Πυλώνας ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Προώθηση της Καινοτομίας

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΗΡΑΚΛΗΣ

Στρατηγική για την καινοτομία και ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων με στόχο την προώθηση των βιώσιμων κατασκευών

Η καινοτομία αποτελεί βασικό συστατικό της ταυτότητας της ΑΓΕΤ Ηρακλής, ως μέλος του Ομίλου LafageHolcim. Έχοντας αναπτύξει το μεγαλύτερo Ερευνητικό Κέντρο στα δομικά υλικά παγκοσμίως, το Lafarge Research Center στη Λυών, η LafageHolcim πρωτοπορεί στην Έρευνα και Ανάπτυξη και την καινοτομία. Προσφέρει στη βιομηχανία των κατασκευών και το γενικό κοινό, καινοτόμες λύσεις φέρνοντας μεγαλύτερη ασφάλεια, άνεση και ποιότητα στο καθημερινό τους περιβάλλον.

Η καινοτομία και η έρευνα είναι μοχλοί για την ανάπτυξη υλικών και λύσεων ικανών να ανταποκριθούν στις προκλήσεις και να διασφαλίσουν την αποδοτικότητα των κατασκευών. Αναλύουμε τις ανάγκες της αγοράς, ώστε να αναπτύξουμε νέες λύσεις που απαντούν σε αυτές τις συγκεκριμένες ανάγκες, δημιουργώντας αξία για τους πελάτες μας και ανάπτυξη για τη δραστηριότητά μας.

Πρωτοπορούμε στη διαφοροποίηση των προϊόντων τσιμέντου στην ελληνική αγορά. Προσφέρουμε μια σειρά προϊόντων που καλύπτουν κάθε ανάγκη που χρειάζεται να αντιμετωπίσουν οι πελάτες μας ανά εφαρμογή.

Πελατειακή βάση της εταιρείας, καταναλωτές, εργολάβοι, κατασκευαστικές εταιρείες και ευρύ κοινό το οποίο ενδιαφέρεται για καινοτόμα προϊόντα προστιθέμενης αξίας με μοναδικές ιδιότητες που προωθούν τη βιωσιμότητα στις κατασκευές. Παράλληλα, η προώθηση της βιωσιμότητας στις κατασκευές ενέχει σημαντικότατα, μόνιμα και πολύ ευρεία οφέλη για την κοινωνία συνολικά σε παγκόσμιο επίπεδο, καθώς και για το περιβάλλον και την οικονομία.

Η εφαρμογή της στρατηγικής για την καινοτομία, καθώς και οι ερευνητικές δραστηριότητες των Ερευνητικών Κέντρων σε Γαλλία και Ελλάδα είναι συνεχείς και θα συνεχίσουν να πραγματοποιούνται στο μέλλον προσφέροντας καινοτόμες λύσεις και συνεισφέροντας στη βιωσιμότητα του Ομίλου και της κοινωνίας γενικότερα.

Η LafargeHolcim οδηγείται από την καινοτομία και αναπτύσσει προϊόντα, υπηρεσίες και λύσεις με βελτιωμένη περιβαλλοντική και κοινωνική επίδοση σε σύγκριση με τα ισχύοντα πρότυπα. Κατέχουμε ηγετική θέση αναφορικά με τις εξελίξεις στον κλάδο μας και φέρνουμε την αλλαγή κατά μήκος της αλυσίδας αξίας (value chaing) στον κλάδο των κατασκευών. Εντοπίζουμε, προωθούμε και επιβραβεύουμε τις πιο προοδευτικές ιδέες στον κλάδο των κατασκευών μέσω του Ιδρύματος του Ομίλου για τις Βιώσιμες Κατασκευές (LafargeHolcim Foundation for Sustainable Construction).

Οι νέες προκλήσεις που αντιμετωπίζει ο πλανήτης μας (κλιματική αλλαγή, έλλειψη πόρων, αστικοποίηση κλπ) απαιτεί ένα νέο είδος απάντησης από τον κατασκευαστικό κλάδο. Ο κλάδος μας οφείλει να μετατρέψει τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί προκειμένου να γίνει περισσότερο καινοτόμος και να χρησιμοποιεί τους φυσικούς πόρους με τρόπο πιο αποδοτικό και προσεκτικό, ώστε να μετριαστούν οι επιπτώσεις στη φύση. Για να επιτευχθεί αυτό, θα πρέπει να δημιουργήσουμε λύσεις περισσότερο καινοτόμες, από το στάδιο των διαδικασιών παραγωγής των υλικών και την ανάπτυξη προϊόντων, μέχρι τον οικοδομικό σχεδιασμό και τις μεθόδους κατασκευής.

