Πυλώνας ΚΟΙΝΩΝΙΑ
ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Συνεργασία Μη Κερδοσκοπικών Οργανισμών - Ιδιωτικών Οργανισμών

OTE- COSMOTE

Συνεργασία με το Δίκτυο «Μεσόγειος SOS» για την πρωτοβουλία #ZEROPLASTIC

Ο Όμιλος ΟΤΕ ανάλαβε την πρωτοβουλία της κατάργησης των πλαστικών μιας χρήσης στα κτήρια και  τις εγκαταστάσεις του το 2019, συμμετέχοντας στο διεθνές κίνημα για την κατάργηση των πλαστικών μιας χρήσης.  Το  Δίκτυο «Μεσόγειος SOS»,  είναι ο επιστημονικός συνεργάτης του Ομίλου κυρίως σε θέματα ενημέρωσης και εκπαίδευσης των εργαζομένων και αλλαγής κουλτούρας σε σχέση με την κατανάλωση του πλαστικού μιας χρήσης  .

Η πρωτοβουλία  είναι το έργο #ZEROPLASTIC και περιλαμβάνει μια σειρά από δράσεις. Οι σημαντικότεροι στόχοι είναι οι παρακάτω  
•Η κατάργηση των πλαστικών ποτηριών μιας χρήσης στις εγκαταστάσεις του Ομίλου ΟΤΕ, εντός του 2019(κυλικεία, εστιατόρια, ψύκτες  νερού, κουζίνες).
•Η μείωση κατά 50% το 2019 και κατά 75% το 2020 των πλαστικών μπουκαλιών μίας χρήσης.
•Η αντικατάσταση της πλαστικής σακούλας με χάρτινη στα καταστήματα COSMOTΕ και ΓΕΡΜΑΝΟΣ σε όλη την Ελλάδα εντός του 2019.
•Η ευαισθητοποίηση όλων των εργαζομένων και μελλοντικών #ZEROPLASTIC πρεσβευτών του Ομίλου, μέσα από ενημερωτικές δράσεις, για τη μείωση της χρήσης του πλαστικού στην καθημερινότητά τους, αλλά και τη σωστή ανακύκλωση.

Η συνεργασία με το Δίκτυο «Μεσόγειος SOS» παρέχει στον Όμιλο ΟΤΕ την τεχνογνωσία, την εξειδίκευση και την πληροφόρηση για την επίτευξη των παραπάνω στόχων.

Στους εργαζόμενους του Ομίλου ΟΤΕ, στους συνεργάτες (εστιατόρια ,κυλικεία)  και στους πελάτες του δικτύου καταστημάτων του.

Η συνεργασία με το Δίκτυο «Μεσόγειος SOS» περιλαμβάνει:

Τη συμβολή ως επιστημονικός συνεργάτης στην δημιουργία υλικού για την εκπαίδευση/ενημέρωση των εργαζομένων. Πιο συγκεκριμένα, δημιουργήθηκε ένα ψηφιακό παιχνίδι μέσω του οποίου οι χρήστες μπορούν να ενημερωθούν με έξυπνο τρόπο για την συμβολή τους στην «πλαστική ρύπανση» του πλανήτη και να πάρουν σε προσωποιημένο μήνυμα το περιβαλλοντικό τους αποτύπωμα στα πλαστικά μιας χρήσης  καθώς και οδηγίες για την μείωση της κατανάλωσης του. Παράλληλα δημιουργήθηκε βίντεο με χρήσιμες πληροφορίες για το πώς τα πλαστικά επιβαρύνουν το περιβάλλον αλλά και τη  υγεία μας  

Στο ίδιο πλαίσιο υλοποιήθηκε  εθελοντική δράση καθαρισμού της παράλιας του Σχοινιά για  τους εργαζόμενους του  Ομίλου και τις οικογένειες τους.  Οι εργαζόμενοι ενημερώθηκαν από τους συνεργάτες του Δικτύου «Μεσόγειος SOS»  για τις σημαντικές επιπτώσεις της πλαστικής ρύπανσης σε θάλασσες και ακτές, στη ζωή των θαλάσσιων θηλαστικών αλλά και στην υγεία των ανθρώπων. Παράλληλα ενημερώθηκαν για την αξία της σωστής ανακύκλωσης και στη συνέχεια όλοι μαζί με ιδιαίτερο ενθουσιασμό  προχώρησαν στον καθαρισμό της Παραλίας. Εντυπωσιακή ήταν οι συμμετοχή των μικρών παιδιών που είναι οι «αυριανοί» πολίτες της κοινωνίας μαςζζ

Συνεχή υποστήριξη και εκπαίδευση από μέλη του Δικτύου Μεσόγειος SOS στην Ομάδα εργαζομένων εθελοντών «Environmental Ambassadors»,  που από κοινού με τους υπευθύνους του έργου συμμετέχουν στις δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των εργαζομένων  μέσω ενημερωτικών συναντήσεων, που θα υλοποιηθούν στο σύνολο των εγκαταστάσεων ξεκινώντας από το Διοικητικό Μέγαρο του ΟΤΕ ( ήδη > το 40% των εργαζομένων έχει ενημερωθεί με κατ’ ιδίαν ενημερώσεις ~1.200 εργαζόμενοι).

