Πυλώνας ΚΟΙΝΩΝΙΑ
ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Προγράμματα Υγείας - Ασφάλειας & Ευεξίας

Α.Ε. ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ

Πρόγραμμα «Ασφάλεια στο σπίτι» για την πρόληψη του παιδικού ατυχήματος

Η Υγεία και Ασφάλεια και η πρόληψη των ατυχημάτων αποτελούν μέγιστη προτεραιότητα του Τιτάνα που δεν περιορίζεται στο χώρο εργασίας. Αυτό έχει οδηγήσει, μεταξύ άλλων, στη σχεδίαση και πραγματοποίηση ενημερωτικών εκδηλώσεων με θέμα την «Ασφάλεια στο σπίτι» για μαθητές του Νηπιαγωγείου, του Δημοτικού και του Γυμνασίου με στόχο τη συμβολή στην πρόληψη του παιδικού ατυχήματος.

Το πρόγραμμα «Ασφάλεια στο σπίτι» για την πρόληψη του παιδικού ατυχήματος υλοποιείται ως εξής:

Στελέχη της Διεύθυνσης Υγιεινής και Ασφάλειας Τομέα Ελλάδος με τη συνεργασία στελεχών της ΙΝΤΕΡΜΠΕΤΟΝ, των εργοστασίων και των Κεντρικών Γραφείων του Τιτάνα επισκέπτονται σχολεία και ενημερώνουν τα παιδιά, τους γονείς τους και τους εκπαιδευτικούς για θέματα ασφάλειας στους χώρους του σπιτιού και στο παιχνίδι. Γίνονται συζητήσεις που βοηθούν στη συνέχεια στην καλύτερη κατανόηση των αιτιών που προκαλούν ατυχήματα, καθώς και των τρόπων πρόληψης και αποφυγής τους. Σε όλους τους συμμετέχοντες, στο τέλος κάθε εκδήλωσης, διανέμεται το βιβλίο «Ασφάλεια στο σπίτι» που εκδίδει ο ΤΙΤΑΝΑΣ.

Τις εκδηλώσεις του προγράμματος "Aσφάλεια στο σπίτι" παρακολούθησαν από το 2011 μέχρι και σήμερα περίπου 25.000 μαθητές από σχολεία σε όλη την Ελλάδα.