Πυλώνας ΚΟΙΝΩΝΙΑ
ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Ενίσχυση Απασχόλησης

MYTILINEOS S.A.

"ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ": Πρόγραμμα 12μηνης έμμισθης εργασίας για ταλαντούχους νέους μηχανικούς- ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Αφορά σε μία δράση υψηλής κοινωνικής αξίας, καθώς σχεδιάστηκε για να στηρίξει, να αναδείξει και να ενισχύσει τις προοπτικές ταλαντούχων νέων Μηχανικών (ανέργων ή με πολύ μικρή εργασιακή εμπειρία) για ένταξη στην αγορά εργασίας. Το πρόγραμμα «ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ» περιλαμβάνει εκπαίδευση, εναλλαγή θέσεων εργασίας, coaching και αξιολόγηση. Βασικός του στόχος είναι να προσφέρει σε νέους μηχανικούς πολύτιμη προϋπηρεσία, μοναδική τεχνογνωσία και ανάπτυξη των προσωπικών τους δεξιοτήτων μέσα σε ένα σύγχρονο βιομηχανικό «σχολείο». Οι συμμετέχοντες λαμβάνουν εφόδια για τη μελλοντική επαγγελματική τους αποκατάσταση και έχουν τη δυνατότητα να διεκδικήσουν την ένταξή τους στην οργανωτική δομή της ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, σύμφωνα με τις διαθέσιμες οργανικές ανάγκες.

Το πρόγραμμα «Μηχανικοί στην Πράξη» υλοποιείται σε μια περίοδο που χαρακτηρίζεται από την παρατεταμένη οικονομική κρίση στην οικονομία, σε συνθήκες υψηλής ανεργίας και ανασφάλειας για τους νέους και το μέλλον τους, επιδιώκοντας να ανταποκριθεί στις ανάγκες για συγκεκριμένες δράσεις που στηρίζουν τους νέους, καθώς και την ελληνική κοινωνία και οικονομία.

Το πρόγραμμα «ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ» απευθύνεται σε νέους πτυχιούχους μηχανικούς μέχρι 28 ετών, χωρίς εργασία ή με πολύ μικρή προυπηρεσία.

Με άξονα τη φιλοσοφία κοινωνικής υπευθυνότητας του Ομίλου, το πρόγραμμα σχεδιάστηκε για να στηρίξει, να αναδείξει και να ενισχύσει τις προοπτικές ταλαντούχων νέων Μηχανικών για ένταξη στην αγορά εργασίας σε δύο ετήσιους κύκλους 2015 - 2016 «ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ Ι» και 2016 - 2017 «ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ ΙΙ».

Ο πρώτος κύκλος του προγράμματος ξεκίνησε το 2014, προσελκύοντας 600 υποψηφιότητες, από τις περισσότερες περιοχές της χώρας, που αξιολογήθηκαν μέσω μιας σύγχρονης διαδικασίας επιλογής πολλών και απαιτητικών σταδίων. Η διαδικασία αξιολόγησης ολοκληρώθηκε τον Ιανουάριο του 2015, με την τελική επιλογή και την ένταξη 11 Νέων  Μηχανικών στο πρόγραμμα. To πρόγραμμα "ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ" ολοκληρώνοντας το στάδιο της αξιολόγησης ενέταξε 11 νέους μηχανικούς για 12 μήνες αμειβόμενης εργασίας (Φεβρουάριος 2105 - Φεβρουάριος 2016) σε θέσεις που κάλυψαν όλο το φάσμα της δραστηριότητας της ΑΛΟΥΜΙΝΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ στις εγκαταστάσεις της εταιρίας στα Άσπρα Σπίτια Βοιωτίας.

Το πρόγραμμα «ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ» περιλαμβάνει εκπαίδευση, εναλλαγή θέσεων εργασίας, coaching και αξιολόγηση. Οι συμμετέχοντες έχουν την ευκαιρία να λάβουν εφόδια για τη μελλοντική επαγγελματική τους αποκατάσταση, και τη δυνατότητα να διεκδικήσουν την ένταξή τους στην οργανωτική δομή της ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, σύμφωνα με τις διαθέσιμες οργανικές ανάγκες.

