Πυλώνας ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Έξυπνες Πόλεις

Δήμος Παπάγου-Χολαργού

ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΑΝΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ

H συγκεκριμένη δράση αποσκοπεί στον εκσυγχρονισμό του Δήμου και την μετάβασή του στην ψηφιακή εποχή. Ο Δήμος Παπάγου - Χολαργού τα τελευταία χρόνια έχει αναπτύξει μια σειρά εφαρμογών με στόχο:

 • την ενίσχυση της συμμετοχικής δημοκρατίας και
 • την καλύτερη εξυπηρέτηση και ενημέρωση του πολίτη. 

Με μια σειρά εφαρμογών που λειτουργούν σε διαδικτυακό (web) περιβάλλον, αλλά και σε περιβάλλον android και ios για κινητά τηλέφωνα, προωθεί την άμεση και αμφίδρομη επικοινωνία με τον πολίτη καθώς και την ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών στις αποφάσεις του Δήμου.

Κύρια εργαλεία της παραπάνω πολιτικής είναι:

 1. H ιστοσελίδα του Δήμουhttp://www.dpapxol.gov.gr
 2. η εφαρμογή citify που λειτουργεί από το 2016 https://dpapxol.gov.gr/index.php?option=com_sppagebuilder&view=page&id=3
 3. Η γεω-πύλη του λειτουργεί από το 2017 http://gis.dpapxol.gov.gr/
 4. η ψηφιακή πλατφόρμα διαβούλευσης του Δήμου που λειτουργεί από το 2016 https://www.dpapxol.gov.gr/e-politis/2015-07-30-06-33-27/diavouleusi.html
 5. η εφαρμογή Greencity που είναι σε πιλοτική λειτουργία και άμεσα ενεργοποιείται http://recycle.telesto.gr/
 6. η εφαρμογή Epolis  που είναι σε πιλοτική λειτουργία και άμεσα ενεργοποιείται

H δράση "Ψηφιακός Ανασχηματισμός" (digital transformation) έχει διττό πεδίο εφαρμογής. Επηρεάζει και εκσυγχρονίζει αφενός τη λειτουργία του Δήμου ως οργανισμού παροχής υπηρεσιών και εξυπηρέτησης του πολίτη, και αφετέρου ενημερώνει και κάνει τον πολίτη συμμέτοχο στη διοίκηση και λειτουργία του Δήμου. Η δράση αναφέρεται στο σύνολο των 45.000 περίπου κατοίκων του Δήμου Παπάγου - Χολαργού.

2016 ως και σήμερα

O Δήμος Παπάγου - Χολαργού αλλάζει τον τρόπο λειτουργίας του και επικοινωνίας με τους πολίτες με γνώμονα τη διαφάνεια, και την προώθηση της ενεργούς συμμετοχής των πολιτών. Από το 2016  προσφέρουμε υπηρεσίες πληροφόρησης και εξυπηρέτησης στους πολίτες με ένα πλέγμα ψηφιακών και διαδικτυακών μέσων Η αναβαθμισμένη διαδικτυακή πύλη του Δήμου  εμπλουτίζεται συνεχώς με πληροφορίες και στοιχεία με στόχο την έγκαιρη πληροφόρηση των πολιτών, την άρση της γραφειοκρατίας και κυρίως την διαφάνεια σε κάθε ενέργεια της διοίκησης.To σύνολο των αποφάσεων των οργάνων διοίκησης είναι αναρτημένο και οι πολίτες έχουν άμεση πρόσβαση όχι μόνο από την πολύπλοκη πλατφόρμα της διάυγειας, αλλά από τοην ιστοσελίδα του Δήμου. Είναι χαρακτηριστικό ότι μέσω της ιστοσελίδας του Δήμου ο πολίτης έχει άμεση πρόσβαση ακόμα και σε πρωτογενή οικονομικά στοιχεία. Στις αρχές κάθε μήνα, δημοσιεύεται σχετικό αρχείο που αποτυπώνει την υλοποίηση του προυπολογισμού ανά κωδικό και κατηγορία δαπάνης https://www.dpapxol.gov.gr/dimos/dhmotikh-arxh/oikonomika-stoixeia/item/92-oikonomika-stoixeia-d-pap-xol.html