 

Μεσόγειος SOS

Δημιουργία Ομάδας εργαζομένων εθελοντών  “Environmental Ambassadors”, για την υποστήριξη του έργου και  την ενημέρωση/ευαισθητοποίηση των συναδέλφων μέσω  ενημερωτικών συναντήσεων που θα υλοποιηθούν στο σύνολο των εγκαταστάσεων ξεκινώντας από το Διοικητικό Μέγαρο κεντρικό κτίριο του ΟΤΕ ( ήδη > το 40% των εργαζομένων έχει ενημερωθεί με κατ’ ιδίαν ενημερώσεις ~1.200 εργαζόμενοι)

Το πεδίο εφαρμογής του  έργου αφορούσε 5 σημαντικά κτήρια του Ομίλου στα οποία εργάζεται >40% των εργαζομένων και λειτουργούν 4 εστιατόρια και 14 κυλικεία. Επιπλέον σε όλες τις εγκαταστάσεις που ο Όμιλος με οποιοδήποτε τρόπο εφοδίαζε με πλαστικά μια χρήσης όπως κουζίνες, ψύκτες κ.λ.π. –Συνολικά μέχρι σήμερα έχιε ενημερωθεί το 84% των εργαζομένων  σε 8 κτήρια (~8.000)

Μέσα από τις παραπάνω δράσεις σε συνεργασία με το Δίκτυο «Μεσόγειος SOS» αλλά και μέσω  όλων των δράσεων της  πρωτοβουλίας #ZEROPLASTIC  έχουν επιτευχθεί μέχρι σήμερα τα παρακάτω;

Συνολικά μέχρι σήμερα έχουν  ενημερωθεί το 84% των εργαζομένων  σε 8 κτήρια (~8.000) μέσω  καμπάνιας ενημέρωσης, ψηφιακού παιχνιδιού, OnLine επικοινωνίας μέσω intranet
> 1200 εργαζόμενοι έχουν εκπαιδευτεί/ενημερωθεί σε ενημερωτικές συναντήσεις
Μηδενική κατανάλωση πλαστικών ποτηριών από τον 8/2019 (από 1.800.000/ 2018)
-45% στη χρήση πλαστικών μπουκαλιών τον 8/2019
-70% στη χρήση πλαστικού μπουκαλιού στα 5 βασικά κτήρια με εστιατόρια και κυλικέια
Κατάργηση της πλαστικής σακούλας στα καταστήματα τον 10/2019 (από 1.500.000/2018)
 Δελτίο Τύπου και σχετική αρθρογραφία για την ενημέρωση του ευρύτερου κοινού.

Η πρωτοβουλία του #ZEROPLASTIC έχει ως βασικό στόχο την αλλαγή της κουλτούρας των εργαζομένων και του ευρύτερου κοινού σχετικά με θέματα που αφορούν την προστασία του περιβάλλοντος και συγκεκριμένα τις επιπτώσεις από την  πλαστική ρύπανση  .

Συνολικά μέχρι σήμερα έχουν  ενημερωθεί το 84% των εργαζομένων  σε 8 κτήρια (~8.000) μέσω  καμπάνιας ενημέρωσης, ψηφιακού παιχνιδιού, OnLine επικοινωνίας μέσω intranet

> 1200 εργαζόμενοι έχουν εκπαιδευτεί/ενημερωθεί σε ενημερωτικές συναντήσεις

Μηδενική κατανάλωση πλαστικών ποτηριών από τον 8/2019 (από 1.800.000/ 2018)

-45% στη χρήση πλαστικών μπουκαλιών τον 8/2019

-70% στη χρήση πλαστικού μπουκαλιού στα 5 βασικά κτήρια με εστιατόρια και κυλικεία

Κατάργηση της πλαστικής σακούλας στα καταστήματα τον 10/2019 (από 1.500.000/2018)

Δελτίο Τύπου και σχετική αρθρογραφία για την ενημέρωση του ευρύτερου κοινού.