Πυλώνας ΚΟΙΝΩΝΙΑ
ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Δράσεις για τις επιπτώσεις απο την πανδημία του COVID-19

IMERYS ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΟΡΥΚΤΑ ΕΛΛΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

Σχέδιο αντιμετώπισης της πανδημίας- Προστασία των Εργαζομένων και της Τοπικής Κοινωνίας

Η προστασία της υγείας των εργαζομένων και της τοπικής κοινωνίας καθώς και η συνέχιση των δραστηριοτήτων της εταιρείας παρά τις επιπτώσεις της πανδημίας του COVID-19.

Οι εργαζόμενοι της εταιρείας και η τοπική κοινωνία στις εγκαταστάσεις της IMERYS GREECE S.A. στην Κηφισιά και στη Μήλο.

Από τον Μάρτιο του 2020 και συνεχίζει μέχρι και σήμερα.

Η πανδημία του COVID-19 αποτελεί μια σημαντική πρόκληση, με συνέπειες για την υγεία των πολιτών, το σύστημα υγείας αλλά και την οικονομία.

Η IMERYS έθεσε σε προτεραιότητα τη λήψη μέτρων για την αντιμετώπιση της πανδημίας  και την αποφυγή διασποράς του κορωναϊού, αποσκοπώντας στην ασφάλεια και την ευημερία των εργαζομένων και της ευρύτερης τοπικής κοινωνίας. Τα μέτρα που έλαβε διασφάλισαν την προστασία των εργαζομένων της και προέβλεπαν ταχεία αντίδραση και περιορισμό τυχόν κρουσμάτων.

Τέτοια μέτρα ήταν στην Κηφισιά και στη Μήλο:

η εκπαίδευση του προσωπικού της εταιρείας και των συνεργατών της σχετικά με τον COVID-19 και στο πρωτόκολλο αντιμετώπισής του που εφαρμόζει η IMERYS και το οποίο περιλαμβάνει: την χρήση μάσκας σε όλους τους χώρους (εξωτερικούς αλλά και εσωτερικούς όπως και στα οχήματα), την εφαρμογή της τηλεργασίας όπου αυτό ήταν εφικτό, τη σωστή και συχνή απολύμανση, τη  θερμομέτρηση πριν την είσοδο, την τήρηση των αποστάσεων, τον περιορισμό των επισκέψεων από το εξωτερικό και εσωτερικό με πραγματοποίηση μόνο αυτών που θεωρούνται κρίσιμες κλπ.
Έγινε επίσης σχεδιασμός διαδικασίας για τη διαχείριση ύποπτου κρούσματος στους χώρους εργασίας, ο οποίος περιλαμβάνει την ενημέρωση του εργοδότη, τη διαδικασία απομόνωσης, τη διαδικασία επικοινωνίας με τον ΕΟΔΥ ή το ΚΥΜ και τον Ιατρό Εργασίας, την ενημέρωση των συναδέλφων και των τρίτων που ήρθαν σε επαφή με το ύποπτο κρούσμα, και την καταγραφή και παρακολούθηση επαφών εντός και εκτός της εταιρείας.

Επιπλέον των ανωτέρω γενικών μέτρων, στην Κηφισιά, το Shared Services Center εφάρμοσε την τηλεργασία στο σύνολο των εργαζομένων, παρέχοντάς τους όχι μόνο φορητούς υπολογιστές (laptops) αλλά και μεγάλες οθόνες (monitors) προκειμένου να διευκολύνεται η εργασία τους. Το μέτρο της τηλεργασίας εφαρμόστηκε τόσο στους υφιστάμενους αλλά και στους νεοπροσληφθέντες υπαλλήλους επιτρέποντας την υλοποίηση της μεθόδου μεταφοράς γνώσης μέσω 3 επισκέψεων, κάτι που πραγματοποιήθηκε με επιτυχία μέσω 3 τηλεδιασκέψεων:

