Πυλώνας ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Αντιμετώπιση Κλιματικής Αλλαγής - Εκπομπές Αερίων Ρύπων

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΗΡΑΚΛΗΣ

Συν-επεξεργασία: Εναλλακτικά Καύσιμα & Ενεργειακή Αξιοποίηση στην Τσιμεντοβιομηχανία

Η καινοτόμος πρακτική αυτή εφαρμόζεται στις μονάδες παραγωγής της εταιρείας με στόχο την περαιτέρω μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος της εταιρείας κατά τη διαδικασία παραγωγής τσιμέντου. Αυτό επιτυγχάνεται με την χρήση εναλλακτικών καυσίμων (RDF/SRF) κατά τη διαδικασία παραγωγής τσιμέντου, μέσω της οποίας επιτυγχάνουμε: συμβολή στην κυκλική οικονομία μέσω αξιοποίησης αποβλήτων, μείωση της ανάλωσης ενέργειας από ορυκτούς πόρους και  μείωση των εκπομπών Αερίων Θερμοκηπίου συγκριτικά  με την καύση ορυκτών καυσίμων.

Η πρακτική αυτή έχει ως αποτέλεσμα λιγότερη επιβάρυνση του περιβάλλοντος (μικρότερο περιβαλλοντικό αποτύπωμα), με οφέλη όχι αποκλειστικά και μόνο για κάποια συγκεκριμένη ομάδα συμμετόχων, αλλά συνολικά για τους εργαζόμενους, τις τοπικές κοινωνίες, τους μετόχους, τους πελάτες και την κοινωνία ευρύτερα.

Η εφαρμογή της πρακτικής αυτής ξεκίνησε το 2004 με χρήση βιομάζας και σήμερα εφαρμόζεται επιτυχώς και στα 2  εργοστάσια της εταιρείας.

Η ΑΓΕΤ ΗΡΑΚΛΗΣ επιδιώκει να λειτουργεί με όσο το δυνατόν μικρότερο περιβαλλοντικό αποτύπωμα, υποστηρίζοντας τις αρχές της βιώσιμης ανάπτυξης. Στο πλαίσιο αυτό, καινοτομεί χρησιμοποιώντας εναλλακτικά καύσιμα στην διαδικασία παραγωγής τσιμέντου.

Συγκεκριμένα ξεκίνησε να χρησιμοποιεί ως πηγή ενέργειας, το RDF/SRF, το οποίο είναι το υπόλειμμα της ανακύκλωσης αστικών και εμποροβιομηχανικών αποβλήτων. Το απόβλητο αυτό, αντί να οδηγηθεί για ταφή σε χώρους υγειονομικής ταφής απορριμμάτων, αφού υποστεί αρχική επεξεργασία, αξιοποιείται από την ΑΓΕΤ ΗΡΑΚΛΗΣ, με αποτέλεσμα την αποφυγή κατανάλωσης ορυκτών καυσίμων και την μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων σε επίπεδο κύκλου ζωής του προϊόντος.

Η διεργασία αξιοποίησης RDF/SRF ονομάζεται «συν-επεξεργασία» καθώς η διαδικασία παραγωγής τσιμέντου συμβαίνει παράλληλα με την ασφαλή ανάλωση των εναλλακτικών καυσίμων, εξασφαλίζοντας την απαιτούμενη θερμική ενέργεια ταυτόχρονα με την ενσωμάτωση των ανόργανων συστατικών του RDF/SRF στο τελικό προιόν. . Η καύση RDF/SRF είναι απολύτως ασφαλής και διεθνώς αναγνωρισμένη πρακτική, καθώς το RDF/SRF είναι ένα υλικό  που παράγεται σύμφωνα με τεχνικές προδιαγραφές (Ευρωπαϊκό πρότυπο ΕΝ 15359:2011) και είναι απόλυτα φιλικό προς το περιβάλλον.

Διαδικασία

Το RDF/SRF είναι το υπόλειμμα της ανακύκλωσης υλικών όπως χαρτί, ύφασμα, πλαστικό, ξύλο.  Μετά την ανακύκλωση των διαφόρων υλικών, συλλέγονται τα υπολείμματα και αφού υποστούν μια αρχική επεξεργασία. μεταφέρονται στις μονάδες παραγωγής τσιμέντου της ΑΓΕΤ ΗΡΑΚΛΗΣ και τροφοδοτούνται  στους κλιβάνους ως καύσιμο, αντί άλλων καυσίμων με μεγαλύτερο περιβαλλοντικό αποτύπωμα.

Ασφάλεια

Το RDF/SRF αποσυντίθεται ολοσχερώς και με ασφάλεια λόγω:

Της υψηλής θερμοκρασίας στους κλιβάνους (έως 1.600ο C)
Του ικανού χρόνου παραμονής των καυσίμων στους κλιβάνους
Της παρουσίας οξυγόνου στους κλιβάνους

Οι τρείς αυτές συνθήκες είναι απαραίτητες για την ολοκλήρωση της παραγωγικής διαδικασίας.

Προηγμένες περιβαλλοντικά χώρες, όπως η Αυστρία, η Γερμανία, η Γαλλία, η Ιταλία, το Βέλγιο και η Ελβετία χρησιμοποιούν στην τσιμεντοβιομηχανία ως καύσιμο RDF/SRF σε υψηλά ποσοστά εδώ και δεκαετίες.

