Πυλώνας ΚΟΙΝΩΝΙΑ
ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Συνεργασία Δημόσιων Φορέων - Ιδιωτικών Οργανισμών

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΕ

«Πρόγραμμα Υποτροφιών ΙΚΥ - ΕΤΕ»

Η Εθνική Τράπεζα, συνδέοντας αποτελεσματικά την εκπαίδευση με την αγορά εργασίας και προωθώντας τη συνεργασία Δημόσιων Φορέων, Πανεπιστημίων και Επιχειρήσεων, ανακοίνωσε, σε συνεργασία με το ΙΚΥ, μέσα στο έτος 2014, ένα καινοτόμο πρόγραμμα απασχόλησης, αποδεικνύοντας για άλλη μια φορά ότι πιστεύει και επενδύει με όλες τις δυνάμεις της, στη νέα γενιά της χώρας.

Το καινοτόμο αυτό πρόγραμμα έχει ως στόχο να επιβραβεύσει την αριστεία, να συγκρατήσει τη διαρροή των “χρυσών μυαλών” στο εξωτερικό και να συνδέσει αποτελεσματικά την εκπαίδευση με την αγορά εργασίας. Mε την ανεργία στις νέες ηλικίες να ξεπερνά το 50% και 300.000 “νέους ανέργους”, δηλαδή άτομα που δεν έχουν καμία εργασιακή εμπειρία, η Εθνική Τράπεζα θεωρεί ότι βασική ευθύνη της την επένδυση στη νέα γενιά και την προσφορά ελπίδας και ευκαιριών σε αυτούς τους νέους ανθρώπους στο ξεκίνημά τους, ώστε να διευκολύνει τη μετάβασή τους στον παραγωγικό ιστό της χώρας.

Από το 2014 και για 4 χρόνια

Το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ), σε συνεργασία με την Εθνική Τράπεζα, σχεδίασε το καινοτόμο Πρόγραμμα Υποτροφιών «2+2» όπου η αριστεία επιβραβεύεται με τον πιο ουσιαστικό τρόπο. Το εν λόγω Πρόγραμμα προβλέπει, παράλληλα με τις μεταπτυχιακές σπουδές των υποτρόφων, πρακτική άσκηση στην Εθνική Τράπεζα για διάστημα έως δύο έτη με σκοπό την απόκτηση επαγγελματικής εμπειρίας και κατόπιν, διετή πλήρη απασχόληση με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας. Η συνολική διάρκεια του Προγράμματος είναι κατά μέγιστο τέσσερα (4) έτη.

Στο πλαίσιο της υλοποίησης του πιλοτικού Προγράμματος (2014 – 2018), η Εθνική Τράπεζα, προσφέρει τη δυνατότητα σε 100 υπότροφους μεταπτυχιακούς φοιτητές να πραγματοποιήσουν πρακτική άσκηση στον τραπεζικό τομέα, συμβάλλοντας έμπρακτα στη σύνδεση της εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας. Οι 100 αυτές υποτροφίες έχουν ως στόχο την εκπόνηση μεταπτυχιακών σπουδών πρώτου κύκλου (Μάστερ) σε τέσσερις θεματικές περιοχές αιχμής, συναφείς με τις εργασίες της Τράπεζας: Τραπεζική Διοικητική και Χρηματοοικονομικά, Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων, Οικονομικές Σπουδές και Θετικές Επιστήμες. Οι υπότροφοι φοιτητές ξεκίνησαν την πρακτική τους άσκηση στην Τράπεζα το Νοέμβριο του 2014 κατά τη διάρκεια της οποίας προβλέπεται να αποκτήσουν ποικίλες εργασιακές εμπειρίες μέσω εναλλαγής αντικειμένων απασχόλησης σε Καταστήματα και Μονάδες της Τράπεζας. Παράλληλα θα έχουν τη δυνατότητα να αναπτύξουν συστηματικά τις γνώσεις και τις δεξιότητές τους μέσω στοχευμένης εκπαίδευσης (on the job, in class, e-learning) σε ένα ευρύ φάσμα τραπεζικών εργασιών.

Η Τράπεζα συνεργάστηκε στενά με το Υπουργείο Εργασίας και την Κοινωνική Ασφάλιση και Πρόνοια προκειμένου να αναβαθμιστεί και διαμορφωθεί το νομικό πλαίσιο για τις υποτροφίες αυτές.