Ως εκ τούτου, η LafargeHolcim έχει δεσμευτεί να χρησιμοποιεί τις ιδέες της, την επιρροή και τις δυνατότητές της για έρευνα προκειμένου να δημιουργήσει ένα χαρτοφυλάκιο καινοτόμων, βιώσιμων λύσεων που θα ωφελήσει το περιβάλλον και την κοινωνία, καθώς και την επίδοση του Ομίλου μας.

Στόχος της LafargeHolcim για το 2030 είναι να δημιουργήσει το 1/3 των εσόδων της από προϊόντα και υπηρεσίες με ενισχυμένη επίδοση όσον αφορά τη βιωσιμότητα.

Η LafargeHolcim παραμένει η εταιρεία που επενδύει τα μέγιστα σε δραστηριότητες έρευνας και ανάπτυξης, σε σχέση με τις υπόλοιπες εταιρείες του κλάδου τσιμέντου διεθνώς. Η LafargeHolcim διαθέτει το παγκοσμίως ηγετικό κέντρο έρευνας και ανάπτυξης στον κλάδο της, με έδρα στη Λυών (Γαλλία) με δορυφόρους σε διάφορες περιοχές.

Στην Ελλάδα, η καινοτομία είναι στο επίκεντρο της δράσης μας, η οποία και υποστηρίζεται από το τμήμα έρευνας και ανάπτυξης, το Κέντρο Ανάπτυξης Προϊόντων. Έχοντας μακρά παράδοση στην Ελλάδα (με το όνομα Ε.Κ.Ε.Τ.) ως ερευνητικό κέντρο, το Κέντρο Ανάπτυξης Προϊόντων είναι αφιερωμένο στη βασική και εφαρμοσμένη έρευνα, συγκεντρώνοντας ερευνητές και έμπειρο επιστημονικό προσωπικό από διάφορους κλάδους. Με εργαστηριακό εξοπλισμό τεχνολογίας αιχμής, είναι οργανωμένο γύρω από τρεις τομείς: Σκυροδέματος και αδρανών υλικών, Αναλυτικό χημικό εργαστήριο και Μικροδομή υλικών, ενώ είναι από τα πιο εξελιγμένα ευρωπαϊκά εργαστήρια σε δοκιμές τσιμέντου.

Για την ανάπτυξη της επιχειρηματικής στρατηγικής του Ομίλου, της στρατηγικής για την καινοτομία και τη βιώσιμη ανάπτυξη στη συνέχεια, καθώς και για τη συνεχή έρευνα και ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων και λύσεων, ο Όμιλος LafargeHolcim συνεργάζεται ευρέως με διάφορους συμμετόχους, όπως οι πανεπιστημιακοί φορείς και ερευνητικοί οργανισμοί ενώ παράλληλα αξιοποιείται σε συστηματική βάση η ανατροφοδότηση που λαμβάνεται από τους πελάτες και τους τελικούς χρήστες καθώς και τις τοπικές κοινωνίες.

Το Εργαστήριο Υποστήριξης Πελατών και Ανάπτυξης Προϊόντων ιδρύθηκε στην Ελλάδα ως ερευνητικό κέντρο της ΑΓΕΤ Ηρακλής (ΕΚΕΤ). Αποτελεί μέλος διεθνούς δικτύου τεχνολογικών ινστιτούτων, πανεπιστημίων και ερευνητικών οργανισμών στο πεδίο των δομικών υλικών και υποστηρίζει τη βιομηχανία στην ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών. Εστιάζει στο σχεδιασμό δομικών υλικών, καθώς και τη βελτίωση και τεχνολογική ανταγωνιστικότητα του τσιμέντου, του σκυροδέματος και του κατασκευαστικού κλάδου.

H εφαρμογή της επιχειρηματικής στρατηγικής του Ομίλου, της στρατηγικής για την καινοτομία και τη βιώσιμη ανάπτυξη στη συνέχεια, καθώς και οι συνεχείς δραστηριότητες έρευνας και ανάπτυξης καινοτόμων προϊόντων και λύσεων, πραγματοποιούνται με τη συμμετοχή και τις συνεχείς προσπάθειες των εργαζομένων του Ομίλου.

