Πυλώνας ΚΟΙΝΩΝΙΑ
ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Κοινωνική Ένταξη & Ισότιμη Πρόσβαση

Δήμος Αγίας Παρασκευής

ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΗΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΕΥΠΑΘΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ & ΑΣΦΑΛΙΣΗ

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΕΥΠΑΘΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ, ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΑ, ΕΡΓΑΤΙΚΑ, ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ, ΕΠΙΔΟΜΑΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ.

Ευπαθείς ομάδες πληθυσμού αλλά και άτομα που έχουν αδυναμία πρόσβασης στις νέες τεχνολογίες και το Διαδίκτυο.  

Ενιαία λειτουργία και των 3 γραφείων: 11/2015 μέχρι και σήμερα κατόπιν ραντεβού σε εβδομαδιαία βάση, εκτός Ιουλίου – Αυγούστου.

Σε ένα περιβάλλον αυξανόμενης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και μια κοινωνία της πληροφορίας  όπου βασικές πλέον σχέσεις πολίτη – κράτους ασκούνται αποκλειστικά μέσω διαδικτύου, η αδυναμία πρόσβασης στο διαδίκτυο και το ψηφιακό χάσμα πλήττει συχνά αυτούς που έχουν περισσότερο ανάγκη τις κρατικές υπηρεσίες, εντείνοντας την κοινωνική τους περιθωριοποίηση.  

Ο Δήμος Αγ. Παρασκευής ξεκίνησε το 2011 και συνεχίζει έκτοτε τη λειτουργία Γραφείου για την προώθηση της απασχόλησης. Η Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Κοινωνικής Πολιτικής κ. Γκίνη Αντωνία, Κοινωνιολόγος,  σε εβδομαδιαία βάση (Δευτέρα 16:00 – 20:00) δέχεται κατοίκους στο Γραφείο προσφέροντας:

-Συμβουλευτική για την Απασχόληση μέσω προσωπικής συνέντευξης: Ανάλυση δεξιοτήτων, επανακαθορισμός στόχων με προτάσεις διεύρυνσης ή συμπλήρωσης των δεξιοτήτων με βάση τις ανάγκες της αγοράς εργασίας, προετοιμασία βιογραφικού και προσομοίωση συνέντευξης για θέση εργασίας. Βοήθεια στην συμπλήρωση αιτήσεων πρόσληψης και αποστολή βιογραφικού. Τήρηση αρχείου ανέργων, ενημέρωση τους για θέσεις εργασίας στο Δημόσιο και στον Ιδιωτικό τομέα, όπως και σε ιδιωτικές εταιρείες που ενημερώνουν το Δήμο για θέσεις εργασίας στα πλαίσια κοινωνικών δράσεων και

- Υποστηριζόμενη κατάρτιση – Απασχόληση για ΑμεΑ: Προσομοίωση εργασίας σε ΑμεΑ με Νοητική Υστέρηση (ΝΥ) με την υποστήριξη και τη συστηματική καθοδήγηση ενός εξειδικευμένου «Συμβούλου Απασχόλησης» και απασχόλησή τους σε Δομές του Δήμου για απόκτηση εργασιακής εμπειρίας και αποφυγής του κοινωνικού αποκλεισμού, καθώς επίσης παρακολούθηση της πορείας τους και ψυχολογική υποστήριξη όταν τοποθετηθούν σε εργασία από εξειδικευμένο προσωπικό (εθελοντικά).

Η επιτυχία του γραφείου ώθησε την τρέχουσα Δημοτική Αρχή στο άνοιγμα δύο ακόμα γραφείων:

Α. Το Γραφείο Ενημέρωσης Ανέργων & Ανασφαλίστων, (Τρίτη 17:00 – 20:00) που γίνεται από τον κ. Γυφτέα Δημήτριο, υπάλληλο ΟΑΕΔ, σε εθελοντική βάση από τον Ιούλιο του 2015 και στο οποίο παρέχονται:

- Ενημέρωση επιδομάτων: Ενημέρωση για τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία λήψης επιδομάτων ΟΑΕΔ και λοιπών φορέων Κοινωνικής Πρόνοιας, βοήθεια στη συμπλήρωση αιτήσεων, ανανεώσεις κάρτας ανεργίας, ενημέρωση και δικαιολογητικά για κοινωνικό τουρισμό & πληροφόρηση για θέματα κοινωφελούς εργασίας μέσω ΟΑΕΔ.

- Ενημέρωση Ανασφαλίστων: Παράταση ασφάλισης, διασύνδεση με Δημοτικά Ιατρεία, ενημέρωση για διαδικασίες υπαγωγής στην ασφάλιση.

