Πυλώνας ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Υπεύθυνη Λειτουργία

Δήμος Παλαιού Φαλήρου

Σ.Κ.Ε.Π. - Μαθαίνω να βλέπω τον άνθρωπο

 

Το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα του Σ.Κ.Ε.Π. (Σύνδεσμος Κοινωνικής Ευθύνης για Παιδιά και Νέους) επιδιώκει την άρση των προκαταλήψεων και του αποκλεισμού των νέων με αναπηρία μέσω της αφύπνισης και αλλαγής στάσης του γενικού πληθυσμού, καθώς και την ενσωμάτωση των ατόμων με αναπηρία στην καθημερινότητα, με σκοπό την κοινωνική τους ένταξη.

 

Μαθητές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, στο σχολικό πλαίσιο και σε διδακτική ώρα.

 

 

Κάθε χρόνο, στο σχολικό πλαίσιο και σε διδακτική ώρα. Το 2017 η δράση πραγματοποιήθηκε τον Φεβρουάριο (Μήνας εξοικείωσης των μαθητών του Π.Φαλήρου με την αναπηρία) αλλά παρατάθηκε και τον Μάρτιο λόγω μεγάλης απήχησης. Τη φετινή σχολική χρονιά (2018-2019) θα διαρκέσει όλο το χρόνο.

 

 

Το πρόγραμμα εστιάζει α) στην εξοικείωση των μαθητών με την εικόνα της αναπηρίας, β) στην κατανόηση των καθημερινών εμποδίων που αντιμετωπίζουν οι άνθρωποι με αναπηρία αλλά και στη συνειδητοποίηση των δυνατοτήτων τους, γ) στη διευκόλυνση της επικοινωνίας των μαθητών γενικής εκπαίδευσης με νέους με αναπηρία, δ) στην ενεργοποίηση «αντανακλαστικών» κοινωνικής συλλογικότητας, αλληλεγγύης και ευθύνης για τη δημιουργία μελλοντικών συνειδητοποιημένων πολιτών.

 

 

Αμεση συνεργασία με τα σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του Δήμου Παλαιού Φαλήρου και του Σ.Κ.Ε.Π.

 

Οι εκπαιδευτικοί των σχολείων στα οποία υλοποιείται το πρόγραμμα σε συνεργασία με το Τμήμα Παιδείας του Δήμου Παλαιού Φαλήρου, με υπεύθυνο Αντιδήμαρχο τον κ. Γ. Φωστηρόπουλο.

 

 

Σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του Δήμου Παλαιού Φαλήρου.

 

 

Η αποτελεσματικότητα του έργου διαφαίνεται από τα θετικά αποτελέσματα της έρευνας που πραγματοποιήθηκε σε 1.492 μαθητές των σχολείων Α’βθμιας και Β’θμιας Εκπαίδευσης του Παλαιού Φαλήρου. Οι μαθητές, μετά την έκθεσή τους στη σύμπραξη και την αλληλεπίδραση με νέους με αναπηρία, εμφάνισαν, με στατιστικά σημαντική διαφορά, χαμηλότερα επίπεδα αμηχανίας και θετικότερη στάση απέναντι στην αναπηρία. Με αυτόν τον τρόπο αναδεικνύεται η σημασία της αλληεπίδρασης ατόμων με και χωρίς αναπηρία στην καταπολέμηση των προκαταλήψεων και του κοινωνικού αποκλεισμού των νέων με αναπηρία.

 

 

Μέσω ενός ανοιχτού διαλόγου ενημέρωσης και αφύπνισης από εμψυχωτές-ομιλητές με αναπηρία, το εκπαιδευτικό αυτό πρόγραμμα αλλάζει το βλέμμα των μαθητών των σχολείων του Παλαιού Φαλήρου ως προς τη διαφορετικότητα και τους εισάγει στην έννοια της κοινωνικής αποδοχής,. Ετσι, γίνονται πιο υπεύθυνοι και ενεργοί πολίτες, μαθαίνουν να «βλέπουν» πέρα από μια εικόνα ατόμου με αναπηρία και να συμμετέχουν ενεργά με τη σειρά τους στην εξάλειψη των προκαταλήψεων από την κοινωνία της οποίας είναι μέλη (αλλά και γενικότερα).