Επιπλέον οι πολίτες μπορούν σε πραγματικό χρόνο να παρακολουθούν τις συνεδριάσεις του δημοτικού συμβουλίου, τις διαδικασίες και την διεργασία δηλαδή για τη λήψη των αποφάσεων. https://www.dpapxol.gov.gr/news/deltia-tipou/item/4650-zontani-anametadosi-dimotikoy-symvouliou.html

Ο Ψηφιακός Ανασχηματισμός του Δήμου είνια σε ξέλιξη και κύρια εργαλεία της δράσης - εκτός της ιστοσελίδας του Δήμου - είναι:

Η εφαρμογή e-πρωτόκολλο

Από τον Ιούνιο του 2018 ο Δήμος Παπάγου - Χολαργού λειτουργεί στις υπηρεσίες του εφαρμογή ηλεκτρονικού πρωτοκόλλου και ηλεκτρονικής ροής και διαχείρισης εγγράφων. Το σύνολο της αλληλογραφίας και των εγγράφων που απευθύνονται στο Δήμο ψηφιοποιούνται στο σύνολό τους στο γραφείο πρωτοκόλλου και στη συνέχεια η συνολική διαχείριση των θεμάτων διεξάγεται αποκλειστικά μέσα από την εφαρμογή  ως και το "κλείσιμο" του ζητήματος. Το σύνολο του προσωπικού κάνει χρήση της ψηφιακής υπογραφής και τα ηλεκτρονικά έγγραφα ακολουθούν την απαιτούμενη ροή, σύμφωνα με τις αρμοδιότητες και την ιεραρχία κάθε τμήματος. Με την εγκατάσταση και λειτουργία του συστήματος:

 • έχει μειωθεί δραστικά ο χρόνος διεκπεραίωσης των εγγράφων (π.χ. πριν απαιτούνταν δύο ημέρες ακόμα και για την αρχική χρέωση του εγγράφου στην αρμόδια υπηρεσία, τώρα η ίδια διαδικασία διαρκεί μερικές ώρες)
 • εξασφαλίζεται η διαφάνεια και η εύρυθμη λειτουργία του δήμου
 • έχει μειωθεί δραστικά ο χρόνος διάχυσης της πληροφορίας στο σύνολο των αρμόδιων υπηρεσιών του Δήμου διασφαλίζοντας επιπλέον την εγκυρότητα και την πιστότητα της πληροφορίας

Η εφαρμογή citify (web, android, ios)που λειτουργεί από το 2016

Ο Δήμος μας δημιούργησε την εφαρμογή CITIFY, μία εφαρμογή ανοικτή σε όλους, μια εφαρμογή που δίνει στους κατοίκους τη δυνατότητα να αναφέρουν προβλήματα που αντιμετωπίζουν καθημερινά μέσα στην πόλη με τη χρήση είτε του κινητού τους είτε μέσω της δικτυακής πλατφόρμας που διαθέτει η εφαρμογή. Πιστεύουμε σε αυτή την ανοικτή και αμφίδρομη άμεση επικοινωνία με τους πολίτες, θέλουμε τον πολίτη συμμέτοχο στην προσπάθειά μας για μια καλύτερη πόλη και αναζητούμε ακόμα και την κριτική αρκεί να είναι καλόπιστη. Η πρόσβαση στην εφαρμογή είναι δωρεάν και ελεύθερη, και ο πολίτης μπορεί να ανεβάζει (upload) προβλήματα ή ζητήματα που θεωρεί σημαντικά για την καθημερινή λειτουργία της πόλης άμεσα, χωρίς δηλαδή να απαιτείται η έγκριση από τον admin του συστήματος για να εμφανιστεί το πρόβλημα ή το αίτημα στον χάρτη του citify. https://dpapxol.gov.gr/index.php?option=com_sppagebuilder&view=page&id=3 Στη συνέχεια οι υπηρεσίες του Δήμου διαχειρίζονται το ζήτημα/αναφορά και ενημερώνουν τον πολίτη για την εξέλιξη. Επιπλέον μέσα από την εφραρμογή ο πολίτης λαμβάνει επείγουσες ενημερώσεις  σε μορφή notification για έκτακτα περιστατικά ή γεγονότα (πχ ακραία καιρικά φαινόμενα, κλείσιμο σχολείων), ενώ στη νέα της έκδοση η εφαρμογή θα περιλαμβάνει και μια νέα ενότητα με τίτλο Πολιτική Προστασία η οποία θα περιέχει:

