Πυλώνας ΚΟΙΝΩΝΙΑ
ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Συνεργασία Μη Κερδοσκοπικών Οργανισμών - Ιδιωτικών Οργανισμών

ΟΠΑΠ Α.Ε.

Πρόγραμμα ΟΠΑΠ Forward

Στόχος του προγράμματος είναι να δώσει μια μοναδική προοπτική σε αναπτυσσόμενες μικρομεσαίες επιχειρήσεις, ώστε μέσα από την εξέλιξη τους να δημιουργήσουν νέες θέσεις εργασίας και να διευρύνουν τους επιχειρηματικούς τους ορίζοντες.

Ελληνικές μικρομεσαίες επιχειρήσεις

2016 και συνεχίζεται

Το πρόγραμμα Εταιρικής Υπευθυνότητας του ΟΠΑΠ για την επιχειρηματικότητα «ΟΠΑΠ Forward» αποτελεί μια ολοκληρωμένη παρέμβαση στον τομέα της Απασχόλησης, που υλοποιείται σε συνεργασία με τον διεθνή μη-κερδοσκοπικό οργανισμό Endeavor.

Το πρόγραμμα, που ξεκίνησε να υλοποιείται το 2016, έχει ήδη ολοκληρώσει δύο πολύ επιτυχημένους κύκλους και συνεχίζει έχοντας υιοθετήσει 50 ελληνικές μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

 

Έμφαση στις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις

Οι αναπτυσσόμενες µικροµεσαίες επιχειρήσεις διαδραματίζουν σπουδαιότατο ρόλο στον κοινωνικό και οικονομικό ιστό της χώρας μας. Η ανάπτυξη και η αύξηση της παραγωγικότητάς τους δημιουργεί νέες θέσεις εργασίας σε μια εποχή που το πρόβλημα της ανεργίας είναι αρκετά οξυμένο. Επιπλέον αποτελούν το κλειδί για την αποκατάσταση της οικονομικής ανάπτυξης και σημαντικό μοχλό καινοτομίας για την ελληνική αγορά.

Ό,τι χρειάζεται η μικρομεσαία επιχείρηση για να πάει μπροστά

Οι επιχειρήσεις που συμμετέχουν στο δίκτυο του προγράμματος έχουν πρόσβαση σε δεδομένα και πληροφορίες καθώς και σε ένα σημαντικό επιχειρηματικό δίκτυο , που τις βοηθά να ξεπεράσουν τυχόν εμπόδια και δυσκολίες που αντιμετωπίζουν και να εξελιχθούν σε μεγάλες και επιτυχημένες επιχειρήσεις που καινοτομούν, εξάγουν, αλλάζουν τα δεδομένα στον κλάδο τους και κατ’επέκταση δημιουργούν νέες θέσεις εργασίας.

Οι συγκεκριμένοι άξονες του προγράμματος είναι οι εξής:

1. Ολοκληρωμένη στρατηγική καθοδήγηση

Η ολοκληρωμένη στρατηγική καθοδήγηση είναι απαραίτητη για την ανάπτυξη μιας μικρομεσαίας επιχείρησης. Σε αυτό το πλαίσιο, το πρόγραμμα του ΟΠΑΠ δίνει στις συμμετέχουσες επιχειρήσεις τη δυνατότητα να ανταλλάξουν απόψεις και να συζητήσουν τα προβλήματα, τις ανάγκες και τις προτεραιότητές τους με ένα δίκτυο επιτυχημένων επιχειρηματιών και υψηλόβαθμων στελεχών που έχουν αντιμετωπίσει παρόμοιες προκλήσεις στο παρελθόν και έχουν καταφέρει να αναπτύξουν πετυχημένα την επιχείρησή τους δημιουργώντας έτσι υπεραξία για την οικονομία και την κοινωνία.

Σύμφωνα με τις ανάγκες και τις προτεραιότητες της κάθε εταιρείας, επιλέγεται ο κατάλληλος μέντορας, με τον οποίο και θα συνεργαστεί καθ’ όλη την διάρκεια του προγράμματος. Παράλληλα, το σύνολο του δικτύου των επιχειρηματιών και υψηλόβαθμων στελεχών είναι στη διάθεσή των επιχειρήσεων για μεμονωμένες συναντήσεις με συγκεκριμένο ζητούμενο, ανάλογα με τον κλάδο στον οποίο δραστηριοποιούνται ή την εξειδίκευσή τους.

2. Εκπαιδευτικά σεμινάρια

Στο πλαίσιο του προγράμματος θα οργανωθούν εκπαιδευτικά σεμινάρια που καλύπτουν βασικούς τομείς λειτουργίας μιας επιχείρησης, όπως η στρατηγική, η οικονομική και λειτουργική διαχείριση, η διαχείριση ανθρωπίνου δυναμικού, οι πωλήσεις και η επικοινωνία. Τα σεμινάρια θα πραγματοποιηθούν από έμπειρους συμβούλους και επαγγελματίες της αγοράς, οι οποίοι μοιράζονται την πολύτιμη εμπειρία και τις απόψεις τους και παρουσιάζουν συγκεκριμένα παραδείγματα και καλές πρακτικές της εγχώριας και διεθνούς αγοράς.

3. Πρόσβαση σε Χρηματοδοτικά Εργαλεία

Μέσω του προγράμματος, οι συμμετέχουσες επιχειρήσεις αποκτούν πρόσβαση σε ένα δίκτυο επενδυτών και, σε συνεργασία με την Εθνική Τράπεζα, έχουν τη δυνατότητα να διερευνήσουν πιθανές επιλογές χρηματοδότησης και δανεισμού.