  • την πρώτη τηλεδιάσκεψη του νέου λογιστή με τις εγκαταστάσεις της IMERYS σε μία άλλη χώρα προκειμένου να παρακολουθήσει την εκτέλεση των εργασιών από ένα άλλο συνάδελφό του εκεί
  • τη δεύτερη τηλεδιάσκεψη του νέου λογιστή με τις εγκαταστάσεις της IMERYS σε μία άλλη χώρα προκειμένου να εκτελέσει ο ίδιος τις εργασίες υπό την επίβλεψη του συναδέλφου του
  • μια τρίτη τηλεδιάσκεψη, όπου ο Διευθυντής Λογιστηρίου από την άλλη χώρα συνδέεται με την Κηφισιά προκειμένου να παρακολουθήσει και να επιβεβαιώσει την ορθή εκτέλεση των εργασιών.

Επιπλέον των ανωτέρω γενικών μέτρων, στη Μήλο, τον Ιούλιο του 2020, ο κ. Ιωάννης Σανούδος, Διευθυντής της Imerys Greece Milos Hub, παρέδωσε φορητή αναπνευστική συσκευή (Oxylog Plus 3000) στο Κέντρο Υγείας της Μήλου, για τη θεραπεία περιπτώσεων κορωνοϊού στο νησί. Η δωρεά πραγματοποιήθηκε μετά από αίτημα του Κέντρου Υγείας και επικοινωνία μεταξύ της Εταιρείας και του Υπουργείου Υγείας, το οποίο συντονίζει και εγκρίνει δωρεές σε ιατρικό εξοπλισμό για τη θεραπεία του Covid-19.

Κέντρο Υγείας της Μήλου, Δήμος Μήλου, Ιατροί Εργασίας

Εργαζόμενοι της εταιρείας και η τοπική κοινωνία.

Εγκαταστάσεις της εταιρείας στην Κηφισιά και τη Μήλο.

Το μεγαλύτερο όφελος για το προσωπικό της εταιρείας και το κοινωνικό περιβάλλον τους ήταν ότι ενημερώθηκαν συστηματικά για τους τρόπους αντιμετώπισης της πανδημίας αλλά και ότι η πανδημία δεν αποτέλεσε εμπόδιο στο να προσληφθούν ή/και να εξακολουθούν να εργάζονται στην εταιρεία.

Η διατήρηση του εισοδήματος των υπαλλήλων της εταιρείας, και μάλιστα η πρόσληψη επιπλέον υπαλλήλων, προφανώς ωφέλησε άμεσα εκείνους και έμμεσα την τοπική κοινωνία τους και μάλιστα κατά τη διάρκεια της οικονομικής κρίσης που προκλήθηκε από την πανδημία.

Αυτή η πρωτοβουλία δημιουργεί θετικό αντίκτυπο για την εταιρεία και την κοινωνία γενικότερα καθώς συμβάλλει στην διατήρηση της ομαλότητας της καθημερινής ζωής της τοπικής κοινωνίας μέσω της αποφυγής της διασποράς του ιού από μια μεγάλη και επομένως δυνητικά επικίνδυνη δομή. Αυτό με την σειρά του εξασφαλίζει την ομαλή λειτουργία και συνέχιση των δραστηριοτήτων της εταιρείας.

Το νέο Shared Services Center στην Κηφισιά κατάφερε να λειτουργήσει με τους εργαζόμενους να δουλεύουν εξ’ αποστάσεως από τον Μάρτιο του 2020 χωρίς καμία καθυστέρηση. Για αυτή την πρωτοβουλία η εταιρεία, στα βραβεία HR 2020, στην ειδική κατηγορία για δράσεις απόκρισης για Covid-19, κέρδισε βραβείο για τη διαδικασία της εξ’ αποστάσεως πρόσληψης, εκπαίδευσης και μεταφοράς γνώσης.