 •  Σύστημα άμεσης ειδοποίησης πολιτών με την αποστολή ειδικών κρίσιμων ειδοποιήσεων (notification) σχετικά με την εκδήλωση ακραίων καιρικών φαινομένων.  
 •   Σύστημα άμεσης αποστολής οδηγιών απευθείας προς τους πολίτες για την αποφυγή των περιοχών που πλήττονται από καιρικά φαινόμενα ή άλλα συμβάντα.
 •     Δυνατότητα on-line επικοινωνίας (on line blogging)  μεταξύ πολιτών και του τμήματος πολιτικής προστασίας του Δήμου για την ανταλλαγή χρήσιμων προσωποποιημένων οδηγιών και πληροφοριών από και προς τους πολίτες.
 •     Χάρτη σημείων καταφυγής, συγκέντρωσης και υποδοχής πολιτών σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης ή ακόμα και εκκένωσης περιοχών του Δήμου

 

Η Γεω-Πύλη του Δήμου Παπάγου Χολαργού (web) που λειτουργεί από το 2017 http://gis.dpapxol.gov.gr/

Στη γεω-πύλη του Δήμου Παπάγου Χολαργού παρουσιάζεται ένα πλήθος πληροφοριών που σχετίζονται με τις υποδομές και τα δίκτυα της πόλης. Τόσο οι πολίτες όσο και οι επαγγελματίες μπορούν να βρούν στοιχεία τόσο για την λειτουργία της πόλης (δρομολόγια δημοτικής συγκοινωνίας, σημεία ανακύκλωσης, δρομολόγια αποκομιδής απορριμμάτων κ.ά) όσο και για τους όρους δόμησης, τις επιτρεπόμενες χρήσεις, ακόμα και τα στοιχεία των ΓΠΣ της περιοχής. Με τη λειτουργία της Γεω-Πύλης οι πολίτες έχουν άμεση πρόσβαση σε ένα μεγάλο όγκο πληροφοριών, χωρίς να απαιτείται η επικοινωνία με δημοτικούς υπαλλήλους ή ακόμα περισσότερο η επίσκεψη στους χώρους του Δήμου. 

Η ψηφιακή πλατφόρμα διαβούλευσης (web) που λειτουργεί από το 2016 https://www.dpapxol.gov.gr/e-politis/2015-07-30-06-33-27/diavouleusi.html

Μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας διαβούλευσης ο πολίτης με τρόπο συστηματικό, οργανωμένο και δομημένο, άλλοτε με ερωτηματολόγιο και άλλοτε με τη δυνατότητα ελεύθερου σχολιασμού έχει την δυνατότητα να διατυπώσει τις απόψεις του σε θέματα που ο Δήμος θέτει σε διαβούλευση. Στην πρώτη περίοδο λειτουργίας της πλατφόρμας διαβούλευσης διενεργήθηκαν πέντε διαβουλεύσεις για σημαντικά ζητήματα του Δήμου (μελέτη βιώσιμης αστικής κινητικότητας, επιχειρησιακό πρόγραμμα κτλ). Στο αμέσως επόμενο διάστημα θα υπάρχει η δυνατοότητα διαβούλευσης και για πιο απλά και καθημερινά ζητήματα, καθώς στην  εφαρμογή Epolis για κινητά τηλέφωνα εμπεριέχεται ενότητα απευθείας διαβούλευσης με τους χρήστες της εφαρμογής.

Η εφαρμογή Greencity (web, android, ios) που είναι σε πιλοτική λειτουργία και άμεσα ενεργοποιείται http://recycle.telesto.gr/

Πρόκειται για μια εφαρμογή προώθησης της ανακύκλωσης. Εμπεριέχει έναν χάρτη της πόλης στον οποίο ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να πληροφορηθεί τα πλησιέστερα σε αυτόν σημεία ανακύκλωσης ανά υλικό.  Επιπλέον μέσω της εφαρμογής ο πολίτης μπορεί να συμμετέχει στο πρόγραμμα κατ' οίκον συλλογής ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών προσδιορίζοντας τα υλικά που επιθυμεί να ανακυκλώσει καθώς και την ημέρα και ώρα που επιθυμεί ο Δήμος να τα παραλάβει από την οικία του. Επιπλέον, ο χρήστης μπορεί σε πραγματικό χρόνο να παρακολουθεί τα οχήματα και τα δρομολόγια αποκομιδής απορριμμάτων του Δήμου, καθώς και τα δρομολόγια της δημοτικής συγκοινωνίας.Τέλος, υπό μορφή tips, ο δήμος μέσω της εφαρμογής διεξάγει μια καμπάνια ευαισθητοποίησης των πολιτών σε θέματα ανακύκλωσης και επαναχρησιμοποίησης.

