Πυλώνας ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Προώθηση της Καινοτομίας

INTERAMERICAN

"IMAGINE": Η καινοτομία από την ιδέα στην πράξη

Την εταιρική κουλτούρα καινοτομίας ενισχύει μεθοδικά και δυναμικά η INTERAMERICAN. Προς αυτή την κατεύθυνση, η εταιρεία σχεδίασε και εφαρμόζει, ήδη, το ενδο-εταιρικό πρόγραμμα με το όνομα “ΙΜΑGINE”, του οποίου στόχος είναι να ενθαρρύνει τη δημιουργικότητα των ανθρώπων της και να αποτελέσει «φυτώριο» νέων ιδεών από τους εργαζομένους, οδηγώντας την στο μέλλον και εδραιώνοντας την ηγετική θέση της στην αγορά. Η καινοτομία αποτελεί, μαζί με την ψηφιοποίηση και τη μεθοδολογία Lean, πυλώνα της εταιρικής στρατηγικής για τη βιώσιμη ανάπτυξη.

Κεντρική ιδέα του προγράμματος αποτελεί η δημιουργική συμμετοχή των εργαζομένων με κατάθεση νέων ιδεών στην ψηφιακή πλατφόρμα του προγράμματος και η υλοποίησή τους, σε επόμενα βήματα, μέσα από διατμηματικές ομάδες και συνεργασίες που βασίζονται σε ένα νέο, ευέλικτο τρόπο εργασίας.

17 ομάδες «Accelerator» αποτελούμενες από 66 υπαλλήλους της εταιρείας -η συμμετοχή των οποίων ήταν εθελοντική- αντιμετώπισαν τις προκλήσεις του προγράμματος, ενώ εκπαιδεύτηκαν εφαρμόζοντας την «Accelerator» μεθοδολογία. Το κύριο χαρακτηριστικό της εν λόγω μεθοδολογίας είναι ότι, με την υποβολή κάθε ιδέας σε αυστηρούς ελέγχους μέσω πειραματισμού-δοκιμασίας, καθορίζεται με βεβαιότητα αν η ιδέα έχει αξία ή όχι. Έχουν πραγματοποιηθεί, ήδη, 199 πειράματα και έχουν εμπλακεί σχεδόν 6.000 υπάρχοντες και δυνητικοί πελάτες κατά το testing, το pivoting και το in/validation των περισσότερο υποσχόμενων ιδεών. Επιπλέον, 150 εργαζόμενοι της INTERAMERICAN έχουν έρθει σε επαφή με το πρόγραμμα συμμετέχοντας σε ομάδα, workshop, demo day ή σε άλλη σχετική με το πρόγραμμα εκδήλωση.

Ακόμη, 11 εργαζόμενοι της εταιρείας έχουν ολοκληρώσει το coaching πρόγραμμα και είναι σε θέση να εκπαιδεύσουν και να σχηματίσουν νέες ομάδες, αναλαμβάνοντας νέες πρωτοβουλίες. Οι ίδιοι άνθρωποι αποτελούν τη βάση από την οποία η εταιρεία έχει επιλέξει «innovation boosters» για την τρίτη φάση του «INTERAMERICAN Accelerator».   

Το πρόγραμμα αναπτύχθηκε το 2016 και συνεχίζεται έως σήμερα.

Αν και  η καινοτομία χαρακτήριζε πάντα την Interamerican, η εταιρία σε μια προσπάθεια να οικοδομήσει μια ισχυρή εταιρική κουλτούρα καινοτομίας εξασφαλίζοντας την εμπλοκή όλων των υπαλλήλων της, ανέπτυξε ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα καινοτομίας.

Το πρόγραμμα το οποίο καλείται IMAGINE εγκαινιάστηκε τον Ιούνιο του 2016 και μετράει πλέον ένα χρόνο ζωής. Στο διάστημα αυτό, οι εργαζόμενοι της εταιρίας έχουν καταθέσει περισσότερες από 110 ιδέες στην διαδικτυακή πλατφόρμα του προγράμματος, 15 από τις οποίες επιλέχθηκαν για περαιτέρω ανάλυση και ανάπτυξη πρωτότυπων λύσεων εφαρμόζοντας σύγχρονες πελατοκεντρικές μεθοδολογίες (Accelerator methodology).

Κατά την πρώτη φάση διερεύνησης των ιδεών, τα αποτελέσματα που επιτεύχθηκαν ήταν εξαιρετικά και ενθαρρυντικά για την περαιτέρω εξέλιξη του προγράμματος ενώ παράλληλα 66 εργαζόμενοι της εταιρίας από διαφορετικά τμήματα και χώρους της εταιρίας εκπαιδεύτηκαν στις νέες μεθοδολογίες. 

