Πυλώνας ΚΟΙΝΩΝΙΑ
ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Βελτίωση Ποιότητας Ζωής

MYTILINEOS S.A.

Πρόγραμμα Κοινωνικής Συνεισφοράς του Ομίλου ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ

Η δέσμευσή μας να κατανοούμε και να ανταποκρινόμαστε στους προβληματισμούς των τοπικών μας κοινωνιών μέσα από τις διαδικασίες ανοιχτού διαλόγου που εφαρμόζουμε. Έχοντας επίγνωση του σημαντικού έργου των Τοπικών Αυτοδιοικήσεων μοιραζόμαστε μαζί τους την τεχνογνωσία και την εμπειρία μας και μέσω συλλογικών προσπαθειών χτίζουμε συνεργασίες που αποφέρουν πολλαπλασιαστικά οφέλη, δημιουργούν προστιθέμενη αξία και ενισχύουν την κοινωνική συνοχή.

Τοπικές κοινωνίες, Αλυσίδα εφοδιασμού, Εργαζόμενοι.

Ιανουάριος - Δεκέμβριος 2013

Οι 5 ΠΥΛΩΝΕΣ κοινωνικής συνεισφοράς του Ομίλου ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ:

1) Ενίσχυση της τοπικής απασχόλησης.
2) Ανάπτυξη της τοπικής οικονομίας.
3) Οικονομικά, Κοινωνικά & Περιβαλλοντικά οφέλη από την ανάπτυξη έργων Α.Π.Ε.
4) Κάλυψη των τοπικών αναγκών σε επίπεδο υποδομών.
5) Δωρεές, χορηγίες και άλλες φιλανθρωπικού χαρακτήρα ενισχύσεις.

Μη Κυβερνητικές οργανώσεις, σχολεία, άλλοι εθνικοί και τοπικοί πολιτιστικοί και κοινωνικοί φορείς.

Ναι

Περιοχές δραστηριοποίησης του Ομίλου (κυρίως Αττική, Βοιωτία, Μαγνησία).

1) Ενίσχυση της τοπικής απασχόλησης:

Η παραδοσιακή μας δέσμευση να προσλαμβάνουμε εργαζομένους κατά κύριο λόγο από τις τοπικές μας κοινωνίες μεταφράστηκε το 2013 σε ποσοστό 85% επί του συνόλου των εργαζομένων μας, διατηρώντας συνολικά σε όλο τον Όμιλο 2.000 θέσεις εργασίας. Εκτός από το μόνιμο προσωπικό ενισχύουμε την τοπική απασχόληση και μέσω της κατασκευής EPC μονάδων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας αλλά και κατασκευής & λειτουργίας των έργων Α.Π.Ε.

Σχετική δράση:

- Πρακτική εργασία 28 νέων ανέργων στον Όμιλο: Ο Όμιλος, με την ευαισθησία που δείχνει στο τεράστιο κοινωνικό πρόβλημα της ανεργίας που αντιμετωπίζει η χώρα, συμμετέχει στο πρόγραμμα του ΟΑΕΔ για την απασχόληση άνεργων νέων, αποφοίτων Λυκείου - ΑΕΙ, έως 29 ετών. Σε συνεργασία με διάφορα ΚΕΚ (Κέντρο Εκπαιδευτικής Κατάρτισης), οι καταρτιζόμενοι εντάχθηκαν από το Σεπτέμβριο του 2013 στον Όμιλο και για 500 ώρες απασχολήθηκαν στο πλαίσιο πρακτικής άσκησης, σε επιλεγμένες Διευθύνσεις του Εταιρικού Κέντρου, της ΑτΕ και της ΜΕΤΚΑ Α.Ε.

2) Ανάπτυξη της τοπικής οικονομίας:

Αρχή όλων των θυγατρικών εταιρειών του Ομίλου αποτελεί η προτεραιότητα της επιλογής των τοπικών προμηθευτών στην ικανοποίηση των αναγκών τους (σύμφωνα με τις ανάγκες και τις ιδιαιτερότητές της και ανεξαρτήτως ποσοστού επί του συνολικού προϋπολογισμού των προμηθειών). Κατά τη χρήση του 2013, δαπανήθηκε το 30% σχεδόν του προϋπολογισμού των προμηθειών των εταιρειών μας, σε τοπικούς προμηθευτές παράλληλα με την προσφορά τεχνογνωσίας και τεχνικής υποστήριξης στην τοπική αυτοδιοίκηση και άλλους τοπικούς φορείς.