 Η εφαρμογή Epolis  (android, ios) που είναι σε πιλοτική λειτουργία και άμεσα ενεργοποιείται.

Π΄ροκειται για μία κατεξοχήν εφαρμογή ενίσχυσης της συμμετοχικής δημοκρατίας. Η εφαρμογή διαθέτει τέσσερις ενότητες.

Ενότητα 1 e-Συλλογή Υπογραφών: Με χρήση του εργαλείου αυτού, ο Δήμος ή οι δημότες θέτουν κάποιο ζήτημα προς υπογραφή από τους πολίτες (στη συνέχεια αναφέρεται ως «ψήφισμα»). Η ηλεκτρονική εκδοχή του ψηφίσματος e-petition, έχει δοκιμαστεί ιδιαίτερα στη Μ. Βρετανία (μέσα από την πλατφόρμα  https://petition.parliament.uk/) όπου ένα θέμα που θα συγκεντρώσει 10.000 υπογραφές τίθεται αυτόματα υπό συζήτηση και ζητείται απάντηση. Στην εκδοχή που θέτουμε σε λειτουργία, το θέμα θα πρέπει να παρουσιάζεται συνοπτικά εντός της εφαρμογής αλλά να τεκμηριώνεται αναλυτικά σε ειδική σελίδα στο διαδικτυακό τόπο του Δήμου, στην οποία υπάρχει πληροφοριακό υλικό, σχετική νομοθεσία ή κανονιστικό πλαίσιο, κλπ.
Ο εγγεγραμμένος χρήστης, μπορεί να υπογράφει ένα ψήφισμα, και εφόσον συγκεντρωθούν οι απαιτούμενες υπογραφές το ζήτημα μπορεί να έλθει προς συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο, ή να κατατεθεί από τους πολίτες στη δημοτική αρχή. 

Ενότητα 2 e-ψηφοφορία
Στόχος είναι η θετική ή αρνητική γνώμη των πολιτών μέσα από μηχανισμό ηλεκτρονικής ψηφοφορίας στο κινητό σε ζητήματα που θέτει σε ψηφοφορία ο Δήμος.  Κάθε πολίτης μπορεί να ψηφίζει μια μόνο φορά. Αυτό εξασφαλίζεται μέσα από τη διαδικασία εγγραφής του χρήστη.

Ενότητα 3 e-Διαβούλευση
Η διαβούλευση (με βάση τον ορισμό που έθεσε ο ΟΟΣΑ σε μελέτη το 2006) έχει στόχο την ενεργό αναζήτηση των απόψεων από ομάδες που επηρεάζονται από το υπό διαβούλευση θέμα. Πρόκειται για μια αμφίδρομη ροή πληροφορίας μεταξύ αυτοδιοίκησης και πολιτών/κοινωνίας η οποία μπορεί να λάβει χώρα καθ' οποιοδήποτε στάδιο νομοθετικών εργασιών. Η διαβούλευση αποτελεί σημαντικό εργαλείο και με την εφαρμογή είναι διαθέσιμη  και στους χρήστες κινητών συσκευών προκειμένου αυτό να αποτελέσει ευκαιρία συμμετοχής ακόμα και του κοινού που παραδοσιακά δε συμμετέχει σε τέτοιες διαδικασίες.

Ενότητα 4    e-Ιδέα
Πρόκειται για μια δημιουργική και καινοτόμο λειτουργία, που επιτρέπει στους ίδιους τους χρήστες να υποβάλλουν τις ιδέες και προτάσεις τους για την πόλη τόσο προς τον Δήμο όσο και προς τους συμπολίτες τους.  Ο χρήστης ενθαρρύνεται να παρουσιάσει την ιδέα του με δομημένη (ένταξη σε θεματική ενότητα, ποια γεωγραφική ζώνη αφορά) αλλά και αδόμητη πληροφορία (π.χ. λέξεις κλειδιά και ελεύθερο κείμενο), συγκεντρώνοντας τα "like" των συμπολιτών του και προσδίδοντας ισχύ στην ιδέα - πρότασή του.
 

