα οικοδομήσουμε μια ισχυρότερη κουλτούρα υγείας & ασφάλειας!