Πυλώνας ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Προώθηση της Καινοτομίας

MYTILINEOS S.A.

Συμμετοχή της ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα "ENEXAL"

Η ανάπτυξη οικονομικά αποδοτικών και «πράσινων» τεχνολογιών στη βιομηχανία αλουμινίου. Μια από τις τεχνολογίες που αναπτύχθηκαν μέσω του προγράμματος είναι η επεξεργασία των καταλοίπων βωξίτη, που αποτελούν το κύριο περιβαλλοντικό αποτύπωμα κατά την παραγωγή αλουμίνας, με στόχο την παραγωγή χυτοσιδήρου και πετροβάμβακα (μονωτικό υλικό από ανόργανες ίνες).

Τοπική κοινότητα, εργαζόμενοι, πανεπιστημιακά ιδρύματα και ερευνητικά κέντρα.

1η Ιουνίου 2010 – 30 Νοεμβρίου 2014.

Το Ευρωπαϊκό ερευνητικό πρόγραμμα «ENEXAL» ανέπτυξε νέες τεχνολογίες για τη βιομηχανία Αλουμίνιου. Συντονιστής του προγράμματος ήταν το Αλουμίνιον της Ελλάδας, ενώ ανάμεσα στους υπόλοιπους εννέα εταίρους συμπεριλαμβάνονταν σημαντικά Ευρωπαϊκά πανεπιστήμια όπως το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, το τεχνικό πανεπιστήμιου του Άαχεν (RWTH) και το πολυτεχνείο της Ζυρίχης (ΕΤΗ).

Οι τρεις βασικές καινοτόμες τεχνολογίες που μελετήθηκαν αφορούσαν:

1. Την κατεργασία καταλοίπων βωξίτη σε κάμινο ηλεκτρικού τόξου προς παραγωγή χυτοσιδήρου και πετροβάμβακα. Η τεχνολογία αυτή μετατρέπει πλήρως τα κατάλοιπα βωξίτη σε αξιοποιήσιμες πρώτες ύλες και εμπορικά προϊόντα.
2. Την ανθρακοθερμική συναναγωγή αλουμίνας και πυριτίας σε κάμινο ηλεκτρικού τόξου προς παραγωγή κράματος αλουμινοπυριτίου. Η τεχνολογία αυτή αποτελεί ένα νέο οικονομικότερο δρόμο προς την απευθείας παραγωγή του κράματος αλουμινοπυριτίου, το οποίο αντιπροσωπεύει παγκοσμίως το 30% της συνολικής αγοράς του αλουμινίου.
3. Την ανθρακοθερμική αναγωγή της αλουμίνας σε ηλιακό φούρνο (φούρνο που λειτουργεί αποκλειστικά με την συγκέντρωση ηλιακής ακτινοβολίας προς παραγωγή στερεού αλουμινίου.

Η τεχνολογία αυτή επιτυγχάνει να αξιοποιήσει απευθείας ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (ηλιακή ακτινοβολία) στη μεταλλουργική πρακτική. Η πρώτη από αυτές τις τεχνολογίες δοκιμάστηκε πιλοτικά στις εγκαταστάσεις του Αλουμινίου της Ελλάδος. Η πιλοτική μονάδα ENEXAL αποτελείται από κάμινο ηλεκτρικού τόξου ισχύς 1 MW και χωρητικότητας 2000 Kg και από μονάδα ινοποίησης τήγματος.

Πανεπιστημιακά ιδρύματα και Ερευνητικά Κέντρα

Nαι

Εργοστάσιο ΑτΕ - Βοιωτία

Η πιλοτική μονάδα ΕΝΕΧΑL λειτούργησε 18 μήνες κατά τους οποίους επεξεργάστηκαν περισσότεροι από 35 τόνοι καταλοίπων βωξίτη. Πραγματοποιήθηκαν δεκάδες πειραματικές δοκιμές, με στόχο τον καθορισμό των βέλτιστων συνθηκών λειτουργίας του κλιβάνου, ώστε να επιτευχθεί: α) Η βέλτιστη παραγωγή ακατέργαστου χυτοσιδήρου, που αντιστοιχεί στο 30% της μάζας των καταλοίπων βωξίτη, και β) παραγωγή ρευστής σκωρίας συγκεκριμένων φυσικοχημικών ιδιοτήτων, ώστε να είναι εφικτή η χρήση της για την παραγωγή πετροβάμβακα.

Η ποσότητα χυτοσιδήρου που παρήχθη (συνολικά περίπου 8 τόνοι), δοκιμάστηκε με επιτυχία στην παραγωγή χυτοσιδήρων σφαιρών σε χαλυβουργία της Σερβίας. Ο πετροβάμβακας που παρήχθη αξιολογήθηκε στην Ιταλία από παραγωγούς συναφών μονωτικών υλικών και κρίθηκε πλέον ανταγωνιστικός σε σχέση με ανάλογα υπάρχοντα προϊόντα. Το σύνολο του πετροβάμβακα που παρήχθη αξιοποιήθηκε με επιτυχία εντός του εργοστασίου, ως βιομηχανικό μονωτικό υλικό.

- Προώθηση της ανάπτυξης οικονομικά αποδοτικών και «πράσινων» τεχνολογιών στη βιομηχανία αλουμινίου.
- Ανάπτυξη τεχνογνωσίας και εμπειρίας στη διαχείριση και εν δυνάμει αξιοποίηση καταλοίπων βωξίτη.