3) Οικονομικά, Κοινωνικά & Περιβαλλοντικά οφέλη από την ανάπτυξη έργων Α.Π.Ε.:

Τα κοινωφελή έργα για την ενίσχυση των τοπικών κοινωνιών υλοποιούνται κυρίως κατά τη φάση κατασκευής των έργων Α.Π.Ε. και αφορούν ενδεικτικά:

- Τη σημαντική μείωση των αερίων ρύπων που προκαλούνται από την καύση ορυκτών καυσίμων και συμβάλλουν στο φαινόμενο της κλιματικής αλλαγής.
- Τις σχεδόν μηδενικές περιβαλλοντικές οχλήσεις, ελάχιστη διαταραχή του φυσικού οικοσυστήματος και προστασία της βιοποικιλότητας.
- Τα εγγυημένα έσοδα προς τις τοπικές κοινωνίες από τη λειτουργία των έργων Α.Π.Ε.
- Την κατασκευή έργων υποδομής με σκοπό τη βελτίωση της διαβίωσης των δημοτών και κατοίκων, όπως διάνοιξη ή συντήρηση δρόμων, επισκευή ή κατασκευή δημοτικών κτιρίων και εγκαταστάσεων, σε συνεργασία με τους Δήμους και σε συνάρτηση με τις ανάγκες τους.
- Τις δωρεές ενίσχυσης των Δήμων για προμήθεια οχημάτων και εξοπλισμού αναγκαίων για τη λειτουργία των δημοτικών υπηρεσιών και την πυροπροστασία.

4) Κάλυψη των τοπικών αναγκών σε επίπεδο υποδομών:

Μέσω της διαδικασίας διαβούλευσης με τα Ενδιαφερόμενα Μέρη μας αλλά και της εφαρμογής της πολιτικής της «Ανοικτής Πόρτας» (Open door policy) που διαθέτουμε, καταγράφουμε τις σχετικές ανάγκες των τοπικών μας κοινωνιών, οι οποίες αξιολογούνται από τις αντίστοιχες ομάδες ΕΚΕ των θυγατρικών μας εταιρειών, δίνοντας προτεραιότητα στα έργα που αποσκοπούν στο κοινό καλό. Το 2013, επενδύθηκαν €147,000, στην κάλυψη βασικών αναγκών των τοπικών μας κοινωνιών σε επίπεδο υποδομών συμβάλλοντας στην ανακούφιση προβλημάτων που οξύνονται λόγω της οικονομικής κρίσης.

Ενδεικτικές δράσεις:

- Πλήρης ανακατασκευή των Χώρων Υγιεινής στις παιδικές κατασκηνώσεις Δαύλειας για την απόκτηση άδειας λειτουργίας (η κατασκήνωση φιλοξενεί παιδιά από την Ελλάδα και από χώρες του εξωτερικού που βρίσκονται σε εμπόλεμες καταστάσεις, από ορφανοτροφεία και σχολεία).
- Οργάνωση και αγορά ηλεκτρολογικού εξοπλισμού για την εγκατάσταση φωτισμού σε πλατείες και συγκεκριμένους δρόμους του Κυριακίου καθώς και αγορά υλικών και εργασίες συντήρησης συστήματος φωτισμού των αθλητικών εγκαταστάσεων στα Άσπρα Σπίτια.
- Ενεργή στήριξη της πρωτοβουλίας της Μητρόπολης και του Εργατικού Κέντρου Λειβαδιάς για την ίδρυση 5 Κοινωνικών Φροντιστηρίων για παιδιά Λυκείου οικογενειών με οικονομικά προβλήματα. Εκτός από την ποσότητα πετρελαίου που διαθέσαμε όλο το χειμώνα για την εύρυθμη λειτουργία τους συμμετείχαμε ενεργά στην ανεύρεση χώρων στέγασης αυτών.
- Παροχή πετρελαίου θέρμανσης σε 4 σχολεία αρμοδιότητας της Πρωτοβάθμιας Σχολικής Επιτροπής Δήμου Καρύστου.
- Προμήθεια μετασχηματιστών για τις εγκαταστάσεις του βιολογικού σταθμού επεξεργασίας λυμάτων των Αγίων Θεοδώρων στο Δήμο Λουτρακίου.

5) Δωρεές, χορηγίες και άλλες φιλανθρωπικού χαρακτήρα ενισχύσεις:

Η αξία του χορηγικού μας προγράμματος (σε χρήματα και είδος), το 2013, ήταν € 610,000, καλύπτοντας, μέσω των θυγατρικών μας εταιρειών, ένα ευρύ φάσμα κοινωνικών θεμάτων και υποστήριξης του έργου ΜΚΟ.

Ενδεικτικές δράσεις:

- Διαχρονική ενίσχυση της ΕΛΕΠΑΠ Βόλου και ετήσια υιοθεσία ενός ανασφάλιστου παιδιού από τα 12 που περιθάλπει η οργάνωση.
- Στήριξη του προγράμματος “Γίνε και εσύ κομμάτι της καρδιάς μας” της οργάνωσης «ΜΑΖΙ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΙΔΙ» για τη σχολική χρονιά 2013-2014.
- Αγορά προϊόντων και ενίσχυση των Κοινωνικών Παντοπωλείων Περιφερειακής Ενότητας Φωκίδας και Δήμου Δελφών.

1) Βελτιωμένη εταιρική εικόνα και φήμη μέσω της ανάπτυξης ενός κοινωνικά υπεύθυνου προφίλ.
2) Καλύτερη αποδοχή από τις τοπικές κοινωνίες και βελτίωση σχέσεων.
3) Ανάπτυξη εταιρικού εθελοντισμού.