Πυλώνας ΚΟΙΝΩΝΙΑ
ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Προγράμματα Υγείας - Ασφάλειας & Ευεξίας

MYTILINEOS S.A.

Πρόγραμμα «Δημιουργία & Αναβάθμιση Τμημάτων Επειγόντων Περιστατικών»

Στόχος της πρωτοβουλίας «Δημιουργία & Αναβάθμιση Τμημάτων Επειγόντων Περιστατικών»  που υλοποιεί η MYTILINEOS σε συνεργασία με το Σωματείο «Αντιμετώπιση Παιδικού Τραύματος», είναι η συμβολή στη δημιουργία και την αναβάθμιση Τμημάτων Επειγόντων Περιστατικών (ΤΕΠ) στα Κέντρα Υγείας και τα Παιδιατρικά Νοσοκομεία της χώρας, με προτεραιότητα τις περιοχές των τοπικών κοινωνιών που δραστηριοποιείται η εταιρία, αλλά και η ευρύτερη ενημέρωση των γονέων και των εκπαιδευτικών για τα θέματα των παιδικών τραυματισμών συμμετέχοντας στο πρόγραμμα «Πρόληψη Παιδικών Ατυχημάτων» με την έκδοση και διανομή εξειδικευμένων εντύπων «Ασφάλεια στο Σχολείο», «Ασφάλεια στο σπίτι», «Αθλητισμός με ασφάλεια», και «Προσοχή στα εγκαύματα» καθότι η πρόληψη παραμένει η αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση των παιδικών τραυματισμών. Τα ατυχήματα είναι η πρώτη αιτία θανάτου και αναπηρίας των παιδιών στη χώρα μας. Επισημαίνεται ότι το 50% των σοβαρών τραυματισμών λαμβάνουν χώρα στους λεγόμενους ασφαλείς χώρους (το 42,5% στο σπίτι και το 10,4% στο σχολείο), γεγονός που υποδηλώνει τη συνεχιζόμενη ανάγκη ενημέρωσης γονέων και εκπαιδευτικών για τα θέματα των τραυματισμών. Σύμφωνα με στοιχεία, περίπου 500.000 παιδιά τραυματίζονται κάθε χρόνο στην Ελλάδα, από τα οποία 700 πεθαίνουν και 3.000 μένουν ανάπηρα, γεγονός που θα μπορούσε να είχε περιοριστεί εάν υπήρχε η άμεση αντιμετώπιση εντός του Παιδιατρικού Νοσοκομείου. Το Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών αποτελεί τον συνδετικό κρίκο μεταξύ προνοσοκομειακής και ενδονοσοκομειακής περίθαλψης για την εξειδικευμένη, άμεση και αποτελεσματική αντιμετώπιση των οξέων περιστατικών καθώς και τη σταθεροποίηση του τραυματισμένου παιδιού που διακομίζεται στο νοσοκομείο.

Ωφελούμενοι της συγκεκριμένης πρωτοβουλίας αποτελούν τα παιδιά καθώς επιτυγχάνεται η άμεση ανταπόκριση σε τραυματισμούς μέσω των καινούργιων μηχανημάτων, κερδίζοντας πολύτιμο χρόνο για την έκβαση της υγείας τους. Επιπλέον, μέσω του προγράμματος επωφελούνται και οι γονείς και οι εκπαιδευτικοί μέσω της ενημέρωσης που λαμβάνουν από τα εξειδικευμένα έντυπα για τους παιδικούς τραυματισμούς.

Το πρόγραμμα ξεκίνησε το 2018 και βρίσκεται σε εξέλιξη.

Η MYTILINEOS, συμβάλει στην δημιουργία και την αναβάθμιση Τμημάτων Επειγόντων Περιστατικών (ΤΕΠ) στα Κέντρα Υγείας και τα Παιδιατρικά Νοσοκομεία της χώρας, αλλά και την ευρύτερη ενημέρωση των γονέων και των εκπαιδευτικών για τα θέματα των παιδικών τραυματισμών. Μέσω της υλοποίησης του προγράμματος είναι πλέον εφικτή η υπηρεσία της άμεσης ανταπόκρισης του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου από την πρώτη κρίσιμη ώρα για οποιονδήποτε τραυματισμό ενός παιδιού καθώς διαθέτουν μέσω της συνεισφοράς της MYTILINEOS σημαντικά μηχανήματα όπως συσκευή ανάνηψης με ελεγχόμενη πίεση για νεογνά, απινιδωτή, ηλεκτροκαρδιογράφο κλπ. Συγχρόνως, συνεχίζεται η συνεισφορά της εταιρείας στα προγράμματα πρόληψης του σωματείου, με την κάλυψη εξόδων εκτύπωσης και δωρεάν διανομής πληροφοριακού υλικού σε εκπαιδευτικούς και γονείς καθότι η πρόληψη παραμένει η αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση των παιδικών τραυματισμών. Η έλλειψη εξειδικευμένων τμημάτων επειγόντων περιστατικών στα νοσοκομεία, αποτέλεσε σημαντικό έναυσμα για την MYTILINEOS ώστε να αναγνωρίσει και να στηρίξει το βασικό δικαίωμα των παιδιών για άμεση πρόσβαση σε βασικές ποιοτικές υπηρεσίες Υγείας

Η πρωτοβουλία έχει υλοποιηθεί στις εξής περιοχές:  Ιωάννινα, Λιβαδειά, Ύδρα, Λάρισα, Ιθάκη, Κατερίνη, Ναύπλιο, Φλώρινα, Άμφισσα και Άγιο Νικόλαο Κρήτης.

Από το 2018 έως και σήμερα έχουν δημιουργηθεί 10 Τμήματα Επειγόντων Περιστατικών στις εξής περιοχές: Ιωάννινα, Λιβαδειά, Ύδρα, Λάρισα, Ιθάκη, Κατερίνη, Ναύπλιο, Φλώρινα, Άμφισσα και Άγιο Νικόλαο Κρήτης, εξυπηρετώντας 67.334 παιδιά ετησίως με την παροχή  130 μηχανημάτων όπως συσκευή αναρρόφησης, παλμικό οξύμετρο, απινιδωτή κλπ. Παράλληλα έχουν εκδοθεί 50.000 ενημερωτικά φυλλάδια, Ασφάλεια στο Σχολείο», «Ασφάλεια στο σπίτι», «Αθλητισμός με ασφάλεια», και «Προσοχή στα εγκαύματα» ενημερώνοντας πάνω από 3.000 παιδιά, γονείς και εκπαιδευτικούς.

Η MYTILINEOS βρίσκεται στο πλευρό της διασφάλισης των δικαιωμάτων της παιδικής ηλικίας διαχρονικά, μέσα από υπεύθυνες δράσεις και γι’ αυτό το λόγο αναγνωρίζει και στηρίζει το βασικό δικαίωμα των παιδιών να έχουν άμεση πρόσβαση σε βασικές ποιοτικές υπηρεσίες Υγείας. Η εταιρία μέσω της συγκεκριμένης πρωτοβουλίας επιτέλεσε και συνεχίζει να επιτελεί ουσιαστικό (βιώσιμο) κοινωνικό έργο με ισχυρό αντίκτυπο στις τοπικές κοινωνίες που δραστηριοποιείται  αλλά και στην υπόλοιπη Ελλάδα.