Πυλώνας ΚΟΙΝΩΝΙΑ
ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Κοινωνική Ένταξη & Ισότιμη Πρόσβαση

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ

Προστασία παιδιών από τις επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης

Η Δ/νση Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφέρειας Κρήτης, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της που ανάγονται στην κοινωνική και οικονομική στήριξη ευπαθών ομάδων του πληθυσμού, ανέλαβε την πρωτοβουλία για την υλοποίηση της δράσης «Προστασία παιδιών από τις επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης», με στόχο την υποστήριξη των παιδιών οικογενειών που αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα επιβίωσης.

Η Κεντρική ιδέα της δράσης βασίζεται στην εφαρμογή της σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα του παιδιού (the United Nation Convention of the Rights of the Child), που περιλαμβάνει οικουμενικές οδηγίες και καθορίζει τα δικαιώματα του παιδιού, για να μεγαλώσει χωρίς πείνα και ελλείψεις, παραμέληση ή εκμετάλλευση. H παιδεία και ο αθλητισμός αποτελούν, συνταγματικά κατοχυρωμένα, κοινωνικά αγαθά. Κάθε παιδί έχει το δικαίωμα, χωρίς διακρίσεις και περιορισμούς, να έχει ίση πρόσβαση στην εκπαίδευση, να αθλείται και να απολαμβάνει τα ευεργετήματα της άθλησης στην υγεία και στην ψυχοκοινωνική του ανάπτυξη.

Ειδικότερα, οι δράσεις του προγράμματος ενισχυτικής διδασκαλίας και κοινωνικού αθλητισμού αφορούν μαθητές που οι οικογένειές τους αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα διαβίωσης και που επιθυμούν την ένταξή τους σε προγράμματα ενισχυτικής διδασκαλίας σε μαθήματα δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και εκμάθησης ξένων γλωσσών. Επίσης, εκμάθηση αθλημάτων σε προγράμματα Αθλητικών Ακαδημιών όπως ποδόσφαιρο, Μπάσκετ, Βόλεϊ, Κολύμβηση, Καράτε, Στίβο, Τένις.

Παιδιά σχολικής ηλικίας που οι οικογένειές τους ανήκουν στις ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού, αντιμετωπίζουν σοβαρά οικονομικά προβλήματα και διαμένουν στην Περιφέρεια Κρήτης. Παιδιά χωρίς οικογένεια ή που η οικογένειά τους αδυνατεί να αναλάβει τη φροντίδα τους.

2011 - σήμερα

Η Δ/νση Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφέρειας Κρήτης, πάντοτε σε συνεργασία με άλλους φορείς (Δήμους, Εκκλησία, Κοινωνικά Ιατρεία, Κοινωνικά φαρμακεία, ομάδες ευαισθητοποίησης πολιτών), προώθησε με ανοιχτή πρόσκληση τις νέες της δράσεις. Για την προώθηση των δράσεων έγινε ανοιχτή διαβούλευση με συσκέψεις στην έδρα της Περιφέρεια Κρήτης αλλά και στις έδρες των Περιφερειακών Ενοτήτων όπου αναλύθηκαν ο τρόπος συμμετοχής, οι όροι αλλά και ο ρόλος του κάθε φορέα για την υλοποίησή τους.

Η λειτουργία των τμημάτων ενισχυτικής διδασκαλίας ξεκίνησε το σχολικό έτος 2012 - 2013 σε συνεργασία με εκπαιδευτικούς, αθλητικούς συλλόγους, το σύλλογο ιδιωτικών φροντιστηρίων ξένων γλωσσών (Palso), το σύλλογο ιδιωτικών φροντιστηρίων μέσης εκπαίδευσης και τμήματα του Πανεπιστημίου Κρήτης. Το σύνολο των αιτήσεων καλύφθηκε και τα παιδιά απορροφήθηκαν από ιδιωτικά φροντιστήρια πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, εντάχθηκαν σε οργανωμένα τμήματα και απολάμβαναν υψηλής ποιότητας υπηρεσίες εκπαίδευσης, ενώ προστατεύτηκε στο ακέραιο η προσωπικότητα και η αξιοπρέπειά τους. Σημειώνεται ότι ένας αριθμός παιδιών απορροφήθηκε σε τμήματα που λειτούργησαν σε δημόσια σχολεία με εκπαιδευτικούς που παρείχαν εθελοντικά τις υπηρεσίες τους.

