Πυλώνας ΚΟΙΝΩΝΙΑ
ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Ενίσχυση Απασχόλησης

Ελληνικός Χρυσός

Πρόγραμμα Θερινής Απασχόλησης Φοιτητών Δήμου Αριστοτέλη

Παροχή Πρακτικής Εμπειρίας σε φοιτητές πριν από την είσοδό τους στην αγορά εργασίας.

Τελειόφοιτους και φοιτητές τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, δημότες της περιοχής και των όμορων δήμων.

Από έναν μήνα και δεκαπέντε ημέρες κάθε χρόνο σε δύο γκρουπ φοιτητών των 150 ατόμων περίπου

Κατά την διάρκεια του καλοκαιριού 350 φοιτητές από τον Δήμο Αριστοτέλη συμμετείχαν στο πρόγραμμα πρακτικής άσκησης της Ελληνικός Χρυσός. Αυτό το πρόγραμμα είναι συμβατό με την υποστήριξη των παιδιών της περιοχής στην προσπάθεια τους για απόκτηση εργασιακής εμπειρίας πριν την αποφοίτηση τους και την είσοδο τους σε μια τόσο δύσκολη αγορά εργασίας όσο η ελληνική. Η εργασιακή επήρεια που αποκτούν οι εν λόγω φοιτητές σε μία τόσο μεγάλη εταιρεία αποτελεί μεγάλη βοήθεια στο ξεκίνημα της καριέρας τους. Η εταιρεία υποστηρίζοντας την νεολαία της περιοχής οργανώνει και ετήσιες βραβεύσεις για τους επιτυχόντες στην τριτοβάθμια εκπαίδευση μαθητές του δήμου Αριστοτέλη με χρηματικά έπαθλα. Στην φετινή βράβευση συμμετείχε και ο χρυσός Έλληνας Ολυμπιονίκης της άρσης βαρών Πύρρος Δήμας.

(Εν μέρει) Σχολεία της περιοχής και σύλλογοι γονέων (για το κομμάτι των βραβεύσεων)

Στο κομμάτι που οι εργαζόμενοι είναι μέλη συλλόγων γονέων και κηδεμόνων σχολείων της περιοχής.

Δήμος Αριστοτέλη

Κάθε χρόνο οι αιτήσεις για την συμμετοχή στο πρόγραμμα θερινής απασχόλησης αυξάνονται όπως επίσης και οι συμμετέχοντες φοιτητές.

Το επίπεδο του υποψήφιου εργατικού δυναμικού της περιοχής βελτιώνεται διαχρονικά.