Πυλώνας ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Ανάπτυξη πράσινων προϊόντων & υπηρεσιών

ΣΥΜΕΤΑΛ Α.Ε.

Σχεδιασμός, ανάπτυξη και προώθηση πλήρως ανακυκλώσιμου υλικού συσκευασίας (για σοκολατάκια) από αλουμίνιο

Η ανάπτυξη ενός προϊόντος ιδιαίτερα φιλικού προς το περιβάλλον, που ανταποκρίνεται τόσο στις σύγχρονες ανάγκες των πελατών και των καταναλωτών όσο και στις απαιτήσεις της νομοθεσίας, που επιβάλλει ποσοτικούς στόχους για ανακύκλωση όσον αφορά σε συγκεκριμένα υλικά που περιέχονται στα απορρίμματα συσκευασίας.

Απευθύνεται σε πελάτες μας που δραστηριοποιούνται στην παραγωγή και διάθεση στο λιανικό εμπόριο πολυτελών συσκευασιών για σοκολατάκια σε διάφορα μεγέθη.

2019-2020

Η Symetal, έχοντας την εμπειρία 40 και πλέον ετών στην επιφανειακή επεξεργασία προϊόντων αλουμινίου, είναι σε θέση να προσφέρει νέες βιώσιμες λύσεις στα διάφορα είδη συσκευασίας τροφίμων, όπως στο συγκεκριμένο είδος που προορίζεται για σοκολατάκια σε ατομική συσκευασία.

Η ραγδαία ανάπτυξη στον τομέα της συσκευασίας, αλλά και στον τομέα της τεχνολογίας υλικών, οδήγησε στην ανάγκη για θέσπιση νόμων και κανόνων, ώστε να εξασφαλίζεται η ασφάλεια του καταναλωτικού κοινού, καθώς και να περιορισθούν οι αρνητικές επιπτώσεις που ο τομέας της συσκευασίας μπορεί να έχει στο περιβάλλον.

Το νέο προϊόν που προωθεί η Symetal σε αντικατάσταση του ήδη χρησιμοποιούμενου υλικού (αλουμίνιο επικολλημένο με χαρτί) αποτελείται μόνο από λακαρισμένο ή γυμνό αλουμίνιο ειδικών τεχνικών ιδιοτήτων που δύναται να έχει και ανάγλυφο (embossed). Το ανάγλυφο στην επιφάνεια του αλουμινίου προσδίδει στο προϊόν τις απαιτούμενες, από τον πελάτη, ιδιότητες που αφορούν στην αναδίπλωση (folding) αυτού, που εξασφαλίζει την προστασία του συσκευαζόμενου τροφίμου.

Το αλουμίνιο, που χαρακτηρίζεται ως «πράσινο μέταλλο» (κυρίως για τις ιδιότητές του και την επ’ άπειρον δυνατότητα ανακύκλωσής του), είναι ελαφρύ, λαμπερό με ισχυρές μηχανικές ιδιότητες, καλές ιδιότητες φραγμού και πλήρως ανακυκλώσιμο χωρίς να μειώνονται οι ιδιότητές του, ενώ με την ανακύκλωσή του επιτυγχάνεται πολύ σημαντική εξοικονόμηση ενέργειας, καθώς η απαιτούμενη ενέργεια για τη διαδικασία ανακύκλωσης φθάνει μόλις το 5% της ενέργειας που απαιτείται για την παραγωγή του πρωτόχυτου αλουμινίου.

Σε αντιπαράθεση με το νέο προϊόν, όπως περιγράφηκε πιο πάνω, το ήδη υπάρχον προϊόν έχει ποσοστό ανακυκλωσιμότητας 35-38%, ανάλογα με το πάχος της στρώσης αλουμινίου, αφού μόνο αυτό μπορεί να ανακτηθεί από τη διαδικασία ανακύκλωσης του επικολλημένου αλουμινόχαρτου.

Σε κάθε περίπτωση, το ανάγλυφο αλουμίνιο έχει καλύτερο περιβαλλοντικό αποτύπωμα ως υλικό συσκευασίας σε σύγκριση με το αλουμίνιο επικολλημένο με χαρτί.

