Πυλώνας ΚΟΙΝΩΝΙΑ
ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Συνεργασία Μη Κερδοσκοπικών Οργανώσεων - Ιδιωτικών Οργανισμών

IMERYS ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΟΡΥΚΤΑ ΕΛΛΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

Συνεργασία εταιριών και ομάδων για τη διάσωση εργαζομένου στη Μήλο – Η Ισχύς εν τη Ενώσει.

Σκοπός της άσκησης ήταν η προστασία και η ασφάλεια των εργαζομένων της εταιρείας καθώς και των εξωτερικών συνεργατών της και η παροχή των απαραίτητων γνώσεων και εμπειριών έτσι ώστε όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς να μπορούν να συνεργαστούν και να είναι ικανοί να διαχειριστούν μια αντίστοιχη κατάσταση έκτακτης ανάγκης.

Εργαζόμενοι της εταιρείας, εξωτερικοί συνεργάτες και η τοπική κοινωνία.

Ο σχεδιασμός της άσκησης διήρκησε περίπου 2 ημέρες ενώ η εκτέλεση της έγινε μέσα σε μια ημέρα.

 

Το σύμπλεγμα ορυχείων Αγγεριάς και Άσπρου Χωριού έιναι από τα μεγαλύτερα εξορυκτικά κέντρα  μπεντονίτη στο κόσμο. Στην περιοχή γίνεται καθημερινή χρήση βαρέως εξοπλισμού και φορτηγών μεταφοράς τα οποία μεταφέρουν μεγάλο όγκο φορτίου, για αυτό και ήταν αναγκαία η πραγματοποίηση μιας άσκησης εκτάκτου ανάγκης στην οποία θα εμπλέκεται τέτοιου είδους εξοπλισμός.

Η οργάνωση και διεξαγωγή της άσκησης ήταν πρωτοβουλία της IMERYS Greece SA και πραγματοποιήθηκε με την βοήθεια της εταιρείας  EHSQ Development ΙΚΕ.

Το σενάριο της άσκησης ήταν κατά την διαδικασία απόθεσης στείρου υλικού, φορτηγό δημόσια χρήσης ανετράπη πλευρικά λόγω μετατόπισης φορτίου. Το φορτηγό είχε πέσει από την πλευρά του οδηγού εγκλωβίζοντας τον μέσα σε αυτό και εν συνεχεία προκλήθηκε και διαρροή πετρελαίου. Τα στάδια της άσκησης ήταν ο εντοπισμός αρχικά του τραυματία και η ειδοποίηση όλων των εμπλεκόμενων μελών, εσωτερικών και εξωτερικών  φορέων παροχής βοήθειας.

Αρχικά, o εργοδηγός ορυχείων  ειδοποίησε για το συμβάν την νοσοκόμα της εταιρίας και τον μηχανικό ορυχείων. Στην συνέχεια ενημερώθηκε το Γραφείο Ασφάλειας το οποίο ενημέρωσε την ομάδα εθελοντών διασωστών Μήλου. Η Ομάδα Πυρασφάλειας και Αντιρύπανσης της Imerys έλεγξε την φορά του αέρα και με πυροσβεστήρες σκόνης διασφάλισαν ότι δεν θα υπάρχει εστία φωτιάς στο σασί του φορτηγού. Ταυτόχρονα περιορίζουν τη διαρροή του καυσίμου με ειδικά απορροφητικά υλικά που μαζεύονται (και πετιούνται στα ειδικά μπλε βαρέλια επικίνδυνων απορριμμάτων) πριν έρθει η ομάδα διασωστών ώστε η περιοχή να είναι καθαρή κατά την επιχείρηση απεγκλωβισμού.
 Εν συνεχεία ο απεγκλωβισμός του τραυματία  έγινε από την ομάδα εθελοντών διασωστών Μήλου (Ο.Ε.Δι.Μ) με την υποστήριξη της Weber Rescue και την συνδρομή του επίσημου εκπαιδευτή της στην Ελλάδα από την Draeger Hellas S.A. κ. Ιωάννη Ρέτσιου. Η επίτευξη της άσκησης διάσωσης απεγκλωβισμού έγινε ακολουθώντας τα πρότυπα S.A.V.E.R.
Τέλος, πραγματοποιήθηκε παροχή των πρώτων βοηθειών από τον προ-νοσοκομειακό διασώστη και την υπεύθυνη νοσηλεύτρια της Imerys και τελικά η διακομιδή του με το ασθενοφόρο της εταιρίας στο Κέντρο Υγείας.

Στελέχη της EHSQ Development IKE μαζί με τον επιστημονικό συνεργάτη της από την RMS κ. Γιώργο Σκρουμπέλο

Ομάδα 16 εθελοντών διασωστών Μήλου (Ο.Ε.Δι.Μ),

κ. Ιωάννης Ρέτσιος από Draeger Hellas S.A.

  • Εργαζόμενοι της εταιρείας του Τομέα Ορυχείων
  • Ομάδα Πυρασφάλειας και Αντιρύπανσης της Imerys,
  • Στελέχη του Τμήματος EHS Imerys Greece - Μήλος Hub
  • Ομάδα Εθελεντών Διασωστών Μήλου.

Ορυχείο Άσπρο Χωριό, περίπου 700 μέτρα από τα Βούδια.

(1) Συντονισμένη και επιτυχημένη συνεργασία 4 εταιριών (Imerys Greece SA, EHSQ Development IKE, RMS, Draeger Hellas S.A) μαζί με Oμάδα Eθελοντών Διασωστών Μήλου (Ο.Ε.Δι.Μ).

(2) Τα μέλη της Ο.Ε.Δι.Μ απέκτησαν επιπλέον γνώσεις και εμπειρίες  για τη διαχείριση αντίστοιχων καταστάσεων.

(3) Οι εργαζόμενοι της Imerys ως ενεργά μέλη αποκτούν τις κατάλληλες γνώσεις και δεξιότητες για την αποφυγή αλλά και αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών εντός και εκτός εργασίας.

(4) Ελαχιστοποίηση της περιβαλλοντικής επιβάρυνσης από επικίνδυνες ουσίες.

Η Imerys μέσω αυτής της πρωτοβουλίας έχει καταφέρει να αποδείξει την δέσμευσή της σε θέματα υγείας και ασφάλειας και την κοινωνική της συμβολή μέσω δράσεων προστασίας του περιβάλλοντος.

Σε αυτή την κατεύθυνση ενισχύεται η αξιοπιστία της με την ένδειξη εταιρικής ευθύνης έναντι των εργαζομένων και της κοινωνίας μέσω της πρόληψης τυχόν ατυχημάτων σε εργαζομένους, συνεργαζόμενα μέλη και επισκέπτες. Επιτυγχάνεται επίσης η ενίσχυση του αισθήματος ασφάλειας των εργαζομένων και δέσμευση τους στην επιχείρηση.