Πυλώνας ΚΟΙΝΩΝΙΑ
ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Βελτίωση Ποιότητας Ζωής

GIVMED Share medicine Share life

Τιμάμε. Υποστηρίζουμε. Ενισχύουμε. Πρόγραμμα δωρεάς φαρμάκων για γηριατρικές μονάδες της Αττικής.

1.Η ικανοποίηση των φαρμακευτικών αναγκών συγκεκριμένων γηροκομείων στην Αττική, τα οποία λόγω οικονομικών δυσκολιών δυσκολεύονται να καλύψουν τις φαρμακευτικές ανάγκες των επωφελούμενών τους. Μέσω του προγράμματος δημιουργούμε έναν εύκολο και γρήγορο τρόπο για να βρίσκουν τα γηροκομεία δωρεάν τα φάρμακα που χρειάζονται, μέσω του υπάρχοντος δικτύου του GIVMED με κοινωφελείς φορείς, ιδιώτες, φαρμακοβιομηχανίες και μέσω του δικτύου γηροκομείων που θα δημιουργηθεί. Επίσης, διευκολύνουμε την καλύτερη οργάνωση των φαρμακείων τους και την αποτελεσματικότερη διαχείριση των διαθέσιμων φαρμάκων τους. 2. Η ευαισθητοποίηση και ενεργοποίηση του ευρέος κοινού, ώστε να ενημερωθούν για την ύπαρξη, τις φαρμακευτικές ανάγκες των γηροκομείων της περιοχής τους και να τις ικανοποιήσουν, έχοντας την ευκαιρία να έρθουν σε άμεση επαφή με τους επωφελούμενους των γηροκομείων. Συγκεκριμένα, ενεργοποιούνται ώστε να χρησιμοποιήσουν το λογισμικό που διαθέτει το GIVMED, ώστε εύκολα, γρήγορα και αξιόπιστα να δωρίσουν τα φάρμακα που δεν χρειάζονται πια, στα γηροκομεία που συμμετέχουν στο πρόγραμμα.

1.Οι οκτακόσιοι-εννιακόσιοι σημερινοί ωφελούμενοι των γηροκομείων. 2. Τα δεκαοκτώ-εικοσι επτά άτομα προσωπικό των γηριατρικών μονάδων που εκπαιδεύτηκαν στη χρήση του λογισμικού. 3. Οι μελλοντικοί ένοικοι των γηροκομείων, δεδομένου ότι το λογισμικό θα παραμείνει και θα χρησιμοποιείται από τα συνεργαζόμενα γηροκομεία και μετά το τέλος του προγράμματος. 4. Οι τετρακόσιοι δημότες που θα ενημερωθούν για τις φαρμακευτικές ανάγκες των γηροκομείων της περιοχής τους.

1 έτος (σε εξέλιξη)

Το πρόγραμμα υλοποιείται από τις ακόλουθες αλληλοσυνδεόμενες δράσεις: 1.Ανανέωση και επικαιροποίηση καταγραφής γηροκομείων στην Αττική 2.Κλείσιμο συνεργασίας με ενδιαφερόμενα γηροκομεία 3.Ανάλυση και καταγραφή των αναγκών των φαρμακείων των γηροκομείων 4.Ανάπτυξη και παραμετροποίηση λογισμικού 5.Εκπαίδευση προσωπικού στη χρήση του λογισμικού 6.Καταγραφή των φαρμακευτικών αναγκών και φαρμάκων των γηροκομείων 7.Δοκιμαστική περίοδος λειτουργίας του λογισμικού 8.Προσαρμογή λογισμικού με βάση τη δοκιμαστική περίοδο 9.Υποστήριξη γηροκομείων για 6 μήνες 10.Διοργάνωση ενημερωτικής καμπάνιας στην Αττική 11.Εκδήλωση απολογισμού έργου

Η ομάδα έργου έχει σχεδιάσει τις παραπάνω δράσεις με βάση την εμπειρία της στη συνεργασία με γηροκομεία και την επικοινωνία με τους μέντορες της που έχουν υλοποιήσει αντίστοιχα προγράμματα.

 

Το πρόγραμμα υλοποιείται με την χρηματοδότηση του ΤΙΜΑ Κοινωφελούς Ιδρύματος.

Συμμετέχουν τρεις εργαζόμενοι στις παρκάτω θέσεις:

  1.  Διαχειριστής έργου
  2. Υπεύθυνος λογισμικού
  3.  Υπεύθυνη συνεργασιών & δημοσιότητας

Αττική

1.Ολοκληρώθηκε η συνεργασία με 15 γηριατρικές μονάδες που εξυπηρετούν συνολικά 815 ηλικιωμένους και χρησιμοποιούν με ευκολία το λογισμικό “GIVMED for NGOs” σε συχνή βάση.
2. Εκπαίδευση προσωπικού στη χρήση του λογισμικού.

3. Μέχρι σήμερα έχουν δωρηθεί 2.399 κουτιά φαρμάκων αξίας 20.752€

 

1. Επέκταση του δικτύου των φορέων στο λογισμικό του GIVMED.

2. Προσαρμογή του λογισμικού με σκοπό την καλύτερη υποστήριξη των γηριατρικών μονάδων.