Πυλώνας ΚΟΙΝΩΝΙΑ
ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Εκπαίδευση - Νέα Γενιά - Διά βίου μάθηση

Enel Green Power Hellas

PlayEnergy

Στόχος του προγράμματος PlayEnergy είναι η ενημέρωση κι ευαισθητοποίηση μαθητών της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σχετικά με τις αρχές της αειφόρου ανάπτυξης και την αξιοποίηση των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) τόσο μέσω της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας όσο και άλλων χρήσιμων εφαρμογών στην καθημερινή ζωή. Μέσα από μία σειρά δημιουργικών δραστηριοτήτων, οι μαθητές έχουν την ευκαιρία να μάθουν περισσότερα για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όπως η υδροηλεκτρική, η ηλιακή και η αιολική ενέργεια και να υιοθετήσουν με τον τρόπο αυτό από νωρίς μια υπεύθυνη στάση προς το περιβάλλον και τις πράσινες συνήθειες.

Mαθητές από Α΄ Δημοτικού έως Γ΄Λυκείου.

Οι εκπαιδευτικές συναντήσεις, διάρκειας 1½ διδακτικής ώρας, πραγματοποιούνται σε μικρές ομάδες έως και 20 ατόμων. Κατά το πρώτο ημίωρο –για όλες τις ηλικιακές κατηγορίες-  λαμβάνει χώρα το εισαγωγικό/ενημερωτικό μέρος του εκπαιδευτικού προγράμματος, ενώ στην υπόλοιπη μία ώρα πραγματοποιούνται για τους μεν μαθητές της Α’ & Β’ Δημοτικού οι δημιουργικές δραστηριότητες, για τους μεγαλύτερους μαθητές –μέχρι και την Γ’ Λυκείου- τα ειδικά σχεδιασμένα παιχνίδια του PlayEnergy.

Το πρόγραμμα «PlayEnergy» είναι ένα διεθνές εκπαιδευτικό πρόγραμμα του Ομίλου Enel, το οποίο φέρνει μαθητές και δασκάλους στην καρδιά της ενέργειας και απευθύνεται σε δημοτικά σχολεία, γυμνάσια και λύκεια.Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα επικεντρώνεται στην ανάδειξη του ρόλου των ΑΠΕ στο παρόν και το μέλλον, δίνοντας έμφαση σε θέματα όπως: η σημασία του ήλιου ως πρωταρχική πηγή παραγωγής ενέργειας, οι διαφορές μεταξύ ανανεώσιμων και μη ανανεώσιμων πηγών, η ανάγκη για εξοικονόμηση ενέργειας και η ενεργειακή αποδοτικότητα στη σύγχρονη καθημερινότητα. Στην Ελλάδα το πρόγραμμα υλοποιείται κατόπιν έγκρισης του Υπουργείου Παιδείας η οποία ανανεώνεται για κάθε σχολικό έτος.

Η ENEL GREEN POWER HELLAS πραγματοποιεί εξ' ολοκλήρου το πρόγραμμα.

Οι εργαζόμενοι συμμετέχουν σε κάθε βήμα της διαδικασίας του PlayEnergy, από το στάδιο του σχεδιασμού μέχρι το τελικό στάδιο της υλοποίησής του μέσα στη σχολική τάξη. Το υλικό που χρησιμοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος είναι σχεδιασμένο από εξειδικευμένη διεθνή ομάδα επιστημόνων, οι οποίοι εργάζονται στην Enel Green Power Hellas και απαρτίζεται από περιβαλλοντολόγους, φυσικούς, ηλεκτρολόγους μηχανικούς, πολιτικούς μηχανικούς και παιδαγωγούς, οι οποίοι έχουν εργασθεί για την ανάπτυξή του και την προσαρμογή του στα δεδομένα της ελληνικής εκπαίδευσης. Αξίζει να σημειωθεί ότι κάθε εκπαιδευτική επίσκεψη υποστηρίζεται από ομάδα εθολοντών-εργαζομένων της Enel Green Power Hellas.

Tο εκπαιδευτικό πρόγραμμα PlayEnergy πραγματοποιήθηκε κατά το σχολικό έτος 2015-2016 σε σχολεία (Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης) των Περιφερειών Πελοποννήσου, Στερεάς και Δυτικής Ελλάδας.

Ενδεικτικά, αναφέρεται ότι μόνο για το σχολικό έτος 2015-2016 στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα PlayEnergy είχαν την ευκαιρία να λάβουν μέρος περισσότεροι από 800 μαθητές των Περιφερειών Πελοποννήσου, Στερέας και Δυτικής Ελλάδας.

Δημιουργία στενής συνεργασίας και διαλόγου με τις τοπικές κοινωνίες στις οποίες δραστηριοποιείται η εταιρεία.