Πυλώνας ΚΟΙΝΩΝΙΑ
ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Προγράμματα Υγείας - Ασφάλειας & Ευεξίας

Τράπεζα Eurobank Ergasias Α.Ε.

Προγράμματα Υγείας, Ασφάλειας & Ευεξίας στην Eurobank

Η υγεία, η ασφάλεια και η ευεξία των εργαζομένων αποτελούν προτεραιότητα για τη Eurobank. Στο πλαίσιο αυτό, ο Όμιλος μεριμνά διαρκώς για ένα σύγχρονο και ασφαλές περιβάλλον εργασίας ενώ παράλληλα σχεδιάζει και υλοποιεί προγράμματα που προάγουν την υγεία και ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής και προασπίζουν τον θεσμό της οικογένειας.

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε όλο το προσωπικό της Τράπεζας. 

Το πιστοποιημένο Σύστημα Διαχείρισης Υγείας & Ασφάλειας στην Εργασία (ΣΔΥΑΕ) κατά OHSAS 18001:2007 εφαρμόζεται σε όλο το Δίκτυο Καταστημάτων της Τράπεζας από το 2006 έως σήμερα, ενώ από το 2018 έχουν ενταχθεί στο εύρος του και 7 κτίρια γραφείων.

Τα υπόλοιπα προγράμματα και παροχές εντάχθηκαν σταδιακά στις οργανωμένες δράσεις  και πρόκειται να συνεχιστούν και να ενισχυθούν περαιτέρω τα επόμενα χρόνια. 

Τα προσφερόμενα προγράμματα αφορούν σε:

 • Ιδιωτική περίθαλψη και ασφάλεια ζωής για τους εργαζόμενους και τα προστατευόμενα μέλη της οικογένειάς τους.
 • Σύνταξη και αποταμίευση (συνταξιοδοτικό πρόγραμμα και ομαδικό αποταμιευτικό πρόγραμμα παιδιών εργαζομένων).
 • Οικονομικές παροχές και επιδόματα που αφορούν την οικογένεια (όπως επίδομα γάμου, πολυτέκνων, παιδιών με αναπηρία, κάλυψη εξόδων βρεφονηπιακών σταθμών και ειδικών σχολείων).
 • Προνομιακή τιμολόγηση σε προϊόντα της Τράπεζας.
 • Άδειες εκτός εκείνων που προβλέπονται από τον νόμο, οι οποίες αφορούν την οικογένεια και την εργαζόμενη μητέρα (όπως περιπτώσεις οικογενειακών προβλημάτων, θέματα υγείας, μειωμένο ωράριο εργασίας για μητέρες).
 • Παροχή εστιατορίου στον υπαίθριο χώρο του κτιριακού μας συγκροτήματος στη Νέα Ιωνία, όπου εργαζόμενοι και επισκέπτες απολαμβάνουν ποιοτικό φαγητό, με προσανατολισμό στην υγιεινή και ισορροπημένη διατροφή, σε πολύ οικονομικές τιμές, κάνοντας ταυτόχρονα ένα ευχάριστο διάλειμμα.

Έμπρακτη απόδειξη ότι το  σημαντικότερο κεφάλαιο της Eurobank είναι το ανθρώπινο δυναμικό της, αποτελεί η Πολιτική της Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία που διαθέτει η Τράπεζα από το 2005.

Η Eurobank λαμβάνει όλα τα μέτρα που προβλέπει η εθνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία για τη διασφάλιση της υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων, των πελατών και των συνεργατών της, ενώ παράλληλα, εφαρμόζει από το 2006 Σύστημα Διαχείρισης Υγείας & Ασφάλειας (ΣΔΥΑΕ), πιστοποιημένο σύμφωνα με το πρότυπο OHSAS 18001:2007.

Στο πλαίσιο αυτό, η Τράπεζα εφαρμόζει επίσης πρόγραμμα πρόληψης της υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων της, υλοποιώντας μια σειρά από δράσεις:

 • Φροντίζει για τη λειτουργία τεσσάρων πλήρως εξοπλισμένων ιατρείων στον Νομό Αττικής, όπου γιατροί εργασίας ασκούν κλινική και συμβουλευτική ιατρική.
 • Παρέχει τη δυνατότητα δωρεάν συνταγογράφησης, μέσω συνεργαζόμενων με την Τράπεζα γιατρών.
 • Παρέχεται η δυνατότητα γενικού προληπτικού ιατρικού ελέγχου (check-up) προς τους εργαζομένους της σε τακτά χρονικά διαστήματα.
 • Συντονίζει τη λειτουργία Τράπεζας Αίματος, η οποία συντηρείται από το ίδιο το ανθρώπινο δυναμικό της Eurobank, με στόχο την κάλυψη των αναγκών των εργαζομένων και των οικογενειών τους σε αίμα.