Οι παραπάνω εφαρμογές έχουν υλοποιηθεί σε συνεργασία με τους παρακάτων φορείς:

 1. https://www.cloudcrew.io/
 2. http://www.telesto.gr/
 3. http://www.getmap.eu/
 4. https://www.indigital.gr

Οι εργαζόμενοι του Δήμου έχουν συμβάλει:

 • στον σχεδιασμό των εφαρμογών και των διαδικασιών
 • στην διαχείριση και αξιολόγηση της πληροφορίας και των δεδομένων με τα οποία οι πολίτες τροφοδοτούν τον Δήμο.

Δήμος Παπάγου - Χολαργού

Το μοντέλο της έξυπνης και βιώσιμης πόλης
Σύμφωνα με το νέο μοντέλο πόλης με τον όρο έξυπνη πόλη (smart city) περιγράφεται η πόλη που ενσωματώνει καινοτόμες λύσεις και πολιτικές, οι οποίες επηρεάζουν και αναβαθμίζουν διάφορους τομείς που έχουν σχέση με την ποιότητα ζωής, την εξυπηρέτηση του πολίτη, τη διοικητική ικανότητα του Δήμου, την ηλεκτρονική και συμμετοχική διακυβέρνηση, στοχεύοντας στην γενικότερη ανάπτυξη της περιοχής. Ο δήμος Παπάγου - Χολαργού υλοποιεί με σταθερά βήματα τη στρατηγική του για μια Έξυπνη και Πράσινη Πόλη στο πλαίσιο ενός χαζού και γραφειοκρατικού Κράτους.

Οφέλη για τον πολίτη
Τα οφέλη από την υλοποίηση της δράσης για την ηλεκτρονική συμμετοχή (e-participation) και την ηλεκτρονική δημοκρατία (e-democracy) στην καθημερινή λειτουργία του Δήμου είναι τα εξής:
Ενίσχυση της συλλογικότητας και προώθηση της συμμετοχής πολιτών. Δημιουργούμε με καινοτόμους, ασφαλείς, αποδοτικούς και αποτελεσματικούς τρόπους τις προυποθέσεις στους Πολίτες για να συνδιαλέγονται μεταξύ τους και με το Δήμο. H παραπάνω διαδικασία επιφέρει και τη βελτίωση των πολιτικών διαδικασιών. Η συμμετοχή του πολίτη προσφέρει καλύτερη αντίληψη των προβλημάτων αλλά και των δυνατοτήτων της πόλης, και δίνει την ευκαιρία στη δημοτική αρχή  να παρεμβαίνει βελτιωτικά στον προγραμματισμό της, τα σχέδια και τις δράσεις της. Η εικόνα που  μεταφέρεται απότ ο σύνολο των εργαλείων είναι άμεση, έγκυρη και πρωτογενής  εφού προέρχεται από τους ίδιους τους πολίτες.
Η ενίσχυση της άμεσης συμμετοχής στο διάλογο που αφορά στην πόλη, με άρση αποκλεισμού των ομάδων που για πρακτικούς λόγους (όπως οι κινητικοί περιορισμοί) που σήμερα δεν συμμετέχουν ενεργά σε ζητήματα της πόλης που τους ενδιαφέρουν, αποτελεί μία ακόμα κατάκτηση.
Ο Ψηφιακός Ανασχηματισμός παγιώνει την διαφάνεια στη διακυβέρνηση, την αμφίδρομη σχέση πολίτη - δήμου, και ενισχύει την έννοια της κοινότητας στην καθημερινή λειτουργία της πόλης.  


 

 • Ενίσχυση της διαφάνειας και καταπολέμηση της γραφειοκρατίας
 • Ταχύτερη διεκπεραίωση εγγράφων - ζητημάτων, καλύτερη εξυπηρέτηση του πολίτη
 • Εκσυγχρονισμός λειτουργίας - προσαρμογή εργαζομένων στην ψηφιακή πραγματικότητα
 • Δημιουργία μηχανησμού ανατροφοδότησης πληροφορίας μεταξύ Πολίτη - Εργαζόμενου - Διοίκησης
 • Άμεση και ανόθευτη επικοινωνία με τον πολίτη
 • Προώθηση της συμμετοχικής δημοκρατίας - προώθηση νέου μηχανισμού λήψης αποφάσεων