Πυλώνας ΚΟΙΝΩΝΙΑ
ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Δράσεις για τις επιπτώσεις απο την πανδημία του COVID-19

Προσφορά Συναισθηματικής Εκπαίδευσης (Κοινωνική Συναισθηματική Μάθηση)

Ο στόχος της πρωτοβουλίας ήταν και είναι να προσφερθεί Κοινωνική Συναισθηματική μάθηση στην κοινωνία, ξεκινώντας από τις οικογένειες και καταλήγοντας στους εκπαιδευτικούς για την βελτίωση της Συναισθηματικής Νοημοσύνης και των 5 πυλώνων της: Αυτογνωσία, Συναισθηματική Διαχείριση, Ενσυναίσθηση, Κίνητρα, Κοινωνικές Δεξιότητες. Μελέτες έχουν δείξει ότι κοινωνίες που έχουν ανεπτυγμένη Συναισθηματική Νοημοσύνη είναι πιο χαρούμενες, πιο λειτουργικές, με λιγότερη εγκληματικότητα και παραβατικότητα.

Σε 2 κοινα: Ενήλικες και Εκπαιδευτικούς. Η στοχευση για τους ενήλικες ήταν γυναίκες 35-55, ενώ για τους εκπαιδευτικούς ήταν όλοι οι διορισμένοι  εκπαιδευτικοί δημοτικού. 

Τα δεδομένα για το πρώτο μας κοινό η διάρκεια του προγράμματος είναι από τον Νοέμβριο του 2019 μέχρι τον Απρίλιο 2020. Η δράση συνεχίζεται. 

Για το δευτερο κοινό, τους εκπαιδευτικούς ήταν από Ιανουάριο 2021 έως τον Ιούλιο 2021.  

Για την προσέγγιση του κοινού Ενηλίκων δημιουργήθηκε ένα καινοτόμο διαδυκτιακό πρόγραμμα που βασίστηκε πάνω στην βιωματική εκπαίδευση με διάρκεια 4 εβδομάδες. Σε αυτό το πρόγραμμα, σε εβδομαδιαίες συναντήσεις βελτιώνουμε έναν δείκτη της Εβδομάδα με βιωματικές ασκήσεις που έχουν διάρκεια 7 ημέρες. Στην αρχή και στο τέλος κάθε εκπαιδευτικού προγράμματος οι συμμετέχοντες κάνανε το τεστ Συναισθηματικής Νοημοσύνης GOLEMAN για να μετρηθούν τα αποτελέσματα. 

Το στήσιμο για τους εκπαιδευτικούς ήταν και είναι να δημιουργηθεί ένα εκπαιδευτικό τμήμα Συμβούλων Κοινωνικής Συναισθηματικής Μάθησης και να τους προσφερθεί Υποτροφία 100% σε όλους τους διορισμένους σε πρωτοβάθμια εκπαίδευση και 80% σε όλους τους άλλους. Η εκπαίδευση είχε διαρκεια 6 μηνών και ολοκληρώνετε τον Ιούλιο 2021. Η εκπαίδευση και πάλι ήταν διαδυκτιακή και άκρως βιωματική. 

Ζητήσαμε και πήραμε την Ύλη SEL από το CASEL, που είναι το μεγαλύτερο ίδρυμα SEL (Social Emotional Learning) παγκοσμίως με έδρα στην Αμερική. 

Στη δράση αυτή συμμετείχαν: 

Επιστημονική Υπευθυνος (Εθελοντρια): Γιάννα Φαφαλιού, Ψυχολόγος

Υποστήριξη: Βαγγέλης Δρανδάκης, Νοσηλευτής

Η εμβέλεια του προγράμματος έφτανε σε όλη την ελλάδα λόγων της διαδυκτυακής της φύσης. Η έδρα μας είναι στο Παλαιο Φάληρο. 

Στο πρώτο κοινό των Ενηλίκων (134 δείγματα) διαπιστώσαμε βελτίωση ΜΟ :

12% στον δείκτη της Αυτογνωσίας

25% στον δείκτη Συναισθηματικής Διαχείριση

18% στον δείκτη Προσωπικών Κινήτρων

23% στον δείκτη Ενσυναίσθησης και

16% στον δείκτη Κοινωνικών Δεξιοτήτων. 

Ολοκληρωμένα αποτελέσματα θα παρουσιαστούν στην Ημερίδα του Κέντρου στις 10 Οκτώβριου 2021

Στο δευτερο κοινό των εκπαιδευτικών το τμήμα ολοκληρώνετε τον Ιούλιο του 2021. Το 50% των συμμετεχόντων στο πρόγραμμα έχει δεσμευτεί να προσφέρει εθελοντική βοήθεια με εκπαιδευτικές συνεδρίες Κοινωνικής Συναισθηματικής Μάθησης. 

Ο σκοπός μας είναι να βοηθήσουμε στην συλλογική βελτίωση της Κοινωνίας και στην πρώτη φάση του εγχειρήματός μας έχουμε πετύχει τους στόχους μας. Οικομονικά οφέλη για τον οργανισμό υπήρχαν μόνο από Συνδρομές και υπολογίστηκαν στα 3.375€.