Σε μια λαμπρή γιορτή της καινοτομίας (η τρίτη κατά σειρά στην ιστορία του προγράμματος IMAGINE), με την παρουσία σύσσωμης της διοίκησης, πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 9 Ιουνίου στο αμφιθέατρο της Interamerican,   η τελετή παρουσίασης των έργων καινοτομίας της εταιρείας. Παρουσιάστηκαν 5 προτάσεις, 2 από τις οποίες έχουν ήδη ενσωματωθεί με επιτυχία στην επιχείρηση.

"Innovation Boosters"

17 ομάδες «Accelerator» αποτελούμενες από 66 υπαλλήλους της εταιρείας -η συμμετοχή των οποίων ήταν εθελοντική- αντιμετώπισαν τις προκλήσεις του προγράμματος, ενώ εκπαιδεύτηκαν εφαρμόζοντας την «Accelerator» μεθοδολογία. Το κύριο χαρακτηριστικό της εν λόγω μεθοδολογίας είναι ότι, με την υποβολή κάθε ιδέας σε αυστηρούς ελέγχους μέσω πειραματισμού-δοκιμασίας, καθορίζεται με βεβαιότητα αν η ιδέα έχει αξία ή όχι. Έχουν πραγματοποιηθεί, ήδη, 199 πειράματα και έχουν εμπλακεί σχεδόν 6.000 υπάρχοντες και δυνητικοί πελάτες κατά το testing, το pivoting και το in/validation των περισσότερο υποσχόμενων ιδεών. Επιπλέον, 150 εργαζόμενοι της INTERAMERICAN έχουν έρθει σε επαφή με το πρόγραμμα συμμετέχοντας σε ομάδα, workshop, demo day ή σε άλλη σχετική με το πρόγραμμα εκδήλωση.

Ακόμη, 11 εργαζόμενοι της εταιρείας έχουν ολοκληρώσει το coaching πρόγραμμα και είναι σε θέση να εκπαιδεύσουν και να σχηματίσουν νέες ομάδες, αναλαμβάνοντας νέες πρωτοβουλίες. Οι ίδιοι άνθρωποι αποτελούν τη βάση από την οποία η εταιρεία έχει επιλέξει «innovation boosters» για την τρίτη φάση του «INTERAMERICAN Accelerator».   

Στην Ελλάδα

Στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του "Imagine" έχουν υποβληθεί περισσότερες από 120 νέες ιδέες. Οι περισσότερο υποσχόμενες ιδέες έχουν υποβληθεί στη μεθοδολογία «Accelerator», που υιοθετήθηκε τον Σεπτέμβριο του 2016, δίνοντας ως αποτέλεσμα 17 minimum value propositions, 5 business cases και 3 value propositions, σημαντικής αξίας για την INTERAMERICAN.

17 ομάδες «Accelerator» αποτελούμενες από 66 υπαλλήλους της εταιρείας -η συμμετοχή των οποίων ήταν εθελοντική- αντιμετώπισαν τις προκλήσεις του προγράμματος, ενώ εκπαιδεύτηκαν εφαρμόζοντας την «Accelerator» μεθοδολογία. Το κύριο χαρακτηριστικό της εν λόγω μεθοδολογίας είναι ότι, με την υποβολή κάθε ιδέας σε αυστηρούς ελέγχους μέσω πειραματισμού-δοκιμασίας, καθορίζεται με βεβαιότητα αν η ιδέα έχει αξία ή όχι. Έχουν πραγματοποιηθεί, ήδη, 199 πειράματα και έχουν εμπλακεί σχεδόν 6.000 υπάρχοντες και δυνητικοί πελάτες κατά το testing, το pivoting και το in/validation των περισσότερο υποσχόμενων ιδεών. Επιπλέον, 150 εργαζόμενοι της INTERAMERICAN έχουν έρθει σε επαφή με το πρόγραμμα συμμετέχοντας σε ομάδα, workshop, demo day ή σε άλλη σχετική με το πρόγραμμα εκδήλωση.

Ακόμη, 11 εργαζόμενοι της εταιρείας έχουν ολοκληρώσει το coaching πρόγραμμα και είναι σε θέση να εκπαιδεύσουν και να σχηματίσουν νέες ομάδες, αναλαμβάνοντας νέες πρωτοβουλίες. Οι ίδιοι άνθρωποι αποτελούν τη βάση από την οποία η εταιρεία έχει επιλέξει «innovation boosters» για την τρίτη φάση του «INTERAMERICAN Accelerator». 

Η καινοτομία συχνά αντιμετωπίζεται σαν ενέργεια υψηλού ρίσκου, αλλά η μεθολογία που ακολουθούμε είναι δομημένη, στηρίζεται σε δεδομένα και -πάνω από όλα- ελαχιστοποιεί τους κινδύνους. Μειώνει τις απώλειες και αυξάνει την επιτυχία στο product development, ενώ έχει ως αποτέλεσμα τη βελτίωση τόσο του top line όσο και του bottom line. Έχουμε καταφέρει να αναπτύξουμε εσωτερικά έναν πραγματικά αυτόνομο, βιώσιμο και συνεχή μηχανισμό καινοτομίας εντός της Interamerican.