Β. Γραφείο Συμβουλευτικής για Ασφαλιστικά – Συνταξιοδοτικά θέματα, (Δευτέρα 17:00 – 20:00) που ξεκίνησε το Νοέμβρη του 2015 ολοκληρώνοντας τα πεδία που ο Δήμος ενδιαφερόταν να καλύψει. Ο Νομικός κ. Παπαδόπουλος Ανδρόνικος, έμπειρος Εργατολόγος με μεγάλη και πολυετή εμπειρία στο χώρο, δέχεται κατοίκους (και μη) εξυπηρετώντας μια ευρεία γκάμα αναγκών:

-Συνταξιοδοτικά θέματα: διαδικασίες προσυνταξιοδοτικού ελέγχου, προϋποθέσεις και «οδικός χάρτης» της διαδικασίας απονομής σύνταξης γήρατος ή αναπηρίας, όπως και δικαιώματα συνταξιούχων σε λοιπές παροχές.

-Ασφαλιστικά και λοιπά θέματα: ενημέρωση για εργατικά και ασφαλιστικά θέματα, ενημέρωση δικαιωμάτων υπερχρεωμένων νοικοκυριών αλλά και γενική συμβουλευτική για θέματα δικαιωμάτων πολίτη.

ΝΑΙ - Εθελοντική συμμετοχή όλων των εμπλεκομένων υπαλλήλων διαφόρων ειδικοτήτων (Κοινωνιολόγος, Κοινωνικοί λειτουργοί, Εργοθεραπευτές, Ψυχολόγοι). Εξίσου εθελοντική είναι η εργασία εξωτερικών συνεργατών.

Δήμος Αγ. Παρασκευής, Δημαρχιακό Μέγαρο (λ. Μεσογείων 415-417) & Α’ ΚΑΠΗ (Γούναρη 30)

Αριθμητικά στοιχεία έτους 2017:

Γραφείο για την προώθηση της απασχόλησης:

317 άτομα σε ραντεβού συμβουλευτικής.

19 ΑμεΑ σε Απασχόληση.

Συμπλήρωση αιτήσεων για εργασία σε προγράμματα για 380 άτομα.

Αποστολή βιογραφικών σε ιδιωτικές εταιρείες για 41 άτομα

Γραφείο Ενημέρωσης Ανέργων & Ανασφαλίστων:

Ραντεβού ενημέρωσης για 383 άτομα

Γραφείο Συμβουλευτικής για Ασφαλιστικά – Συνταξιοδοτικά θέματα:

Ραντεβού ενημέρωσης για 95 άτομα

Οι Δήμοι της Ελλάδας έχουν κληθεί να διαδραματίσουν καθοριστικό ρόλο για  να διατηρήσουν την κοινωνική συνοχή, κάτω από αντίξοες συνθήκες, που χαρακτηρίζονται από τη μεγάλη μείωση πόρων, την έλλειψη ανθρώπινου δυναμικού και τους αυστηρούς περιορισμούς στις προσλήψεις μόνιμου προσωπικού.

Ο Δήμος Αγίας Παρασκευής έχει δημιουργήσει ένα πυκνό δίχτυ προστασίας και στήριξης της κοινωνικής συνοχής με απαλλαγές και μειώσεις τελών, εισφορών & τροφείων για τις κοινωνικά ευάλωτες ομάδες, απρόσκοπτη και επαρκή λειτουργία των παλαιών και νέων Κοινωνικών Δομών, προγράμματα Θερινής Δημιουργικής Απασχόλησης και Παιδικών θερινών κατασκηνώσεων, οικονομικές ενισχύσεις απόρων κ.α.

Η εμπειρία μας έδειξε ότι ένα μεγάλο μέρος δυνητικά ωφελούμενων δεν κάνει χρήση των ευεργετημάτων λόγω της άγνοιας ότι αυτά υπάρχουν, συνέπεια της αδυναμίας πρόσβασης στην πληροφορία. Η κατάσταση είναι ακόμα χειρότερη για Παροχές και Ευεργετήματα που αφορούν περιφερειακές ή Υπηρεσίες της Κεντρικής Κυβέρνησης. Η λειτουργία των τριών γραφείων Πληροφόρησης απέδειξε τα πολλαπλασιαστικά οφέλη για την κοινωνική συνοχή από ενέργειες και δράσεις χαμηλού κόστους (όλα τα γραφεία στελεχώνονται από εθελοντές), υψηλής όμως κοινωνικής προστιθέμενης αξίας. Σε ένα δυσμενές οικονομικό περιβάλλον η λειτουργία των γραφείων αποτέλεσε παράγοντα ανάσχεσης της φτωχοποίησης και περιθωριοποίησης κοινωνικών ομάδων που λόγω μορφωτικού ή οικονομικού επιπέδου δεν έχουν εύκολη πρόσβαση στην πληροφορία σε ένα ολοένα και περισσότερο ψηφιακό περιβάλλον. Ο Δήμος Αγίας Παρασκευής έχει να επιδείξει πολλά νέα «μεγάλα» έργα. Λίγα όμως μας γεμίζουν τόση χαρά και αίσθηση επιτυχίας όσο η θετική κατάληξη της υπόθεσης καθενός από τους συμπολίτες μας που έκαναν χρήση των γραφείων πληροφόρησης και πήραν κάτι που δεν φαντάζονταν καν ότι μπορεί να προσφέρει μια Δημόσια υπηρεσία: την αίσθηση του Κράτους-συμπαραστάτη.