Πυλώνας ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Διαχείριση Πόρων

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΗΡΑΚΛΗΣ

Σχεδιασμός & υλοποίηση επιστημονικού προγράμματος για τη διάσωση/διατήρηση ενδημικών ειδών - Λατομείο Αράξου Αχαΐας

Σημαντική δραστηριότητά μας είναι η εξόρυξη πρώτων υλών από τα λατομεία για τα προϊόντα μας. Με ειδικό πρόγραμμα αποκατάστασης για κάθε λατομείο, σκοπός είναι να παραδώσουμε ένα χώρο με περισσότερα στοιχεία βιοποικιλότητας ανάλογα με αυτά που υπήρχαν πριν την επέμβαση, καθώς και να βελτιώσουμε την εικόνα του τοπίου που δημιουργήθηκε μετά την επέμβαση. Ο τομέας των αδρανών υλικών σε συνεργασία με το Βοτανικό Ινστιτούτο του Πανεπιστημίου Πατρών και το Βοτανικό Κήπο της Βρέστης (Conservatoire Botanique National de Brest) στη Γαλλία, με στόχο την αποκατάσταση του λατομείου αδρανών υλικών στον Άραξο με την καλλιέργεια τοπικών φυτικών ειδών, ορισμένα εκ των οποίων είναι προστατευόμενα.

Κοινωνικοί εταίροι και γενικό κοινό

2010 -

Η εταιρεία λειτουργεί λατομείο αδρανών υλικών στο Νομό Αχαΐας, στην περιοχή του Αράξου, μέσα στο «Εθνικό Πάρκο Υγροτόπων Κοτυχίου – Στροφυλιάς». Τον Απρίλιο 2010, υπογράφηκε συμφωνία συνεργασίας μεταξύ του τομέα αδρανών υλικών, του Βοτανικού Κήπου της Βρέστης και του Πανεπιστημίου Πατρών για την αποκατάσταση του λατομείου του Αράξου. Το πρόγραμμα αφορά στην προστασία αξιόλογων ενδημικών ειδών της ευρύτερης περιοχής του λατομείου, στο πλαίσιο των Στόχων Αειφορίας της εταιρείας και συγκεκριμένα του προγράμματος διαχείρισης λατομείων και ενίσχυσης της βιοποικιλότητας. H εταιρεία ακολουθεί τη μεθοδολογία του Ομίλου Lafarge, που ορίζει πρότυπα για τον έλεγχο όλων των λατομείων ως προς τη βιοποικιλότητα και την αξιολόγηση όσων βρίσκονται σε ευαίσθητες περιοχές (όσα βρίσκονται εντός ή σε απόσταση 500 μέτρων από διεθνώς προστατευόμενες περιοχές – Natura 2000, RAMSAR, IUCN !-VI).

Στο λατομείο Αράξου φύεται το σπάνιο ελληνικό ενδημικό φυτό, Centaurea neideri, με πρόβλεψη ειδικής προστασίας βάσει της Οδηγίας για τους Οικοτόπους της ΕΕ και της Σύμβασης της Βέρνης. Για τη διασφάλιση του μέλλοντος αυτού του είδους υλοποιήθηκε ένα πρόγραμμα, το οποίο περιελάμβανε δύο σκέλη. Το πρώτο, Απρίλιος 2010 – Αύγουστος 2013, αφορά στην ανάπτυξη προγράμματος για τη διατήρηση του σπάνιου ενδημικού φυτού Centaurea Niederi. Το δεύτερο, Σεπτέμβριος 2013 – Δεκέμβριος 2014 αφορά στον προσδιορισμό σχεδίου αποκατάστασης, και συγκεκριμένα στη διερεύνηση, τον εντοπισμό και τη δημιουργία των απαραίτητων συνθηκών, που θα επιτρέψουν την εισαγωγή, ανάπτυξη και πολλαπλασιασμό ενδημικών φυτών στη χλωρίδα του χώρου αποκατάστασης του λατομείου.

- Βοτανικό Ινστιτούτο του Πανεπιστημίου
- ΠατρώνΒοτανικός Κήπος της Βρέστης (Conservatoire Botanique National de Brest) στη Γαλλία

Εργαζόμενοι στο Λατομείο Αδρανών Αράξου και εργαζόμενοι και στελέχη της δραστηριότητας Αδρανών

Λατομείο αδρανών υλικών στο Νομό Αχαΐας, στην περιοχή του Αράξου, μέσα στο «Εθνικό Πάρκο Υγροτόπων Κοτυχίου – Στροφυλιάς»

Το 2013, τρία περίπου χρόνια από την έναρξη του επιστημονικού αυτού έργου, και μέσα στον ενεργό χώρο του λατομείου ευδοκιμούν 1.140 φυτά Centaurea niederi. Η ανάπτυξη των φυτών παρακολουθείται από την ειδική επιστημονική ομάδα του έργου (καθηγητές του Πανεπιστημίου Πατρών και βοτανολόγοι του Βοτανικού Ινστιτούτου της Βρέστης) και η επιτυχία του έργου αγγίζει το 98%. Η επιτυχής πορεία αυτού του προγράμματος, επιβεβαιώνει τη συμβατότητα της λατομικής δραστηριότητας με τις προστατευόμενες περιοχές, με την προϋπόθεση, βέβαια, ότι η αποτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων και το προτεινόμενο πρόγραμμα για την περιβαλλοντική ανασυγκρότηση έχουν σχεδιαστεί λαμβάνοντας υπόψη κατευθύνσεις εμπειρογνωμόνων, υψηλής επιστημονικής εξειδίκευσης (πανεπιστήμια, περιβαλλοντικά ινστιτούτα, κλπ). Το πρόγραμμα ενίσχυσης βιοποικιλότητας για το λατομείο Αράξου έλαβε ειδικό βραβείο στα ευρωπαϊκά βραβεία UEPG Sustainable Development Awards 2013.

Το πιλοτικό πρόγραμμα αποτελεί σημείο εκκίνησης για το σύνολο των λατομείων του τομέα αδρανών σε ό,τι αφορά στην περαιτέρω αξιοποίηση και εφαρμογή του προγράμματος διατήρησης βιοποικιλότητας και την προστασία της φυσικής κληρονομιάς. Η επιτυχής πορεία του επιστημονικού αυτού προγράμματος συμβάλλει, κατά συνέπεια, στην ανάπτυξη βέλτιστων πρακτικών για την αποκατάσταση λατομείων μέσα σε ευαίσθητες περιβαλλοντικά περιοχές και την, με αυτό τον τρόπο, συνεισφορά τους στη διαχείριση της βιοποικιλότητας.