Πυλώνας ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Προώθηση της Καινοτομίας

IMERYS ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΟΡΥΚΤΑ ΕΛΛΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

Σύστημα εξοικονόμησης ενέργειας «FLU-ACE condensing flue gas economizer» στο Τσιγκράδο της Μήλου

O στόχος της πρωτοβουλίας είναι διττός:

a. Η μείωση της κατανάλωσης ενέργειας (βαρέων καυσίμων-μαζούτ) σε ποσοστό  6-7% κατά μέσο όρο (με παράλληλη μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα CO2  κατά 600 τον/έτος), και
b. Η παραγωγή νερού βιομηχανικής χρήσης (0,8 M3/ώρα)   

Οι αριθμοί ερμηνεύονται ως εξής:

Στο ξηραντήριο του εργοστασίου του Τσιγκράδου επιτυγχάνεται:

  • «ανάκτηση» μέσης θερμοκρασίας  310 kw από τα παραγόμενα  καυσαέρια.
  • Παραγωγή ύδατος για βιομηχανική χρήση σε ποσότητα  0,8 M3/ώρα, από την ψύξη απαερίων (καυσαερίων) από τη θερμοκρασία των  70-80◦ C περίπου στους 40◦ C περίπου. Η συνολική  παραγωγή νερού βιομ. χρήσης  κατ΄αυτό τον τρόπο φθάνει τα  3.600 M3 για 34,500 ώρες λειτουργίας! 

Aποδέκτες των ωφελειών από την εφαρμογή της μεθόδου αυτής είναι και η τοπική κοινωνία και το περιβάλλον της Μήλου, όπου η εταιρεία δραστηριοποιείται εδώ και πολλές δεκαετίες.

Η ιδέα για το πρόγραμμα ξεκίνησε το 2015 και μετά την πάροδο δύο περίπου ετών μελετών έρευνας και ανάπτυξης (R&D) και σχετικών προετοιμασιών, εφαρμόστηκε για πρώτη φορά το Μάϊο του 2017. Στο εξής χρησιμοποιείται ως μέρος της διαδικασίας παραγωγής του εργοστασίου του Τσιγκράδου, ενώ αναμένεται  η εφαρμογή του και στο εργοστάσιο περλίτη των Βουδίων.

Μεγάλο μέρος των βιομηχανικών δραστηριοτήτων των εργοστασίων της  IMERYS στη Μήλο αποτελεί η ξήρανση των  βιομηχανικών ορυκτών Περλίτη και  Μπεντονίτη, μέσω της εξάτμισης της υγρασίας που ενυπάρχει στη σύστασή τους.

Αυτό επιτυγχάνεται μέσω βιομηχανικών ξηραντηρίων «ρευστοστερεών κλινών» τα οποία καταναλώνουν βαρέα υγρά καύσιμα. Η συνολική  κατανάλωση βαρέων καυσίμων στα εργοστάσια της IMERYS στη Μήλο φθάνει περίπου τους 10.000 τον/ έτος (ιδιαιτέρως δε, το εργοστάσιο επεξεργασίας περλίτη στο Τσιγκράδο, η  κατανάλωση βαρέων καυσίμων φθάνει τους  1.500 τον/έτος).

Η ιδέα που βρίσκεται στον  πυρήνα αυτής της μεθόδου είναι η επίτευξη μείωσης της κατανάλωσης βαρέων υγρών καυσίμων μέσω της «ανάκτησης» της παραγόμενης από την καύση τους θερμότητας και χρήσης της για την προθέρμανση του αέρα στη διαδικασία της υγροποίησης (σημειωτέον ότι χρησιμοποιείται ποσοστό  20%  μόνο από το σύνολο των καυσαερίων της καπνοδόχου). Στη διάρκεια της  ίδιας διαδικασίας ανακτάται επίσης και νερό μέσω της συμπύκνωσης της υγρασίας που εμπεριέχεται στη σύσταση των ορυκτών και η οποία εξατμίζεται και απορροφάται από τα καυσαέρια μέσω της ξήρανσης. Το φυσικό νερό στη Μήλο, όπως και σε όλα τα Κυκλαδονήσια, είναι ανεπαρκές και γι΄αυτό το λόγο παράγεται επιτόπου σε μία μονάδα  αφαλάτωσης στο νησί.

Κατόπιν μακρόχρονης και χρονοβόρας έρευνας για τη σωστή μέθοδο μείωσης της  κατανάλωσης βαρέων καυσίμων, καταλήξαμε στο σύστημα FLUE-ACE CONDENSING FLUE GAS ECONOMIZER, βιομηχανικής ιδιοκτησίας της ΙΜΕRYS,  και πετύχαμε διπλό στόχο ως προς την περιβαλλοντική αρχή βέλτιστης αποδοτικότητας των φυσικών πόρων!

Το σύστημα εγκαινιάστηκε το Μάϊο του 2017.

Με στόχο την ενημέρωση των νέων της τοπικής κοινωνίας σχετικά με την Αποδοτικότητα των Πόρων, σχεδιάζεται διοργάνωση εκπαιδευτικού προγράμματος από το 2018, ώστε να γίνει μία εισαγωγή των σχολείων της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της Μήλου στην ιδέα της ανάκτησης θερμότητας από τα ξηραντήρια  με παράλληλη ανάκτηση ύδατος από την υγρασία που εμπεριέχεται στη σύσταση διαφόρων υλικών.

Λεπτομερέστερη περιγραφή της μεθόδου γίνεται στη σχετική παρουσίαση: FLU-ACE Photo Presentation.pdf

Το σύστημα αυτό αποτελεί αποκλειστικό project  της  IMERYS για την ανάπτυξη και εφαρμογή του οποίου η εταιρεία έχει και την αποκλειστική βιομηχανική ιδιοκτησία.

Το 2017, 4 εργαζόμενοι της εταιρείας απασχολήθηκαν με την εφαρμογή της μεθόδου, ενώ υπολογίζεται ότι αναλώθηκαν περίπου 400 ανθρωποώρες, και το κόστος εφαρμογής για το 2017 εκτιμάται σε €208.000 περίπου.

Εργοστάσιο επεξεργασίας περλίτη στο Τσιγκράδο της Μήλου.

Το σύστημα λειτουργεί άψογα και με τα αναμενόμενα θετικά αποτελέσματα για την προστασία του περιβάλλοντος από την εκπομπή καυσαερίων. 

Η εταιρεία στοχεύει στην εγκατάσταση δύο ακόμα FLUE-ACE CONDENSING FLUE GAS ECONOMIZERs στη Μήλο, στο εργοστάσιο περλίτη στα Βούδια, για την περίοδο  2018-2019.

H καθαρή αξία από την εφαρμογή του συστήματος ανέρχεται στα €124.000 (αναλόγως με την τρέχουσα αξία των υγρών καυσίμων). Στο μέλλον, υπολογίζεται ότι η αξία αυτή θα τριπλασιαστεί, όταν τα επιπλέον δύο συστήματα ECONOMIZERS θα εγκατασταθούν στο εργοστάσιο περλίτη της Εταιρείας στα Βούδια της Μήλου.