Πυλώνας ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Ανάπτυξη πράσινων προϊόντων & υπηρεσιών

ALLIANZ

“Thought for Food”: Η Allianz στηρίζει την αξιοποίηση περισσευούμενων αγροτικών προϊόντων και την ενίσχυση της κυκλικής οικονομίας στην Κρήτη

Στρατηγική κατεύθυνση της Allianz είναι η συνεισφορά στην κοινότητα μέσα στην οποία και η ίδια λειτουργεί. Για τον λόγο αυτό, η βιώσιμη ανάπτυξη της τοπικής οικονομίας, η καινοτομία και η ενίσχυση της επιχειρηματικότητας αποτελούν στόχους των δράσεων που υλοποιεί. Στο πλαίσιο αυτό η Allianz ένωσε τις δυνάμεις της με το ίδρυμα Μποδοσάκη στο πρόγραμμα Thought for Food, για να γίνει αρωγός στη δημιουργία προοπτικών για βιώσιμη ανάπτυξη της ελληνικής περιφέρειας. Το Thought for Food είναι ένα καινοτόμο πρόγραμμα που δημιουργεί συνθήκες υγιούς ανάπτυξης της ελληνικής περιφέρειας. Ένας από τους πυλώνες του προγράμματος είναι και η βιοτεχνολογική έρευνα για την ταυτοποίηση των ιδιαίτερων διατροφικών ιδιοτήτων των αγροδιατροφικών προϊόντων με στόχο την ανάδειξη της προστιθέμενης αξίας τους. Η καλλιέργεια λαχανικών, τόσο η υπαίθρια όσο και η υπό κάλυψη (θερμοκήπιο), χαρακτηρίζεται από την ύπαρξη σοβαρών ποσοτήτων προϊόντων β’ διαλογής, η εμπορική αξία των οποίων είτε είναι πολύ χαμηλή είτε δεν είναι εμπορεύσιμη. Η ποσότητα αυτών των προϊόντων, ανάλογα με την χρονιά, μπορεί να κυμανθεί από 15 έως 30% της συνολικής παραγωγής. Στις περισσότερες των περιπτώσεων αυτή η ποσότητα δεν αξιοποιείται και απορρίπτεται σε χωματερές. Αυτό το φαινόμενο, έχει οδηγήσει στην αναζήτηση τρόπων αξιοποίησής της, μέσω της δημιουργίας καινοτόμων προϊόντων. Στόχος της δράσης είναι η εφαρμογή ενός καινοτόμου τρόπου εκμετάλλευσης αυτής της ποσότητας των προϊόντων και η δημιουργία ενός νέου προϊόντος με εμπορική αξία που θα συμβάλλει στην αειφόρο ανάπτυξη και τη μείωση της σπατάλης.

Άμεσα ωφελούμενη από το πρόγραμμα είναι μία ομάδα 9 νέων και καταρτισμένων αγροτών, από την περιοχή Μοιρών - Τυμπακίου που ασχολούνται με την καλλιέργεια λαχανικών σε μια έκταση συνολικά περίπου 800 στρεμμάτων. Στην περιοχή δραστηριοποίησης της ομάδας, οι ποσότητες των προϊόντων β’ διαλογής είναι πολύ υψηλή γιατί υπάρχουν περίπου 6.500 στρέμματα θερμοκηπιακής καλλιέργειας λαχανικών, τα οποία είτε μένουν στο χωράφι σε συγκεκριμένες περιόδους που η τιμή τους είναι χαμηλή και δεν συμφέρει η συγκομιδή και η διάθεσή τους, είτε οδηγούνται σε χωματερές μόνο και μόνο λόγω του σχήματος ή του μεγέθους τους που τα καθιστά μη εμπορεύσιμα.  Στο πλαίσιο ενός κύκλου σπουδών αγροτικής επιχειρηματικότητας που παρακολούθησαν οι 9 αγρότες, στο ΚΕΚ του Εμπορικού Επιμελητηρίου Ηρακλείου, αναδείχθηκε η ανάγκη να δημιουργηθεί από τα λαχανικά που δεν αξιοποιούνται, ένα νέο προϊόν, το οποίο εμπορικά θα μπορέσει να διατεθεί στις τουριστικές επιχειρήσεις και τους χώρους εστίασης της Κρήτης ως μία συμπληρωματική ή εναλλακτική και πιο υγιεινή διατροφική επιλογή.