Αντίστοιχα, η δράση του Κοινωνικού Αθλητισμού έχει ήδη ξεκινήσει πιλοτικά στις Περιφερειακές Ενότητες Ηρακλείου και Χανίων με στόχο να επεκταθεί σε Ρέθυμνο και Λασίθι και να καλύψει όσο το δυνατόν περισσότερα παιδιά. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλοι οι οικονομικά αδύνατοι μαθητές Πρωτοβάθμιας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που διαμένουν στις αντίστοιχες περιφερειακές ενότητες που επιθυμούν να εκπαιδευτούν στο άθλημα που τους ενδιαφέρει. Η επιλογή των ωφελουμένων γίνεται μετά από αίτημα των γονέων ή κηδεμόνων τους στο τμήμα Κοινωνικής Αλληλεγγύης των Περιφερειακών Ενοτήτων Κρήτης με βάση τη Δ/νση κατοικίας τους και με την προσκόμιση των απαιτούμενων σχετικών δικαιολογητικών. Η επιλογή ένταξής τους στις ανωτέρω δράσεις γίνεται από επιτροπή στην οποία συμμετέχουν ο Προϊστάμενος της Δ/νσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας, ο Προϊστάμενος του τμήματος Κοινωνικής Αλληλεγγύης, καθώς και η αρμόδια κοινωνική λειτουργός. Μετά από την αξιολόγηση, οι ωφελούμενοι εντάσσονται στα εκπαιδευτικά - αθλητικά προγράμματα.

Η Δ/νση Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφέρειας Κρήτης, στο πλαίσιο της εντατικοποίησης των δράσεων προστασίας του παιδιού, ανέλαβε, επίσης, την πρωτοβουλία για την ανάπτυξη πρακτικών ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για τις εναλλακτικές μορφές παιδικής προστασίας όπως η αναδοχή - υιοθεσία. Για τον σκοπό αυτό, δημιούργησε το Ενιαίο Μητρώο Ανάδοχων Γονέων (ΕΜΑΓ) το οποίο επικαιροποιείται από την υπηρεσία ανελλιπώς. Έτσι, υπάρχει πλήρης καταγραφή αλλά και εικόνα των αναδόχων γονέων και οικογενειών καθώς και της εξέλιξης κάθε περίπτωσης ξεχωριστά. Μέσα από το ΕΜΑΓ δίδεται η δυνατότητα για κάθε παραμελημένο παιδί να υπάρχει άμεση δυνατότητα επιλογής υποψήφιων ανάδοχων γονέων, οι οποίοι προσκαλούνται να ενημερωθούν και σε περίπτωση που ενδιαφέρονται τότε να προχωρήσουν στο 1ο στάδιο, στην κατάθεση αίτησης αναδοχής. Το επόμενο στάδιο, είναι η συμμετοχή τους σε «Σχολή γονέων» για την εκπαίδευσή τους στο νέο τους ρόλο. Στη συνέχεια, ολοκληρώνεται η διαδικασία αναδοχής. Η δημιουργία του ΕΜΑΓ έχει αναβαθμίσει τις υπηρεσίες που παρέχονται από την Περιφέρεια Κρήτης, γιατί υπάρχει μια δεξαμενή υποψήφιων ανάδοχων γονέων που μπορεί άμεσα και από διαφορετικές περιοχές να ενημερωθεί για την ύπαρξη παιδιού, που μέχρι σήμερα φιλοξενείται προσωρινά σε νοσοκομείο και που θα οδηγείτο σε δομές φιλοξενίας ανηλίκων. Αυτό, συμβάλλει στην απο-ιδρυματοποίηση που αποτελεί κυρίαρχο στόχο αυξάνοντας τον αριθμό των παιδιών που προστατεύονται από το θεσμό. Παράλληλα, η Περιφέρεια Κρήτης με στόχο την ενημέρωση των πολιτών: Διοργάνωσε ημερίδα με θέμα «εναλλακτικές μορφές φροντίδας ανηλίκων», υιοθεσία-αναδοχή. Καθιέρωσε ενιαία έντυπα υιοθεσίας για την απλοποίηση των διαδικασιών. Εκδόθηκε με αφορμή την ημερίδα, πρωτοποριακό έντυπο υλικό-φυλλάδιο για την υιοθεσία-αναδοχή που προωθήθηκε τόσο σε σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης όσο και στις κοινωνικές υπηρεσίες όλης της Ελλάδας, αντίγραφο του οποίου σας αποστέλλουμε. Ενημερώθηκαν όλες οι Κοινωνικές Υπηρεσίες της Περιφέρειας για το θεσμό των Διακρατικών Υιοθεσιών, τα συνεργαζόμενα κράτη, τα κριτήρια και τα στάδια υλοποίησης, έτσι ώστε οι ενδιαφερόμενοι γονείς να μπορούν να προχωρήσουν σε μία ταχύρρυθμη διαδικασία υιοθεσίας.

Επίσης διοργανώθηκαν οι ημερίδες:

  1. Έφηβοι σε κρίση
  2. Σχολική διαρροή

Εκαιδευτικοί σύλλογοι, εκπαιδευτικοί οργανισμοί και αθλητικά σωματεία.

  • 1 Ψυχολόγος,
  • 1 Κοινωνιολόγος,
  • 2 Κοινωνικοί Λειτουργοί,
  • 1 Οικονομολόγος,
  • 1 Πολιτικός Επιστήμονας

Στην Περιφέρεια Κρήτης.

