Πυλώνας ΚΟΙΝΩΝΙΑ
ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Συνεργασία με άλλους Φορείς

ΔΙΚΤΥΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ & ΑΡΩΓΗΣ

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ TAP (TRANS ADRIATIC PIPELINE)

Στόχος της συνεργασίας Δικτύου και ΤΑΡ είναι η υλοποίηση δράσεων Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης. Ένας πολύ σημαντικός αναπτυξιακός οργανισμός, όπως είναι ο ΤΑΡ, αποφάσισε να εμπιστευτεί το Δίκτυο για την υλοποίηση προγραμμάτων υποστήριξης ευαίσθητων κοινωνικών ομάδων.

Η συνεργασία μεταξύ του Δικτύου και του ΤΑΡ αποτελεί έμπρακτη αναγνώριση της συνεισφοράς του Δικτύου στα κοινωνικά δρώμενα της Βόρειας Ελλάδας.

Τοπικές κοινωνίες της Β. Ελλάδας, από όπου διέρχεται ο αγωγός.

Η συνεργασία του Δικτύου με τον TAP, ξεκίνησε το 2016, με την υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας

Το Δίκτυο προχώρησε στην υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας με τον TAP το 2016, με σκοπό να συμβάλλει στο πρόγραμμα Κοινωνικών και Περιβαλλοντικών Επενδύσεων του οργανισμού. Από τότε, έχει αναλάβει ον έλεγχο και την συγκέντρωση όλων των δικαιολογητικών για τους ωφελούμενους φορείς. Για την υλοποίηση των διάφορων προγραμμάτων ΕΚΕ το Δίκτυο επικοινωνεί με τα ιδρύματα και φορείς καταγράφει, συγκεντρώνει και κατηγοριοποιεί τις ανάγκες τους. Κατόπιν, επικοινωνεί με τους διάφορους προμηθευτές, προχωρά σε έρευνα αγοράς και έπειτα από μια σειρά εγκρίσεων υλοποιεί την αγορά. Τέλος, το Δίκτυο ενημερώνει άμεσα τον χορηγό για την εξέλιξη της δωρεάς τους και στέλνει ευχαριστήριες επιστολές και φωτογραφίες από τις δράσεις, όπως αυτές ολοκληρώθηκαν. Ο ΤΑΡ επένδυσε μέσω του Δικτύου σε προγράμματα ΕΚΕ στις περιφέρειες της Δυτικής Μακεδονίας, Κεντρικής Μακεδονίας και Ανατολικής Μακεδονίας- Θράκης, από όπου έχει διέλθει ο αγωγός.

Το Δίκτυο, για τη συγκεκριμένη πρωτοβουλία συνεργάζεται με τον Διαδριατικό Αγωγό Φυσικού Αερίου (ΤΑΡ).

Η συγκεκριμένη πρωτοβουλία επιτυγχάνεται μέσα από τη διαρκή συνεργασία της διοίκησης και του προσωπικού των δύο οργανισμών.

Βόρεια Ελλάδα

Μέσα από την συνεργασία αυτή επωφελήθηκαν πάνω από 45 φορείς – ιδρύματα και έχουν δαπανηθεί σε δωρεές περίπου 1.500.000 €. 

Δυνατότητα συνεισφοράς στα κοινωνικά δρώμενα της Β. Ελλάδας.