Πυλώνας ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Δημοσιοποίηση Δεικτών Υπεύθυνης Λειτουργίας

KONBA AEBE

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΜΕ

Η ΚΟΝΒΑ έχοντας ως πρωταρχικό της μέλημα τον σεβασμό στον άνθρωπο και στους εργαζόμενους της, εφαρμόζει
τον Κώδικα Δεοντολογίας BSCI (Business Social Compliance Initiative), κατά τον οποίο δίνεται προτεραιότητα στη συνεχή βελτίωση
των συνθηκών εργασίας.

https://www.konva.gr/koinvwniki-efthini/

Στο προσωπικό της εταιρείας που αγγίζει τα 220 άτομα καθώς και στην εφοδιαστική μας αλυσίδα.

 

Η ενέργεια ξεκίνησε το 2019

Η επιχείρησή μας συμφωνεί να σέβεται τις ακόλουθες εργασιακές αρχές που ορίζονται στον Κώδικα Δεοντολογίας BSCI

Το δικαίωμα της ελευθερίας των συλλογικών διαπραγματεύσεων
Ίσες ευκαιρίες χωρίς διακρίσεις των εργαζομένων
Δίκαιη αμοιβή των εργαζομένων
Αξιοπρεπές ωράριο εργασίας
Διασφάλιση ενός υγιούς και ασφαλούς περιβάλλοντος εργασίας με εξάλειψη του κινδύνου εργασίας
Δεν προσλαμβάνονται άτομα κάτω του ελαχίστου νομοθετικού ορίου ηλικίας
Ειδική προστασία στους νέους εργαζόμενους
Σχέση εργαζομένων με τεκμηριωμένες συμβάσεις εργασίας σύμφωνα με το νόμο
Δεν εμπλέκεται σε καμία μορφή καταναγκαστικής εργασίας
Λαμβάνει όλα τα μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος
Καμία πράξη διαφθοράς, εκβιασμού, δωροδοκίας δεν είναι ανεκτή , σύμφωνα με την ηθική επιχειρηματική με την ηθική επιχειρηματική πολιτική

 

Για την καλύτερη προσέγγιση του κώδικα δεοντολογίας , η επιχείρηση έχει αναπτύξει

 

Διαδικασίες ενημέρωσης των εργαζομένων για τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις αυτών
Σύστημα επικοινωνίας μεταξύ των υπαλλήλων και της διοίκησης για οποιοδήποτε θέμα (παράπονο-πρόταση)
Διαδικασία επιρροής όλης της εφοδιαστικής αλυσίδας.  (οι προμηθευτές μας και συνεργάτες είναι υποχρεωμένοι με την σειρά τους να τηρούν τις βασικές αυτές αρχές και αξίες προς το εσωτερικό τους περιβάλλον και να εναρμονίζονται με αυτές.)                 

 

Η συνεργασία ξεκίνησε με τον οργανισμό BSCI που έχει δημιουργήσει τους κώδικές δεοντόλογιας και το know-how για την συνεχή βελτίωση εργασίας. Η αξιολόγηση της δράσης μας γίνεται ανά 2 χρόνια από την ανεξάρτητη εταιρεία TÜV που πιστοποιεί την συμμόρφωση της εταιρείας μας στους κώδικες δεοντολογίας.

 

Μεσώ συνεντεύξεων (τυχαία επιλογή από την ανεξάρτητη εταιρεία TUV) , οι εργαζόμενοι καλούνται να απαντήσουν σε ερωτήσεις που αφορούν την ικανοποίηση τους στο εργασιακό περιβάλλον, την επικοινωνία που έχουν με την διοίκηση και τους ανώτερους τους, την καταβολή μισθού & υπερωρίες κτλπ.

Κιλκις

Η εταιρεία μας αξιολογήθηκε με τον βαθμό Α. Λόγω αρίστης βαθμολογίας θα αξιολογηθούμε ξανά σε 2 χρόνια.

Ικανοποίηση από το προσωπικό, άμεση επικοινωνία του προσωπικού με τους ανώτερους και το διοικητικό, πλήρη διαφάνεια