A. Ενισχυτική διαδασκαλία: Για την περίοδο 2012-2015, παρακολούθησαν Προγράμματα Ξένων Γλωσσών 372 παιδιά, πραγματοποιήθηκε διδασκαλία για 129 παιδιά σε Τμήματα Ιδιωτικών Φροντιστηρίων Μέσης Εκπαίδευσης, 30 παιδιά εντάχθηκαν σε εθελοντικά προγράμματα στήριξης και 25 παιδιά σε Αθλητικά Σωματεία. Ο συνολικός αριθμός παιδιών που εξυπηρετήθηκαν την εν λόγω περίοδο έφτασε τα 556 παιδιά.

Συγκεκριμένα: 
Για το έτος 2012-2013: Προγράμματα Ξένων Γλωσσών: 152 παιδιά, Τμήματα Ιδιωτικών Φροντιστηρίων Μέσης Εκπαίδευσης: 97 παιδιά,  Εθελοντικά τμήματα στήριξης: 30 παιδιά. Συνολικά, εξυπηρετήθηκαν οι ανάγκες 279 παιδιών.
Για το έτος 2013-2014: Προγράμματα Ξένων Γλωσσών: 93 παιδιά. Συνολικά, εξυπηρετήθηκαν οι ανάγκες 93 παιδιών.
Για το έτος 2014-2015: Προγράμματα Ξένων Γλωσσών: 127 παιδιά, Τμήματα Ιδιωτικών Φροντιστηρίων Μέσης Εκπαίδευσης: 32 παιδιά, Αθλητικά Σωματεία: 25 παιδια. Συνολικά, εξυπηρετήθηκαν οι ανάγκες 184 παιδιών.

Για το έτος 2015-2016: Προγράμματα Ξένων Γλωσσών:  100 παιδιά, Τμήματα Ιδιωτικών Φροντιστηρίων Μέσης Εκπαίδευσης: 63 παιδιά, Αθλητικά Σωματεία: 170 παιδιά. Συνολικά εξυπηρετήθηκαν οι ανάγκες 333 παιδιών.

B. Αναδοχή: Για την περίοδο 2011-2014, υπήρξαν 26 υποψήφια ζευγάρια για αναδοχή παιδιού, 22 ζευγάρια έγιναν ανάδοχοι παιδιού, ενώ σε 2 ζευγάρια απορρίφθηκε το αίτημα αναδοχής.

Συγκεκριμένα:
Για το 2011: Υπήρξε 1 ζευγάρι υποψήφιο για αναδοχή.
Για το 2012: Υπήρξαν 2 ζευγάρια υποψήφια για αναδοχή, 7 ζευγάρια έγιναν ανάδοχοι παιδιού, ενώ απορρίφθηκε η υποψηφιότητα αναδοχής 2 ζευγαριών.
Για το 2013: Υπήρξαν 8 ζευγάρια υποψήφια για αναδοχή και 7 ζευγάρια έγιναν ανάδοχοι παιδιού.
Για το 2014: Υπήρξαν 15 ζευγάρια υποψήφια για αναδοχή και 8 ζευγάρια έγιναν ανάδοχοι παιδιού.
Για το 2015: Υπήρξαν 10 ζευγάρια υποψήφια για αναδοχή και 9 ζευγάρια έγιναν ανάδοχοι παιδιού.
Γ. Υιοθεσία: Για την περίοδο 2011-2014 πραγματοποιήθηκαν 31 υιοθεσίες στο Νομό Ηρακλείου, 11 στο Νομό Ρεθύμνης, 9 στο Νομό Λασιθίου και 31 στο Νομό Χανίων. Συνολικά, στην Περιφέρεια Κρήτης πραγματοποιήθηκαν στο εν λόγω χρονικό διάστημα 82 υιοθεσίες.

Συγκεκριμένα:
Υιοθεσίες για το 2011: Νομός Ηρακλείου: 6, Νομός Ρεθύμνης: 2, Νομός Λασιθίου: 2, Νομός Χανίων: 9. Συνολικά, 19 υιοθεσίες.
Υιοθεσίες για το 2012: Νομός Ηρακλείου: 7, Νομός Ρεθύμνης: 3, Νομός Λασιθίου: 1, Νομός Χανίων: 9. Συνολικά, 20 υιοθεσίες.
Υιοθεσίες για το 2013: Νομός Ηρακλείου: 9, Νομός Ρεθύμνης: 2, Νομός Λασιθίου: 4, Νομός Χανίων: 6. Συνολικά, 21 υιοθεσίες.
Υιοθεσίες για το 2014: Νομός Ηρακλείου: 9, Νομός Ρεθύμνης: 4, Νομός Λασιθίου: 2, Νομός Χανίων: 7. Συνολικά, 22 υιοθεσίες.

Υιοθεσίες για το 2015: Νομός Ηρακλείου: 14, Νομός Λασιθίου 2:, Νομός Χανίων 10. Συνολικά 26 υιοθεσίες

Επιτυγχάνεται η διασφάλιση της κοινωνικής συνοχής μέσω της ανάπτυξης δράσεων υποστήριξης των ευάλωτων ομάδων.

Επίσης, επιτυγχάνεται η απλούστευση των διαδικασιών και η μείωση της γραφειοκρατίας με την τυποποίηση των εγγράφων και τη δημιουργία του Ενιαίου Μητρώου των ανάδοχων γονέων (ΕΜΑΓ).