Το προφίλ των υποτρόφων καθώς και η κατανομή τους περιγράφονται παρακάτω:

Συνολικός Αριθμός Υπότροφων Μεταπτυχιακών Φοιτητών: 100
Κατανομή Υποτρόφων με βάση τον τόπο σπουδών: 80 Αθήνα, 20 Θεσσαλονίκη,
Υπότροφοι ανά επιστημονικό τομέα: Τραπεζική Διοικητική και Χρηματοοικονομικά: 60, Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων : 20, Οικονομικές σπουδές: 10, Θετικές Επιστήμες: 10.
Υπότροφοι ανά εξειδίκευση: Τραπεζική και Χρηματοοικονομική: 12, Λογιστική και Χρηματοοικονομική: 19, Ελεγκτική: 9, Διοίκηση Κινδύνου: 1, Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού: 7, Διοίκηση Επιχειρήσεων: 7, Ναυτιλιακά: 2, Στατιστική: 1, Μαθηματικά: 3, Πληροφορική: 7, Ενέργεια: 4, Εφαρμοσμένα Χρηματοοικονομικά: 17, Οικονομική Επιστήμη: 9, Διεθνών Σπουδών: 2
Υπότροφοι ανά Πανεπιστήμιο: Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης: 6, Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδος: 4, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο: 3, Πανεπιστήμιο Αθηνών: 16, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών: 34, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας: 10, Πανεπιστήμιο Πειραιά: 21, TEI Πειραιά: 6 Φύλο: Άντρες: 32, Γυναίκες: 68
Ηλικία: 22-24: 61, 25-29: 34, 30 και άνω: 5

Αθήνα - Θεσσαλονίκη

• Απόκτηση εργασιακής εμπειρίας, επιβράβευση αρίστων.
• Συμβολή στη μείωση της ανεργίας.

Το αναμενόμενο κόστος επένδυσης της ΕΤΕ προς την κοινωνία για τη δράση αυτή εκτιμάται στο ύψος των 4.000.000 ευρώ στο οποίο συμπεριλαμβάνεται το αναμενόμενο ύψος των αμοιβών και εισφορών απασχόλησης των υποτρόφων. Η Εθνική Τράπεζα λειτουργώντας ως υπεύθυνη επιχείρηση, ενισχύει την αξιοκρατία, ανοίγει τις πόρτες στους νέους αριστούχους στηρίζοντας τα όνειρά τους και δείχνει το δρόμο για το μέλλον.

Η σημασία και η πρωτοτυπία του προγράμματος υπογραμμίστηκαν σε διάφορα άρθρα που εκδόθηκαν σε εθνικές εφημερίδες και στο διαδίκτυο. Μερικές από τις δηλώσεις των υποτρόφων είναι οι ακόλουθες: «Σας ευχαριστώ για την ευκαιρία που μου δώσατε! Αλλάξατε τη ζωή μου!», «Είχα ξανακάνει πρακτική άσκηση στο παρελθόν αλλά για πρώτη φορά στη ζωή μου έχω την ευκαιρία να αποκτήσω πραγματική επαγγελματική εμπειρία στο πλαίσιο πρακτικής άσκησης», «Όλο το Πρόγραμμα είναι μια πρόκληση για τους συμμετέχοντες», «Όλοι ασχολούνται διαρκώς μαζί μου. Στελέχη στο Κατάστημα, εσείς (Στελέχη Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού)! Σας ευχαριστώ πολύ για όλα!», «Έχω μία πραγματική δουλειά, όπου ο επόπτης μου και οι συνάδελφοί μου με έκαναν να νιώσω μέλος της ομάδας και διασφαλίζουν ότι έχω την απαραίτητη καθοδήγηση και υποστήριξη».

Ως αποτέλεσμα της επιτυχούς εφαρμογής του πιλοτικού προγράμματος υποτροφιών ΙΚΥ-ΕΤΕ, καθώς και της εκτενούς εκτίμησης που εισέπραξε από την ακαδημαϊκή κοινότητα και την τοπική κοινωνία, το ΙΚΥ εξασφάλισε επιπλέον χρηματοδότηση από το φορέα ΕΣΠΑ (Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς) προκειμένου να επεκτείνει την εφαρμογή του προγράμματος και σε άλλους τομείς και οργανισμούς.

Ένταξη στο προσωπικό της Τράπεζας νέων, υψηλού επιπέδου εργαζομένων.