Σε ένα ευρύτερο πλαίσιο εμβέλειας της δράσης, η καινοτόμα αυτή ενέργεια έχει ένα ισχυρό κοινωνικό αντίκτυπο, συμβάλλοντας στην ανάπτυξη των αγροτικών περιοχών της Κρήτης μέσα από την ενίσχυση της κυκλική της οικονομίας. Με απλά λόγια η τοπική αγροτική κοινωνία στις περιοχές δραστηριοποίησης της ομάδας παραγωγών, θα επωφεληθεί από την προοδευτική δημιουργία ενός νέου παραγωγικού και καταναλωτικού μοντέλου που επιτρέπει τη χρήση των αγροτικών προϊόντων για πολύ μεγαλύτερο χρόνο με παράλληλη ελαχιστοποίηση της χρήσης φυσικών πόρων, οδηγώντας στην αειφόρο ανάπτυξη και στη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος της περιοχής.

1 έτος, Ιανουάριος 2018-Δεκέμβριος 2018

Η δράση αξιοποίησης λαχανοκομικών προϊόντων β’ διαλογής στην Κρήτη εκπονείται σε συνεργασία με την Αμερικανική Γεωργική Σχολή (ΑΓΣ) η οποία και σχεδίασε ένα έργο με σκοπό την έρευνα και την ανάπτυξη του νέου προϊόντος. Για την αξιοποίηση λαχανικών, η Αμερικανική Γεωργική Σχολή έχει επιλέξει τη λύση της δημιουργίας τσιπς καθώς και πάστας (dips) λαχανικών. Πρόκειται για αφυδατωμένες φέτες ή λωρίδες λαχανικών (μεμονωμένων ή μείγματος) που μπορούν να καταναλωθούν είτε ατομικά ή να προσφέρονται σε χώρους εστίασης και διασκέδασης. Αυτά τα δύο προϊόντα επιλέχθηκαν ως πιο κατάλληλα από την  Αμερικανική Γεωργική Σχολή για να προσδώσουν προστιθέμενη αξία και σημαντική αύξηση στο χρόνο διάρκεια ζωής των προϊόντων β’ διαλογής. Κατά τους προηγούμενους μήνες στις εγκαταστάσεις της Αμερικανικής Γεωργικής Σχολής στη Θεσσαλονίκη, υλοποιήθηκαν εργαστηριακές αναλύσεις και δοκιμές διαφόρων συνταγών από τα λαχανικά, που παράγονται από τους ωφελούμενους του προγράμματος. Τα λαχανικά που χρησιμοποιήθηκαν μεμονωμένα ή/και σε συνδυασμό ήταν γλυκοπατάτες, μελιτζάνες, καρότα, τομάτες, σκόρδα, κρεμμύδια, κόκκινες πιπεριές και επιτραπέζιες ελιές, ενώ σαν βασικό συστατικό, χρησιμοποιήθηκε και το κρητικό εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο. Στη συνέχεια, έγινε καταγραφή και αξιολόγηση των συνταγών που δοκιμάστηκαν, με σκοπό την επιλογή των εκείνων που παρουσίασαν ιδιαίτερα οργανοληπτικά χαρακτηριστικά. Αυτή η διαδικασία κατέδειξε 4 προϊόντα ως πιο ιδιαίτερα. Οι διαφορετικές πάστες παρήχθησαν και παστεριώθηκαν σε κατάλληλη συσκευασία. Κατά την παρούσα φάση του έργου, η Αμερικανική Γεωργική Σχολή μελετά τη σταθερότητα της χημικής δομής των προϊόντων και τη μικροβιολογική ασφάλεια των dips σε συνθήκες περιβάλλοντος ώστε να εκτιμηθεί ο χρόνος διάρκειας ζωής των προϊόντων. Παράλληλα, αναμένονται το επόμενο διάστημα τα αποτελέσματα των αναλύσεων που έγιναν για τη θρεπτική αξία τόσο των dips όσο και των τσιπς λαχανικών. Οι πληροφορίες αυτές είναι απαραίτητες για τη σωστή ανάπτυξη και τον σχεδιασμό των καινούργιων τροφίμων καθώς και για το branding τους.