Το Lafarge Research Center έχει την έδρα του στη Λυών της Γαλλίας, ενώ το Κέντρο Ανάπτυξης Προϊόντων έχει την έδρα του στην Ελλάδα και συγκεκριμένα στην Αττική.

Τα αποτελέσματα από την εφαρμογή της στρατηγικής για την καινοτομία και την προώθηση λύσεων που συνεισφέρουν στη βιωσιμότητα είναι ιδιαίτερα σημαντικά για τον Όμιλο LafargeHolcim και κυρίως για την ευρύτερη κοινωνία σε παγκόσμιο επίπεδο.

Έχοντας αναπτύξει το μεγαλύτερo Ερευνητικό Κέντρο στα δομικά υλικά παγκοσμίως, το Lafarge Research Center στη Λυών, ο Όμιλος LafargeHolcim πρωτοπορεί στην Έρευνα και Ανάπτυξη και την καινοτομία. Προσφέρει στη βιομηχανία των κατασκευών και το γενικό κοινό, καινοτόμες λύσεις φέρνοντας μεγαλύτερη ασφάλεια, άνεση και ποιότητα στο καθημερινό τους περιβάλλον.

Το Εργαστήριο Υποστήριξης Πελατών και Ανάπτυξης Προϊόντων στην Ελλάδα, ως ερευνητικό κέντρο της ΑΓΕΤ Ηρακλής (ΕΚΕΤ), είναι προσανατολισμένο στην εφαρμοσμένη έρευνα και επιδιώκει τη συνεργασία ερευνητών και εξειδικευμένου επιστημονικού προσωπικού από διάφορους κλάδους. Διαθέτει εργαστηριακό εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας και βρίσκεται ανάμεσα στα πιο προηγμένα ευρωπαϊκά εργαστήρια για το τσιμέντο, το σκυρόδεμα, τα αδρανή στους τομείς της χημικής ανάλυσης, της μικροδομής και των φυσικομηχανικών δοκιμών.

Το εργαστήριο παρέχει τις υπηρεσίες του στην ΑΓΕΤ Ηρακλής και σε περισσότερους από 600 ιδιωτικούς και δημόσιους οργανισμούς καθώς και σε όλα τα εργοστάσια της Lafarge στη Μ. Ανατολή και την Αφρική.

Το Κέντρο Ανάπτυξης Προϊόντων είχε κεντρικό ρόλο στην προώθηση της ιδέας, ανάπτυξη και τελική δοκιμή με τους πελάτες μας της καινοτομικής διεργασίας της χωριστής άλεσης στην παραγωγή τσιμέντου που οδήγησε στο τσιμέντο αυξημένης δραστικότητας Heracles™ και Basis™, με προηγμένα τεχνικά χαρακτηριστικά.

Η καινοτομία και η έρευνα είναι μοχλοί για την ανάπτυξη υλικών και των λύσεων ικανών να ανταποκριθούν στις προκλήσεις και να διασφαλίσουν την αποδοτικότητα των κατασκευών. Αναλύουμε τις ανάγκες της αγοράς ώστε να αναπτύξουμε νέες λύσεις που απαντούν σε αυτές τις συγκεκριμένες ανάγκες, δημιουργώντας αξία για τους πελάτες μας και ανάπτυξη για τη δραστηριότητά μας.

Το Κέντρο Ανάπτυξης Προϊόντων στην Ελλάδα, είχε κεντρικό ρόλο στην προώθηση της ιδέας, ανάπτυξη και τελική δοκιμή με τους πελάτες μας της καινοτομικής διεργασίας της χωριστής άλεσης στην παραγωγή τσιμέντου που οδήγησε στο τσιμέντο αυξημένης δραστικότητας Heracles™ και Basis™, με προηγμένα τεχνικά χαρακτηριστικά.

Η ανάπτυξη των καινοτόμων αυτών προϊόντων έχει σημαντικά οφέλη για την ΑΓΕΤ Ηρακλής, τόσο σε επίπεδο πωλήσεων, όσο σε επίπεδο φήμης, ηγεσίας στην αγορά για την προώθηση καινοτόμων λύσεων καθώς και της βιωσιμότητας στις κατασκευές.