Πυλώνας ΚΟΙΝΩΝΙΑ
ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Ανθρώπινα Δικαιώματα

Α.Ε. ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ

Πρόγραμμα "Επιλέγω" (διατροφή, φυσική κατάσταση, ισορροπία)

Το πρόγραμμα «Επιλέγω» στοχεύει στην ενημέρωση, την παρακίνηση και την κινητοποίηση των εργαζομένων για θέματα διαχείρισης της διατροφής και της καλής υγείας τα οποία έχουν άμεση επίδραση στην προσωπική και επαγγελματική ζωή.

Εργαζόμενοι εταιρίας ΤΙΤΑΝ στην Ελλάδα.

2018 - 2019

Το πρόγραμμα «Επιλέγω» επικεντρώνεται σε τρεις πυλώνες: διατροφή, φυσική κατάσταση και ισορροπία. Περιλαμβάνουν ενημερωτικές ομιλίες, διαδραστικά σεμινάρια, αθλητικές δραστηριότητες, και θα προσφερθούν πηρεσίες υγείας και διατροφής.

Ο πυλώνας της διατροφής επικεντρώνεται σε δράσεις και προγράμματα αφύπνισης των εργαζομένων σχετικώς με την υιοθέτηση διατροφικών συνηθειών καθώς και προώθησης τέτοιων συνηθειών.

Ο πυλώνας της φυσικής κατάστασης επικεντρώνεται κυρίως σε δράσεις και προγράμματα ομαδικών αθλητικών δραστηριοτήτων.

Τέλος, ο πυλώνας της ισορροπίας περιλαμβάνει δράσεις και προγράμματα σχετικά με την ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής, καθώς και αντιμετώπισης εργασιακού και προσωπικού άγχους.

Έχουν ήδη υλοποιηθεί ή θα υλοποιηθούν στο μέλλον συνεργασίες με ιατρούς, διατροφολόγους, επαγγελματίες μάγειρες, ΜΚΟ «Δεσμός», Λεόντειο σχολή, εταιρία Running Greece.

Εργαζόμενοι εργοστασίων Κλάδου Τσιμέντου Ελλάδας και επιτελικού κέντρου.

Εργοστάσια και Κεντρικά Γραφεία ΤΙΤΑΝ Τομέα Ελλάδος

Το 2018 εγκαινιάστηκε στον πυλώνα της διατροφής η δράση διανομής φρούτων σε Κεντρικά Γραφεία, Εργοστάσια Καμαρίου, Θεσσαλονίκης, Πάτρας και Ελευσίνας. Επίσης στον ίδιο πυλώνα ανήκει και η δράση αναγραφής των θερμίδων στα γεύματα της καντίνας, η οποία προς το παρόν υλοποιείται στα κεντρικά γραφεία.

Στον πυλώνα της ισορροπίας το 2018 διοργανώθηκαν 4 διαδραστικά εργαστήρια «Positivity Workshop: επιλέγοντας μία θετική στάση ζωής».

Τέλος στον πυλώνα της φυσικής κατάστασης ανήκει η συμμετοχή των εργαζομένων στον Μαραθώνιο της Αθήνας 2018. Η συνεργασία γίνεται με το «Δεσμό» που είναι επίσημος συνεργαζόμενος φορέας της διοργάνωσης.

Ενίσχυση της θετική εικόνας που αποκτούν οι υπάλληλοι για την εταιρία τους από αυτήν την κίνηση.

Εργαζόμενοι οι οποίοι καταφέρνουν να εξισορροπήσουν τις απαιτήσεις τις επαγγελματικής τους ζωής και τα θέλω της προσωπικής τους ζωής, και επίσης διατηρούν μία υγιή πνευματική και φυσική κατάσταση είναι πολύ πιο δημιουργικοί και αφοσιωμένοι στα εργασιακά τους καθήκοντα.