Πυλώνας ΚΟΙΝΩΝΙΑ
ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Προγράμματα Υγείας - Ασφάλειας & Ευεξίας

Genesis Pharma

Πρόγραμμα ΔΙΑΤΡΟΦΗ για την κάλυψη επιστιστικών αναγκών μαθητών σε σχολεία ευπαθών ομάδων

ΣΙΤΙΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΕ ΣΧΟΛΕΙΑ ΕΥΠΑΘΩΝ ΟΜΑΔΩΝ, ΣΤΗΡΙΖΟΝΤΑΣ ΜΕ ΤΟΝ ΤΡΟΠΟ ΑΥΤΟ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ ΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΟΥΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΠΕΙΝΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΜΑΘΗΤΕΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΟΙ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ ΤΟΥΣ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΟΧΙ ΜΟΝΟ ΤΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΤΗΣ ΥΠΟΛΟΙΠΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Έχουμε ξεκινήσει την υποστήριξη του Προγράμματος από τη σχολική σεζόν 2015-2016. Από τότε, συνεχίζουμε να υποστηρίζουμε το Πρόγραμμα, όπως κάναμε και το σχολικό έτος 2019-2020, παρά τις δυσκολίες που παρουσιάστικαν λόγω του COVID-19. Η δέσμευση μας στα προγράμματα-δράσεις που έχουμε αναλάβει παραμένει σταθερή και συνεχίζουμε και για το 2020-2021.

Η GENESIS Pharma στηρίζει το Πρόγραμμα ΔΙΑΤΡΟΦΗ του Ινστιτούτου Προληπτικής, Περιβαλλοντικής και Εργασιακής Ιατρικής Prolepsis, το οποίο παρέχει υποστήριξη σε χιλιάδες μαθητές και τις οικογένειές τους που αντιμετωπίζουν προβλήματα πείνας και επισιτιστικής ανασφάλειας. Με τη συμβολή της εταιρείας διατίθενται ετησίως  πολυάριθμα γεύματα (ανά σχολικό έτος). Παράλληλα, με τη μέθοδο συμπληρωματικών κονδυλίων (matching fund) του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος, μεγάλου δωρητή του Προγράμματος ΔΙΑΤΡΟΦΗ, ο συνολικός αριθμός γευμάτων διπλασιάζεται, έτσι ώστε διπλασιάζονται και οι μαθητές των σχολείων που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα ΔΙΑΤΡΟΦΗ. 

Το Ινστιτούτο Προληπτικής, Περιβαλλοντικής και Εργασιακής Ιατρικής Prolepsis και κατ' επέκταση το 'Ιδρυμα Σταύρος Νιάρχος, αφού είναι ο μεγάλος δωρητής του προγράμματος

Εργαζόμεοι της εταιρείας μας έχουν συμμετάσχει σε δράσεις στα σχολεία που εποφελούνται από το Πρόγραμμα, μοιράζοντας τα γεύματα στα παιδιά και αλληλεπιδρόντας μαζί τους. Επίσης, έχουν ενημερωθεί για το Πρόγραμμα που υποστηρίζει η εταιρεία μας, επί σειρά ετών, ενώ έχουν δοκιμάσει και γεύματα, ώστε να γνωρίζουν τι ακριβώς προσφέρουμε στα παιδιά που συμμετέχουν στο πρόγραμμα,

Σχολεία της Αττικής αλλά και της υπόλοιπης Ελλάδας. Η επιλογή των σχολείων γίνεται με βάση τα δεδομένα που συλλέγει το Ινστιτούτο Prolepsis. 

Tα στοιχεία για την επισιτιστική ανασφάλεια στην οποία ζουν σήμερα πολλές οικογένειες είναι αφοπλιστικά. Δεν μπορούμε να μείνουμε αμέτοχοι μπροστά σε ένα τόσο μεγάλο πρόβλημα, που δυστυχώς αφορά μικρά παιδιά. H Prolepsis παρεμβαίνει εκεί που υπάρχουν οι μεγαλύτερες ανάγκες με ιδιαίτερη ευθύνη, ευαισθησία και επαγγελματισμό. Για εμάς αυτό είναι πολύ σημαντικό, γιατί γνωρίζουμε πως η σύμπραξη αυτή έχει ουσιαστικό αποτέλεσμα.

Ακολουθούν τα στοιχεία για τη συμμετοχή μας στο πρόγραμμα ανά χρονιά:

 

2015-16: 152 μαθητές και 9.194 γεύματα

2016-17: 152 μαθητές και 9.170 γεύματα

2017-18: 140 μαθητές και 9.443 γεύματα

2018-19: 71 μαθητές και 8.303 γεύματα

2019-20 (έως και τον Μάρτιο): 52 μαθητές και 4.154 γεύματα

 

Στόχος μας είναι να βρισκόμαστε εκεί όπου υπάρχει ανάγκη, να παραμένουμε συνεπείς στις δράσεις που ήδη έχουμε αναλάβει, αλλά και να μεγαλώνουμε διαρκώς την προσφορά μας, ώστε να καλύπτουμε τις αυξανόμενες ανάγκες της κοινωνίας.

Προσφέρουμε στους συνανθρώπους μας, στηρίζουμε τη νέα γενιά. Με τη δράση αυτή ενισχύουμε το κοινωνικό μας αποτύπωμα ενώ παράλληλα ενισχύεται και η καλή φήμη της εταιρείας ως κοινωνικά υπεύθυνησ.