Πρόκειται για μια κοινωνική πρωτοβουλία της ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, που έχει ως σημείο αναφοράς τη φιλοσοφία του Ομίλου ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ να στηρίζει τους νέους, επενδύοντας συστηματικά τόσο στη βελτίωση των δεξιοτήτων τους, όσο και στην απόκτηση εμπειρίας και τεχνογνωσίας, συμβάλλοντας ουσιαστικά στην καταπολέμηση της ανεργίας και ενισχύοντας την οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη.

Η ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ δεν συνεργάστηκε με άλλους φορείς για την υλοποίηση του προγράμματος.

Η Διεύθυνση Επικοινωνίας Ομίλου υλοποίησε το πλάνο προβολής και δημοσιότητα του προγράμματος. Οι Διευθύνσεις Ανθρώπινου Δυναμικού της ΑΛΛΟΥΜΙΝΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ και του Ομίλου ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ενεπλάκησαν κυρίως στη διαδικασία της επιλογής υποψηφίων. Επίσης, οι επικεφαλείς των βασικών Διευθύνσεων του Ομίλου και της ΑΛΛΟΥΜΙΝΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ συμμετείχαν στην αρχική εκπαίδευση των νέων Μηχανικών. Βασική ήταν η συμμετοχή των Διευθυντών και των προϊσταμένων στο coaching και τη συνεχή αξιολόγηση των νέων μηχανικών που είχαν στο τμήμα τους.

ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Αγ. Νικόλαος Βοιωτίας. Η εταιρία  φιλοξένησε τους 11 Νέους Μηχανικούς, καθ’ όλη τη διάρκεια της εργασίας τους, σε ανακαινισμένα διαμερίσματα, στον πρότυπο οικισμό του εργοστασίου στα Άσπρα Σπίτια Βοιωτίας.

Τα βασικά αποτελέσματα του πρώτου κύκλου του προγράμματος «ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ Ι» περιόδου 2015-2016, ήταν τα ακόλουθα:

 • Πρόσφερε εργασία σε 11 νέους ταλαντούχους Μηχανικούς για 12 μήνες.
 • Οι αμοιβές των Νέων Μηχανικών ανήλθαν σε: 190.000 (euro)
 • Τα κόστη φιλοξενίας & ασφάλειας ανήλθαν σε : 14.000 (euro) 
 • Το κόστος εκπαίδευσης ήταν: 7.000 (euro)
 • Το πρόγραμμα ανέπτυξε την τεχνογνωσία και την εμπειρία όλων των συμμετεχόντων μέσα από την εκπαίδευση (100 ώρες) και την εμπλοκή τους σε απαιτητικά και σύνθετα έργα σε συνεργασία με τους καλύτερους του κλάδου.
 • Το πρόγραμμα ανέπτυξε τις προσωπικές δεξιότητες των νέων Μηχανικών μέσω της εναλλαγής θέσεων εργασίας σε πραγματικές συνθήκες, στις κυριότερες λειτουργίες της εταιρίας, σε ένα μεγάλο εύρος αντικειμένων.
 • Μέσω των επιχειρηματικών επαφών το πρόγραμμα πρόσφερε τη δυνατότητα περαιτέρω επαγγελματικής δικτύωσης στους συμμετέχοντες.
 • Η ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ενέταξε δύο από τους Νέους Μηχανικούς στο δυναμικό της.
 • Συνολικά 10 από τους 11 Νέους Μηχανικούς εντάχθηκαν στην αγορά εργασίας σε λιγότερο από 3 μήνες από την ολοκλήρωση του προγράμματος.
 • Ανανέωση προσωπικού
 • Εισαγωγή νέων ιδεών και νοοτροπίας 
 • Κάλυψη επιχειρηματικών αναγκών 
 • Ενίσχυση της εταιρικής εικόνας.