Πυλώνας ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Ανάπτυξη Πράσινων Υπηρεσιών και Προϊόντων

Τράπεζα Eurobank Α.Ε.

Πιστωτική Κάρτα WWF Eurobank Visa

Ο στόχος της δράσης είναι η προστασία του περιβάλλοντος και συγκεκριμένα:

 • Η προστασία της βιοποικιλότητας
 • Η βελτίωση της διαχείρισης του φυσικού περιβάλλοντος
 • Η μείωση του ανθρώπινου – οικολογικού αποτυπώματος, δίνοντας έμφαση στην κλιματική αλλαγή και τον τρόπο ζωής.

Η δράση απευθύνεται στους υφιστάμενους και δυνητικούς πελάτες της Eurobank.

Από το 2000 έως και σήμερα (18 έτη)

Η Eurobank σε συνεργασία με το WWF Ελλάς σχεδίασε και δημιούργησε την WWF Eurobank Visa που αποτελεί το πρώτο «Πράσινο» Τραπεζικό Προϊόν στην Ελλάδα. Η WWF Eurobank Visa συμβάλει με άμεσες οικονομικές απολαβές στο σημαντικό έργο του WFF Ελλάς,  μία από τις κορυφαίες διεθνείς οικολογικές οργανώσεις με ενεργή παρουσία στη χώρα μας τα τελευταία 27 χρόνια, συμβάλλοντας ενεργά στην προσπάθεια για την προστασία του περιβάλλοντος και της φύσης.

Η WWF Eurobank Visa επιτρέπει στον κάτοχό της να στηρίξει οικονομικά το WWF Ελλάς για να συνεχίσει ανεξάρτητο το έργο του. Η WWF Eurobank Visa έχει όλα τα προνόμια μιας κάρτας Eurobank Visa αλλά διαθέτει και επιπλέον χαρακτηριστικά που συμβάλλουν στο οικολογικό έργο της WWF. Χωρίς καμία επιβάρυνση του πελάτη, η Eurobank αποδίδει:

 • το 0,07% της αξίας των αγορών
 • €3 για κάθε νέα έκδοση WWF VISA
 • €8,80 για κάθε νέα κάρτα εάν ο κάτοχος είναι ήδη μέλος του WWF Ελλάς
 • €1,50 για κάθε ανανέωση της WWF VISA.

Οι κάτοχοι της WWF Eurobank Visa  ανταμείβονται για τις καθημερινές τους αγορές μέσω του μεγαλύτερου προγράμματος επιβράβευσης καρτών της Ελληνικής αγοράς €πιστροφή!

Κάθε φορά που ο κάτοχος της WWF Eurobank Visa πραγματοποιεί αγορές σε οποιαδήποτε από τις 8.000 επιχειρήσεις του προγράμματος €πιστροφή από όλους τους κλάδους, συγκεντρώνει πραγματικά ευρώ τα οποία μπορεί να εξαργυρώσει σε επόμενες αγορές του πληρώνοντας λιγότερο ή και καθόλου.

Επιπλέον, η Eurobank στο πλαίσιο της εφαρμογής των αυστηρών περιβαλλοντικών κριτηρίων της Περιβαλλοντικής Πολιτικής της παρακολουθεί τις περιβαλλοντικές πτυχές των προϊόντων της κατά τη διάρκεια του κύκλου ζωής τους. Στο πλαίσιο αυτό εφαρμόζει πρόγραμμα ανακύκλωσης πιστωτικών καρτών, συμπεριλαμβανομένων των καρτών WWF Eurobank Visa, σύμφωνα με το οποίο οι πιστωτικές κάρτες που έχουν λήξει ή έχουν ακυρωθεί και επιστρέφονται στη Eurobank, ανακυκλώνονται σε συνεργασία με εταιρίες ανακύκλωσης. Ο στόχος της Eurobank είναι η ορθή διαχείριση του συνόλου των ληγμένων ή ακυρωμένων πιστωτικών καρτών που επιστρέφονται από τους πελάτες της Eurobank. Περαιτέρω, με στόχο τη μείωση της ταχυδρομικής αποστολής των φυσικών αντιγράφων λογαριασμού, η Eurobank υποστηρίζει τη χρήση της ηλεκτρονικής υπηρεσίας e-Statements για τους χρήστες του e-Banking συμβάλλοντας με τον τρόπο αυτό σημαντικά στη μείωση της κατανάλωσης χαρτιού και φυσικών πόρων.

