Πυλώνας ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Προώθηση της Καινοτομίας

PTL ΕΠΕ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΑΠΟΘΗΚΕΥΤΙΚΗ

Ψηφιοποίηση συνοδευτικών εγγράφων μεταφοράς εμπορευμάτων. Η ψηφιακή φορτωτική, e-CMR

Η PTL, μέσα από τη συμμετοχή της στο πιλοτικό πρόγραμμα στοχεύει στη παροχή καινοτόμων για την Ελλάδα υπηρεσιών, που θα συμβάλουν στη μείωση χρήσης χαρτιού (paperless logistics) και στην επίτευξη σύγχρονων και πιο αποδοτικών αποτελεσμάτων. Στόχος της εταιρίας, είναι ακόμα μέσα από τη συγκεκριμένη πρακτική, να συμβάλλει στην πάταξη της φοροδιαφυγής στη χώρα μας.

Όλο το καταναλωτικό κοινό στο οποίο απευθύνεται η εταιρία, καθώς και επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον κλάδο της Εφοδιαστικής Αλυσίδας.

Η υλοποίηση του πιλοτικού προγράμματος, έγινε το 2019 - 2020.

Στόχος της PTL είναι, αφού αναπτυχθεί ένα εθνικό ρυθμιστικό πλαίσιο για την εφαρμογή της ψηφιακής φορτωτικής στην χώρα μας, να καθιερώσει τη συγκεκριμένη πρακτική στις υπηρεσίες που παρέχει, σε μόνιμο επίπεδο.

Έχοντας ως στόχο την ενίσχυση της βιώσιμης ανάπτυξης στη χώρα μας καθώς και τον εκσυγχρονισμό των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην Εφοδιαστική Αλυσίδα, η PTL ήταν ανάμεσα στις πρώτες ελληνικές επιχειρήσεις που εφάρμοσαν πιλοτικά την χρήση της ψηφιακής φορτωτικής. Το πρόγραμμα υλοποιήθηκε στα πλαίσια ενός χρηματοδοτούμενου έργου της Ε.Ε., και η συμμετοχή μας κατέστησε την Ελλάδα ανάμεσα στους πρωτοπόρους για τον ψηφιακό μετασχηματισμό των εμπορευματικών μεταφορών.

Εκτός από τα προφανή περιβαλλοντικά οφέλη, η ψηφιακή φορτωτική αναμένεται να βελτιώσει και να απλοποιήσει την ροή των εργασιών στην εφοδιαστική, μειώνοντας σημαντικά το διοικητικό κόστος και επιταχύνοντας τις διαδικασίες. Θα ενισχύσει την διαφάνεια και την ασφάλεια της μεταφοράς εμπορευμάτων, δεδομένου ότι όλα τα στοιχεία που σχετίζονται με την μεταφορά εμπορευμάτων θα είναι διαθέσιμα σε πραγματικό χρόνο προς όλους τους συμβαλλόμενους.

Για την υλοποίηση της πρωτοβουλίας, η εταιρία συνεργάστηκε με:

 1. Το Υπουργείο Υποδομών & Μεταφορών
 2. Το International Road Transport Organisation (IRU)
 3. Την Ομοσπονδία Φορτηγών Αυτοκινητιστών Ελλάδας (ΟΦΑΕ)

Στο πιλοτικό πρόγραμμα συμμετείχαν εθελοντικά διευθυντικά στελέχη αλλά και εργαζόμενοι της PTL, οι οποίοι μέσα από workshops και εκπαιδεύσεις προσωπικού, έχουν πλέον αποκτήσει την απαιτούμενη κατάρτιση και εμπειρία για την εφαρμογή των πρακτικών e-CRM.

Συμμετείχαν ακόμα εκπρόσωποι των εταιρειών: Nestle Hellas SA, Diakinisis SA, Med Frigo SA & Sarmed SA

 

Το πιλοτικό πρόγραμμα έγινε σε πανευρωπαϊκό επίπεδο με την συμμετοχή Γερμανίας, Τσεχίας, Ρουμανίας, Σερβίας & Ελλάδας.

Η PTL έκανε δοκιμαστικές εφαρμογές κατά την μεταφορά εμπορευμάτων από την Βόνιτσα Αιτωλοακαρνανίας στην Αθήνα. Στόχος της εταιρίας, είναι να εφαρμόσει το πρόγραμμα e-CRM σε όλο το εύρος των υπηρεσιών της, σε ολόκληρο το δίκτυο της στη Δυτική και υπόλοιπη Ελλάδα.

 

Λειτουργικά οφέλη για τις επιχειρήσεις:

 • Έως 82% μείωση στο διοικητικό χρόνο, αρχειοθέτηση κλπ.
 • Έως 70% μείωση στο χρόνο αναμονής για οδηγούς
 • Έως 60% μείωση στο χρόνο αναμονής για τακτικό έλεγχο από τις αρχές
 • Έως 70% μείωση στο χρόνο έκδοσης ενός Ecmr
 • 17,4€ εξοικονόμιση σε μισθούς – χρόνος για πιο δημιουργικές δραστηριότητες
 • Καλύτερη εποπτεία κατά τη διάρκεια του μεταφορικού έργου
 • Δυνατότητα ανταλλαγής δεδομένων – επισύναψη αρχείων και σχολίων

 

Περιβαλλοντικά Οφέλη:

 • Λιγότερα φύλλα χαρτιού (κάθε έγγραφο CMR αποτελείται από 3 αντίγραφα)
 • Αναμενόμενη μείωση: 135 τόνοι ξυλείας χρησιμοποιούνται ετησίως για έγγραφα στις οδικές μεταφορές στην Ευρώπη.
 • Ταχύτητα στην ενημέρωση πελατών - παραληπτών
 • Επιτάχυνση διαδικασίας τιμολόγησης και  τακτοποίησης προβλημάτων (claims)
 • Μείωση απαιτούμενης προσπάθειας για την διαχείριση της επιστροφής και αποστολής πρωτότυπων CMR
 • Καλύτερη εξυπηρέτηση πελατών, μέσα από την παροχή υψηλότερου επιπέδου υπηρεσιών
 • Ιχνηλασιμότητα
 • Διαφάνεια διαδικασιών, καθώς όλα τα εμπλεκόμενα μέρη θα έχουν πρόσβαση στις πληροφορίες, από την αρχή της διαδικασίας
 • Ελαχιστοποίηση χρήσης χαρτιού
 • Μείωση περιβαλλοντικού αποτυπώματος της εταιρίας