4. Πρόσβαση σε Διεθνείς Αγορές

Οι επιχειρηματίες του προγράμματος αποκτούν πρόσβαση σε μέλη του διεθνούς δικτύου της Endeavor, ανάλογα με τις ανάγκες τους. Μέσα από την επαφή τους με έμπειρα στελέχη της αγοράς, οι επιχειρηματίες που ενδιαφέρονται για διεθνή επέκταση, ενημερώνονται για τις αγορές που τους ενδιαφέρουν προκειμένου να σχεδιάσουν ένα στρατηγικό πλάνο για την περαιτέρω επέκταση της δραστηριότητάς τους.

5. Δράσεις Δικτύωσης

Ομάδες Εργασίας: Μικρές ομάδες συζήτησης για θέματα που απασχολούν τους επιχειρηματίες, ανταλλαγή ιδεών και σκέψεων μεταξύ των συμμετεχόντων αλλά και γνωριμία με επιχειρηματίες του δικτύου Endeavor από την Ελλάδα ή το εξωτερικό.

Γνωριμίες με επενδυτές: Ειδικές εκδηλώσεις για γνωριμία με επενδυτικά σχήματα της χώρας και παρουσίαση των εταιρειών που ενδιαφέρονται για χρηματοδότηση.

Διεθνείς Εκδηλώσεις: Οι συμμετέχοντες στο πρόγραμμα θα έχουν την δυνατότητα να λάβουν μέρος σε μια διεθνή εκδήλωση της επιλογής τους προκειμένου να διευρύνουν τους ορίζοντές τους διεθνώς.

Συνεργασία με την Endeavor

Για την υλοποίηση του προγράμματος, ο ΟΠΑΠ συνεργάζεται με τον διεθνή μη-κερδοσκοπικό οργανισμό Endeavor. Η Endeavor στηρίζει τις πιο υποσχόμενες επιχειρήσεις ανά τον κόσμο και τις βοηθάει να αξιοποιήσουν τις δυνατότητές τους μέσω ενός ασυναγώνιστου δικτύου κορυφαίων επαγγελματιών. Οι επιλεγμένες επιχειρήσεις με τη βοήθεια της Endeavor έχουν τη δυνατότητα να αναπτυχθούν γρήγορα, να δημιουργήσουν θέσεις εργασίας και να συνεισφέρουν στη γενικότερη οικονομική ανάπτυξη.

Το τμήμα Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης του ΟΠΑΠ ανέλαβε τον συντονισμό της δράσης.

Στην διαδικασία επιλογής των επιχειρήσεων που συμμετέχουν και συγκεκριμένα στη φάση των συνεντεύξεων, συμμετέχουν και οι εργαζόμενοι του οργανισμού. Συγκεκριμένα επιλέγεται συγκεκριμένος αριθμός εργαζομένων από διάφορα τμήματα της εταιρείες που εκπροσωπεί τον ΟΠΑΠ στο πάνελ των συνεντεύξεων. Η επιλογή γίνεται με κριτήριο την εξειδίκευση του εκάστοτε εργαζομένου και συνδυάζεται ανάλογα με τις ανάγκες της εκάστοτε επιχείρησης.

Οι εργαζόμενοι ενημερώνονται ανά τακτά χρονικά διαστήματα για τα αποτελέσματα του προγράμματος αλλά και για τις σχετικές εξελίξεις.

Διοργανώνονται και υλοποιούνται δράσεις ευαισθητοποίησης του κοινού των εργαζομένων και γνωριμίας τους με τις επιχειρήσεις που συμμετέχουν στο πρόγραμμα και με τα συγκεκριμένα προϊόντα/υπηρεσίες που προσφέρουν.

Οι επιχειρήσεις που ωφελήθηκαν από το πρόγραμμα σε ποιες περιοχές δραστηριοποιούνται;

Οι επιχειρήσεις δραστηριοποιούνται σε όλη την Ελλάδα. Συγκεκριμένα 65% των επιχειρήσεων δραστηριοποιούνται εκτός Αττικής, στην ελληνική περιφέρεια καθώς στόχος του προγράμματος είναι να προσφέρει μακροπρόθεσμο όφελος σε εθνικό επίπεδο.

Αξίζει να αναφερθεί ότι οι επιχειρήσεις που εντάχθηκαν στους δύο πρώτους κύκλους του προγράμματος, κατάφεραν να αυξήσουν, έως σήμερα, τον συνολικό τους τζίρο κατά 21%. Ταυτόχρονα, δημιούργησαν μέσα στις επιχειρήσεις τους 751 νέες άμεσες θέσεις εργασίας, ενώ μέσω των συνεργασιών που αναπτύχθηκαν στην αγορά, υποστηρίζουν 5.140 νέες έμμεσες θέσεις απασχόλησης.

Ενίσχυση του προφίλ του ΟΠΑΠ σχετικά με την προσφορά του στην Εθνική οικονομία αλλά και την κοινωνία εν γένει.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της μηνιαίας έρευνας της Millward Brown για τη φήμη του ΟΠΑΠ, το πρόγραμμα ΟΠΑΠ Forward έχει ανεβάσει την αναγνώριση της ΕΚΕ κατά 20 ποσοστιαίες μονάδες τον τελευταίο χρόνο (57% το 2017 σε σύγκριση με 77% το 2018). Ο ΟΠΑΠ τα τελευταία δύο χρόνια είναι στην κορυφή της αναγνώρισης για το σύνολο των δράσεων εταιρικής υπευθυνότητας που υλοποιεί ανάμεσα σε μεγάλες εταιρείες που δραστηριοποιούνται στη χώρα.