Με την ολοκλήρωση του έργου στα τέλη Οκτωβρίου 2018, αναμένεται μία τελική αναφορά με τα τελικά αποτελέσματα.

Ίδρυμα Μποδοσάκη

Για την υλοποίηση του προγράμματος η Αllianz συνεργάστηκε με το ίδρυμα Μποδοσάκη. Το Ίδρυμα Μποδοσάκη αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα κοινωφελή ιδρύματα της χώρας με μακρά πορεία ευθύνης και πολύπλευρη δράση. Με βαθιά γνώση των κοινωνικών αναγκών και προτεραιοτήτων καθώς και του χώρου των ΜΚΟ που δραστηριοποιούνται σε όλη την Ελλάδα, η ομάδα του Ιδρύματος Μποδοσάκη προτείνει και διαχειρίζεται προγράμματα και δράσεις με γνώμονα την επίτευξη του μεγαλύτερου κοινωνικού αντικτύπου και την παροχή λύσεων στα κοινωνικά προβλήματα.

Αμερικανική Γεωργική Σχολή

Η Αμερικανική Γεωργική Σχολή Θεσσαλονίκης είναι το κορυφαίο εκπαιδευτικό ίδρυμα στη νοτιοανατολική Ευρώπη στους τομείς της γεωργίας, των συστημάτων τροφίμων, των περιβαλλοντικών σπουδών και άλλων επιστημών ζωής συνδεδεμένων με την αειφορία του μέλλοντος. Ιδρύθηκε το 1904 ως ανεξάρτητος, μη κερδοσκοπικός οργανισμός από Αμερικανούς εκπαιδευτικούς και εφαρμόζει μέχρι σήμερα τη μέθοδο «μαθαίνω κάνοντας» σε όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης.

Το ανθρώπινο δυναμικό της Allianz Ελλάδος είχε την ευκαιρία μέσα από μία σειρά συναντήσεων εκπαιδευτικού χαρακτήρα να παρακολουθήσει την παρουσίαση του προγράμματος από την ίδια τη Διοίκηση της εταιρείας, να ενημερωθεί για τους στόχους του προγράμματος εταιρικής κοινωνικής ευθύνης και το θετικό αποτύπωμα των δράσεων που υλοποιούνται. Μέσα από την κοινωνική αφύπνιση και ευαισθητοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού της η Allianz στοχεύει και στον σχεδιασμό ενεργειών εθελοντικής δράσης των εργαζομένων της, στο άμεσο μέλλον.

Μοίρες-Τυμπάκι Κρήτη

Η δράση προσφέρει σημαντικά κοινωνικά και περιβαλλοντικά οφέλη. Συγκεκριμένα:

  • Καλύτερη αξιοποίηση παραγόμενων λαχανικών.
  • Περιορισμός της σπατάλης και μείωση της επιβάρυνσης στο περιβάλλον.
  • Ανάπτυξη ενός συστήματος κυκλικής οικονομίας καθώς θα αξιοποιούνται τα υποπροϊόντα μίας παραγωγικής διαδικασίας για τη δημιουργία νέων προϊόντων.
  • Ανάπτυξη ενός νέου κλάδου μεταποίησης σε τοπικό επίπεδο.
  • Αύξηση του εισοδήματος αγροτών.
  • Δημιουργία ομάδας παραγωγών που θα αξιοποιεί από κοινού τα προϊόντα β’ διαλογής.

Η Allianz Ελλάδος βοηθά μία ομάδα παραγωγών από την Κρήτη στην ανάπτυξη ενός καινοτόμου προϊόντος. Η υλοποίηση αυτής της δράσης έχει δύο οφέλη για την εταιρεία: Πρόκειται για μία πρωτοβουλία με ουσιαστικό κοινωνικό αντίκτυπο που συμβάλλει στην ενίσχυση της δράσης της ως Υπεύθυνος Εταιρικός Πολίτης και στην αύξηση της συνεισφοράς της προς την οικονομική κοινότητα μέσα στην οποία λειτουργεί. Παράλληλα όμως έχει και ισχυρό περιβαλλοντικό αντίκτυπο, έναν τομέα εταιρικής υπευθυνότητας στον οποίο η Allianz στοχεύει να συμμετέχει πιο ενεργά στο μέλλον μέσω του προγράμματος κοινωνικής ευθύνης που σχεδιάζει σε ετήσια βάση.