Η καύση του RDF/SRF στις παραγωγικές μονάδες της ΑΓΕΤ ΗΡΑΚΛΗΣ είναι απόλυτα ασφαλής για τη δημόσια υγεία και για το περιβάλλον. Αυτό προκύπτει καθώς:

Η λειτουργία των εργοστασίων της εταιρείας γίνεται με Βάση το Εθνικό και Ευρωπαϊκό νομοθετικό πλαίσιο. Η ΑΓΕΤ ΗΡΑΚΛΗΣ έχει επενδύσει μέχρι σήμερα 45 εκ. ευρώ για τον εκσυγχρονισμό των εγκαταστάσεών της
Τα αποτελέσματα όλων των μετρήσεων των εκπομπών αέριων ρύπων της εταιρείας τεκμηριώνουν ότι τα εργοστάσια λειτουργούν πολύ κάτω από τα επιτρεπόμενα από τη νομοθεσία όρια
Οι μετρήσεις και οι αναλύσεις των εκπομπών αέριων ρύπων γίνονται από ανεξάρτητα διαπιστευμένα εργαστήρια στην Ελλάδα και το εξωτερικό (π.χ. Δημόκριτος)
Η ίδια η διεργασία παραγωγής του τσιμέντου εγγυάται την πλέον ασφαλή αξιοποίηση των εναλλακτικών καυσίμων Τα εργοστάσιά της ΑΓΕΤ ΗΡΑΚΛΗΣ λειτουργούν σύμφωνα με τις διεθνείς και εθνικές προδιαγραφές και τα πρωτόκολλα, διασφαλίζοντας πάνω απ’ όλα τη δημόσια υγεία και το περιβάλλον
Η εταιρεία διαθέτει εμπειρία και μετρήσεις πολλών ετών στα εργοστάσιά της σε όλη την Ευρώπη, όπου αξιοποιούνται εναλλακτικά καύσιμα.

Η αξιοποίηση των εναλλακτικών καυσίμων κατά την παραγωγική διαδικασία, είναι το τελευταίο στάδιο μιας μακράς διαδικασίας παραγωγής εναλλακτικών καυσίμων που ξεκινά με τη συλλογή του υπολείμματος ανακύκλωσης. Συνεπώς είναι αρκετά τα στάδια που απαρτίζουν αυτή τη διαδικασία. Η ΑΓΕΤ ΗΡΑΚΛΗΣ συνεργάζεται με μια σειρά από προμηθευτές προκειμένου να εφοδιάζεται με εναλλακτικά καύσιμα. Κάθε παραγωγός αξιολογείται μετά την παραλαβή 10.000 τόνων εναλλακτικού καυσίμου (EN 15359:2011).

Επιπρόσθετα, οι μετρήσεις και οι αναλύσεις των εκπομπών αέριων  ρύπων γίνονται από ανεξάρτητα διαπιστευμένα εργαστήρια στην Ελλάδα και το εξωτερικό (π.χ. ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος»).

Η εφαρμογή της πρακτικής αυτής εμπλέκει περισσότερους από 50 εργαζόμενους της εταιρείας τόσο στις παραγωγικές μονάδες, όσο και στα κεντρικά γραφεία του Ομίλου.  

Η χρήση των εναλλακτικών καυσίμων RDF/SRF πραγματοποιείται και στις δύο παραγωγικές μονάδες της ΑΓΕΤ ΗΡΑΚΛΗΣ στο Βόλο και στο Μηλάκι.

 

Η καύση RDF/SRF από τη συν-επεξεργασία όπως είναι διεθνώς γνωστή:

Εξασφαλίζει την πλήρη αποσύνθεση του με ασφαλή και περιβαλλοντικά φιλικό τρόπο
Συνεπάγεται ότι τα εναλλακτικά καύσιμα αξιοποιούνται σε μίγμα με τα συμβατικά καύσιμα, παράγοντας ενέργεια
Είναι καλύτερη μέθοδος διαχείρισης των υπολειμμάτων της ανακύκλωσης, σε σχέση με –την ταφή Αφήνει μηδενικό περιβαλλοντικό αποτύπωμα
Οδηγεί στη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου εκλύοντας λιγότερο διοξείδιο του άνθρακα, σε σχέση με άλλα καύσιμα, όπως το φυσικό αέριο
Δεν παράγει κανένα απολύτως απόβλητο
Βοηθά στην αντιμετώπιση των προκλήσεων που αντιμετωπίζουν οι κοινωνίες σε ότι αφορά τα απόβλητα, με υπευθυνότητα και με περιβαλλοντικά φιλικό τρόπο
Εξασφαλίζει την λειτουργία των εργοστασίων της εταιρείας, ενισχύοντας την ανταγωνιστικότητά τους και διατηρώντας τη θέση τους στην εγχώρια και διεθνή αγορά.

Επιπρόσθετα:

2 τν RDF υποκαθιστουν περισσότερο 1 τν ορυκτού καυσίμου.
Ετήσια μείωση εκπομπών CO2 >30.000τν

Τα οφέλη από την καύση RDF/SRF για την ΑΓΕΤ ΗΡΑΚΛΗΣ είναι σημαντικά, καθώς:

Εξασφαλίζει την λειτουργία των εργοστασίων της εταιρείας, ενισχύοντας την ανταγωνιστικότητά τους και διατηρώντας τη θέση τους στην εγχώρια και διεθνή αγορά
Παρέχει τη δυνατότητα παραγωγής τσιμέντου με μικρότερο περιβαλλοντικό αποτύπωμα
Παρέχει τη δυνατότητα μείωσης των αέριων εκπομπών από την παραγωγική διαδικασία.
Ενισχύεται το προφίλ της εταιρείας ως κοινωνικά υπεύθυνη επιχείρηση.