Επιπρόσθετα, μέσα στο 2020, σε συνεργασία με πελάτη μας, πραγματοποιήθηκε δοκιμαστική παραγωγή στις εγκαταστάσεις του, παρουσία των εξειδικευμένων τεχνικών της Symetal, ώστε να διασφαλισθεί ότι το νέο υλικό μπορεί να χρησιμοποιηθεί ορθά, χωρίς να απαιτούνται σημαντικές αλλαγές που μπορεί να επηρεάζουν την παραγωγική διαδικασία του πελάτη. Η δοκιμή χαρακτηρίστηκε πλήρως επιτυχής, τόσο όσον αφορά στο στάδιο της παραγωγής, όσο και στο τελικό αποτέλεσμα της συσκευασίας του τροφίμου.

Η πρωτοβουλία πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με πελάτες της Symetal για δοκιμή του υλικού στον ήδη υπάρχοντα μηχανολογικό εξοπλισμό των παραγωγικών εγκαταστάσεών τους.

Στη φάση της ανάπτυξης του προϊόντος συμμετείχαν στελέχη από το τμήμα Έρευνας και Ανάπτυξης, καθώς και στελέχη του Εμπορικού τμήματος που ανέλαβαν την προσέγγιση των πελατών, ώστε να γίνει κατανοητή η ανάγκη για αλλαγή της συγκεκριμένης συσκευασίας.

Symetal - Εργοστάσιο Επιφανειακής Κατεργασίας Αλουμινίου (Μάνδρα Αττικής)

Το εν λόγω project αφορά έναν σημαντικό αριθμό πελατών μας με συνολική ετήσια κατανάλωση επικολλημένου αλουμινόχαρτου η οποία υπερβαίνει τους 250 τόνους. Οι δοκιμές έχουν γίνει μέχρι στιγμής σε δύο διαφορετικά εργοστάσια πελατών, ενώ η ανταπόκριση στη συγκεκριμένη πρωτοβουλία ήταν απολύτως θετική.

Μετά από την ολοκλήρωση των πρώτων επιτυχών δοκιμών, τα εν λόγω εργοστάσια ζήτησαν να προχωρήσουν το συντομότερο δυνατόν σε μεγαλύτερης κλίμακας δοκιμές (large scale tests). Στόχος είναι η πλήρης αντικατάσταση εντός του 2021 του επικολλημένου αλουμινόχαρτου που χρησιμοποιούν οι πελάτες, από το νέο, πλήρως ανακυκλώσιμο υλικό που προτείνει και προωθεί η Symetal.

Τα ανωτέρω εργοστάσια των πελατών μας καταναλώνουν ετησίως περίπου 80 τόνους επικολλημένου αλουμινόχαρτου, ποσότητα η οποία μπορεί να αντικατασταθεί από περίπου 50 τόνους πλήρως ανακυκλώσιμου αλουμινίου.

Τα οφέλη που προκύπτουν για τη Symetal είναι:

  • Προώθηση της καινοτομίας και διατήρηση της Εταιρίας στον διεθνή ανταγωνισμό (ανταγωνιστικό πλεονέκτημα σε κλαδικό εθνικό και διεθνές επίπεδο).
  • Ανταπόκριση στις ανάγκες των πελατών, πρόβλεψη των αναγκών τους και διατήρηση της ικανοποίησής τους σε υψηλά επίπεδα.
  • Ικανοποίηση των πελατών που αναζητούν και εφαρμόζουν μακροπρόθεσμες λύσεις στο περιβαλλοντικό πρόβλημα του πλανήτη, σε συμφωνία με την ευρωπαϊκή νομοθεσία για τις συσκευασίες και τα απορρίμματα συσκευασιών.
  • Αναβάθμιση των σχέσεων με τους πελάτες σε τεχνικό επίπεδο, δίνοντας έμφαση στα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα που μας προσφέρει η καθετοποιημένη δομή του κλάδου αλουμινίου της ElvalHalcor.
  • Βελτίωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος της Εταιρίας λόγω διάθεσης υλικών που απαιτούν λιγότερη ενέργεια για την παραγωγή τους.
  • Ανταπόκριση στην πράσινη επιχειρηματικότητα και πράσινη ζήτηση που απαιτούν τη δημιουργία και προσφορά πράσινων προϊόντων.
  • Εταιρική συνεισφορά στην εθνική και ευρωπαϊκή αγορά με παραγωγή και διάθεση προϊόντων που συμβάλλουν στη βιώσιμη ανάπτυξη.