Πυλώνας ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Ανάπτυξη πράσινων προϊόντων & υπηρεσιών

ELVALHALCOR

TALOS®XS σωλήνες κράματος χαλκού-σιδήρου υψηλής αντοχής

Ενεργή συμμετοχή στην παγκόσμια προσπάθεια για ένα καθαρότερο και πράσινο περιβάλλον, μέσα από τεχνολογικές καινοτομίες στην αγορά της ψύξης, θέρμανσης και κλιματισμού.

Κατασκευαστές και εγκαταστάτες συστημάτων ψύξης, θέρμανσης και κλιματισμού, φιλικών προς το περιβάλλον.

Οι διαδικασίες έρευνας και ανάπτυξης του προϊόντος ξεκίνησαν το 2017, ενώ στην αγορά διατέθηκε το 2018.

Οι σωλήνες TALOS®XS κατασκευάζονται από ειδικό κράμα χαλκού-σιδήρου υψηλής αντοχής και είναι σχεδιασμένοι για συστήματα που χρησιμοποιούν το διοξειδίου του άνθρακα (CO2) σαν ψυκτικό ρευστό.

 

Το CO2 ως ψυκτικό αποτελεί μία από τις πλέον βιώσιμες περιβαλλοντικά  επιλογές και σε αντίθεση με χημικά ψυκτικά, δεν υπόκειται σε διατάξεις περιορισμού ή/και κατάργησης της ευρωπαϊκής νομοθεσίας¹. Είναι φυσικό, μη τοξικό και μη εύφλεκτο. Έχει μηδενική επίδραση στη στιβάδα του όζοντος και την ελάχιστη επίδραση στο φαινόμενο του θερμοκηπίου σαν ψυκτικό με GWP²=1 (ενδεικτικά το ευρέως χρησιμοποιούμενο ψυκτικό ρευστό R404 έχει GWP=3922).

 

Τα συστήματα CO2 απαιτούν εξαιρετικά υψηλές πιέσεις και θερμοκρασίες λειτουργίας, συγκριτικά με τα συμβατικά ψυκτικά, δεδομένο το οποίο δημιουργεί τεχνολογικές προκλήσεις σε όλα τα στάδια του σχεδιασμού και της κατασκευής.  Οι σωλήνες TALOS®XS, με μοναδικό συνδυασμό αντοχής και κατεργασιμότητας, δίνουν τη δυνατότητα στους κατασκευαστές συστημάτων να υπερβούν τις νέες προκλήσεις, διευκολύνοντας την ομαλή μετάβαση της Ευρώπης στην εποχή των φυσικών ψυκτικών.

 

¹ F-gas Regulation, MAC Directive

² GWP: Global Warming Potential

Για το σχεδιασμό του προϊόντος, πραγματοποιήθηκε συνεργασία με το ΕΛΚΕΜΕ Ελληνικό Κέντρο Ερεύνης Μετάλλων Α.Ε. (www.elkeme.gr). Το ΕΛΚΕΜΕ (ιδρύθηκε το 1999) υποστηρίζει την εγχώρια μεταλλουργική βιομηχανία και επικεντρώνεται σε εφαρμοσμένη τεχνολογική έρευνα στους τέσσερις βασικούς κλάδους μετάλλων (αλουμίνιο, χαλκό, χάλυβα και ψευδάργυρο).

Στη φάση σχεδιασμού, ανάπτυξης και παραγωγής του TALOS®XS  συμμετείχαν εξειδικευμένα στελέχη και ομάδες εργαζομένων, από όλα τα τμήματα του τομέα σωλήνων της ElvalHalcor, όπως τα τμήματα Τεχνολογίας, R&D&I, Παραγωγής, Πωλήσεις, Marketing, Ποιότητας και Περιβάλλοντος.

Το TALOS®XS αναπτύχθηκε και παράγεται στις εγκαταστάσεις του τομέα σωλήνων χαλκού της ElvalHalcor στα Οινόφυτα Βοιωτίας και διατίθεται πως πώληση στην Ευρωπαϊκή αγορά.

Το προϊόν TALOS®XS αποτελεί σημαντικό εργαλείο των κατασκευαστών, για την στροφή της Ευρωπαϊκής αγοράς σε συστήματα πιο αποδοτικά και φιλικότερα προς το περιβάλλον.

  • Λόγω του ειδικού κράματος επιτυγχάνεται εξοικονόμηση υλικού έως και 30% για συγκεκριμένες συνθήκες αντοχής σε πίεση.
  • Στην Ευρώπη, οι εγκαταστάσεις συστημάτων CO2 έχουν αυξηθεί κατά 80% τα τελευταία δύο χρόνια, σε μεγάλο εύρος εφαρμογών, με αναμενόμενη αύξηση και για τα επόμενα χρόνια. Ενδεικτικά, πάνω από δέκα χιλιάδες συστήματα CO2 έχουν εγκατασταθεί σε σουπερμάρκετ τα τελευταία δύο χρόνια στην Ευρώπη. Τα νέα συστήματα CO2 οδηγούν σε εξοικονόμηση ενέργειας από 5% έως και 30% ανάλογα με τον τύπο του συστήματος και τη γεωγραφική περιοχή εφαρμογής. Σημαντικό μέρος των συστημάτων αυτών φέρει σωλήνες TALOS®XS.

Τα οφέλη που προκύπτουν για την ίδια την Εταιρία είναι:

  • Ικανοποίηση των πελατών που αναζητούν και εφαρμόζουν μακροπρόθεσμες λύσεις στο περιβαλλοντικό πρόβλημα του πλανήτη σε συμφωνία με την ευρωπαϊκή νομοθεσία¹. Αναγνώριση και ενδυνάμωση της εικόνας της Εταιρίας ως πρωτοπόρου και από τις κορυφαίες στον κλάδο της χάρη στην συμμετοχή της στην παγκόσμια προσπάθεια για ένα καλύτερο περιβάλλον και ένα πιο πράσινο μοντέλο ανάπτυξης.
  • Αύξηση σε όγκους πωλήσεων τα τελευταία 4 έτη πάνω από 200%.
  • Ενδυνάμωση αποτελεσματικής συνεργασίας μεταξύ διαφόρων τμημάτων της Εταιρίας για την ανάπτυξη μιας καλής πρακτικής βιώσιμης ανάπτυξης.    

 

Επιπρόσθετα οφέλη για την Εταιρία από την παραγωγή και διάθεση στην αγορά του TALOS®XS, αποτελούν:

  • η διεύρυνση της γκάμας προϊόντων του τομέα σωλήνων χαλκού.
  • η είσοδος της Εταιρίας σε νέες απαιτητικές αγορές.
  • η εταιρική συνεισφορά στην εθνική και ευρωπαϊκή αγορά με παραγωγή και διάθεση προϊόντων που συμβάλλουν στη βιώσιμη ανάπτυξη.