Για την αντιμετώπιση τυχόν προσωπικών προβλημάτων ή έκτακτων περιστατικών που μπορεί να προκύψουν στους εργαζόμενους, η Eurobank έχει θεσμοθετήσει τους εξής μηχανισμούς πρόληψης και υποστήριξης:

 • Εκπαιδεύσεις σε θέματα πρώτων βοηθειών, υγείας και ασφάλειας στην εργασία. Πραγματοποίηση ασκήσεων εκκένωσης των κτιρίων και αντιμετώπισης έκτακτων περιστατικών.
 • Πρόγραμμα Διαχείρισης Κρίσιμων Συμβάντων (Critical Incident Stress Management- CISM): Υποστήριξη των εργαζομένων για τη διαχείριση αιφνίδιων τραυματικών γεγονότων και κρίσεων εντός και εκτός εργασιακού χώρου (όπως ληστείες, ατυχήματα, τρομοκρατικές ενέργειες, βία εντός εργασιακού χώρου, έκρυθμη συμπεριφορά εργαζόμενου ή πελάτη, αιφνίδιος θάνατος, φυσικές καταστροφές κ.ά.).
 • Υπηρεσία Case Management (CM): Παροχή ολοκληρωμένης υποστήριξης από εξειδικευμένη ομάδα συμβούλων ψυχολόγων και ψυχιάτρων στον εργαζόμενο που αντιμετωπίζει δύσκολες καταστάσεις, με στόχο την ισορροπία του σε προσωπικό και επαγγελματικό επίπεδο και συμβουλευτική καθοδήγηση Στελεχών της Τράπεζας για τη διαχείριση παρόμοιων περιστατικών από ψυχολόγο.
 • Τηλεφωνική Γραμμή Υποστήριξης: Δυνατότητα εμπιστευτικής επικοινωνίας με έμπειρους ψυχολόγους καθημερινά έως τις 21:00, με στόχο την παροχή βοήθειας για την αντιμετώπιση ενός προβλήματος στον χώρο εργασίας, στο οικογενειακό περιβάλλον ή άλλης κατάστασης που επιβαρύνει τον ψυχισμό του εργαζομένου.

Όλες οι σχετικές πληροφορίες αναφορικά με τις ανωτέρω δράσεις βρίσκονται διαθέσιμες στο intranet site της Τράπεζας, ενώ οι εργαζόμενοι μπορούν να απευθύνονται και στο κέντρο επικοινωνίας (helpline) HR4U.

Η πρωτοβουλία συνδέεται με τους εξής Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης: 3, 8

Συνεργασία με εταιρείες EAP (Employee Assistance Programs), ΕΞΥΠΠ (Εξωτερικών Υπηρεσιών Προστασίας και Πρόληψης των κινδύνων), Τεχνικούς Ασφαλείας, Γιατρούς Εργασίας, Νοσοκομεία, διαγνωστικά κέντρα, ασφαλιστική εταιρεία.

Την υλοποίηση των δράσεων συντονίζει η Γενική Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού με τη συμμετοχή των Διευθύνσεων Φυσικής Ασφάλειας, Τεχνικών Έργων και Δικτύου Καταστημάτων.  

Όλα τα σημεία της Τράπεζας. 

Το 2018 πραγματοποίησαν το ckeck-up 740 εργαζόμενοι (25% αύξηση σε σύγκριση με το 2017), συλλέχθηκαν 290 μονάδες αίματος και χορηγήθηκαν 181 φιάλες ύστερα από σχετικά αιτήματα εργαζομένων της Τράπεζας για κάλυψη προσωπικής ή οικογενειακής τους ανάγκης. Έως σήμερα έχουν πραγματοποιηθεί 84 εγγραφές δοτών Μυελού των Οστών. Σε τακτά χρονικά  διαστήματα, διενεργούνται ασκήσεις εκκένωσης σε όλα τα καταστήματα και κτίρια διοίκησης της Τράπεζας. Το 2018,  εκπαιδεύτηκαν 1.538 συντονιστές ασφαλείας σε θέματα πρώτων βοηθειών, φυσικής ασφάλειας και κατασβεστικών μέσων (classroom training και e-learning). Σε όλες τις εγκαταστάσεις της Τράπεζας, οι Τεχνικοί Ασφαλείας διενεργούν μετρήσεις φυσικών παραγόντων όπως φωτισμός, θόρυβος και θερμικό περιβάλλον και εκπονείται ετήσια συγκεντρωτική μελέτη μετρήσεων. Όλες οι εγκαταστάσεις της Τράπεζας, διαθέτουν Μελέτη Εκτίμησης Επαγγελματικού Κινδύνου. Παρέχεται ψυχολογική υποστήριξη των εργαζομένων, στο 100% των καταστημάτων που έχουν υποστεί ληστεία.

Ασφάλεια των εργαζομένων της Τράπεζας στους χώρους εργασίας, και των πελατών της, κάλυψη νομοθετικών/ κανονιστικών απαιτήσεων, καθώς και ικανοποίηση των εργαζομένων για τις παροχές και τις συνθήκες εργασίας που τους προσφέρονται.