H WWF Eurobank Visa υποστηρίζει τους στρατηγικούς στόχους του WWF Ελλάς. Οι βασικοί άξονες του Προγράμματος είναι η προστασία της φυσικής μας κληρονομιάς, μέσα από την ενεργή συμβολή στη διατήρηση της βιοποικιλότητας, την προώθηση ενός βιώσιμου μέλλοντος, καθώς και τη συνεχή παρακολούθηση των περιβαλλοντικών διαστάσεων της οικονομικής κρίσης. Συγκεκριμένοι στόχοι αποτελούν:

 • η προστασία σημαντικών σε επίπεδο οικολογικής αξίας περιοχών (π.χ. Δαδιά και Γυάρος),
 • η προστασία απειλούμενων ειδών και ειδών προτεραιότητας μέσω της προώθησης της αρμονικής συνύπαρξης μεταξύ ανθρώπων και άγριας ζωής,
 • η βελτίωση του τρόπου ζωής με την υιοθέτηση από την Ελληνική κοινωνία περιβαλλοντικά υπεύθυνων συμπεριφορών και πρακτικών,
 • η προώθηση μιας ζωντανής οικονομίας μέσω του μετασχηματισμού των κύριων οικονομικών τομέων και των μηχανισμών διακυβέρνησης προς ένα πιο βιώσιμο και υπεύθυνο μοντέλο,
 • η διασφάλιση των πολιτικών, των νόμων και των θεσμών καίριας σημασίας για ένα κράτος περιβαλλοντικού δικαίου.

Επιπλέον, μέσω των προγραμμάτων του, το WWF συνεισφέρει άμεσα στην επίτευξη ενός σημαντικού αριθμού από τους συνολικά 17 Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών (UN Sustainable Development Goals), διασφαλίζοντας παράλληλα και την ενημέρωση των πολιτών γύρω από τους εν λόγω στόχους και τη σημαντικότητά τους.

Συνεργασία με το Ελληνικό τμήμα του  WWF – World Wildlife Foundation

Στη δράση συμμετέχει το σύνολο των εργαζομένων της Eurobank και του WWF Ελλάς

H WWF Eurobank Visa προσφέρεται πανελλαδικά μέσω του δικτύου καταστημάτων της Eurobank, τηλεφωνικά στο 210 95 55 555 και ηλεκτρονικά από την ιστοσελίδα της Eurobank (www.eurobank.gr)

Μέχρι σήμερα, μέσω της WWF Eurobank Visa, έχουν αποδοθεί στο WWF Ελλάς περισσότερο από €1,6εκατ. για τη χρηματοδότηση δράσεων προστασίας του περιβάλλοντος. Ενδεικτικά έχουν ενισχυθεί:

 • Προγράμματα για την ευαισθητοποίηση των πολιτών και την περιβαλλοντική εκπαίδευση της σχολικής κοινότητας.
 • Δράσεις προστασίας πολύτιμων οικοτόπων, όπως η παραλία των Σεκανίων στη Ζάκυνθο για την προστασία της χελώνας caretta caretta ή το Εθνικό Πάρκο Δάσους Δαδιάς, όπου εκεί βρίσκουν καταφύγιο και τελευταίο τόπο αναπαραγωγής ορισμένα από τα πλέον σπάνια και απειλούμενα αρπακτικά πουλιά  των Βαλκανίων.
 • Το κέντρο ενημέρωσης «Φύση & Πολιτισμός στο Ζαγόρι» στο μικρό Πάπιγκο, την ομάδα εθελοντικής δασοπροστασίας του Εθνικού Δρυμού Βόρειας Πίνδου και τη δημιουργία εργαλείων για οικοτουριστική ανάπτυξη της περιοχής.

Η WWF Eurobank Visa υποστηρίζει σημαντικά την εφαρμογή της Περιβαλλοντικής Πολιτικής της Eurobank με υπευθυνότητα προς το περιβάλλον με στόχο την αειφόρο επιχειρηματική ανάπτυξη.  Ο συνολικός αριθμός των ενεργών καρτών WWF Eurobank Visa σήμερα ανέρχεται στις 22.000 κάρτες.