Πυλώνας ΚΟΙΝΩΝΙΑ
ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Δράσεις για τις επιπτώσεις απο την πανδημία του COVID-19

Xanthi TechLab

To Xanthi TechLab συμβάλλει στην Ενημέρωση & Αντιμετώπιση του Covid-19 με συνέργειες

O στόχος της πρωτοβουλίας είναι διπλός από τη μία να γίνουμε χρήσιμοι πρακτικά συμβάλλοντας στην αντιμετώπιση του Covid-19 και από την άλλη να προσφέρουμε στοχευμένη ενημέρωση από τους πλέον ειδικούς στην παραπληροφόρηση και τις ψευδείς ειδήσεις που κυκλοφορούν.

Μαθητές ηλικίας 9-16

Φοιτητές από 18-23

Ενήλικες 23+

Φεβρουάριος 2020 μέχρι σήμερα

Από τη στιγμή που επήλθε το 1ο lockdown και ίσxυαν τα πρωτόκολλα αντιμετώπισης του ιού δημιουργήθηκαν πολλές ανάγκες. Σε έκτακτες πειρπτώσεις αυτά που χριεάζεται μια κοινωνία είναι ενίσχυση σε πρακτικό αλλά και θεωρητικό επίπεδο. Έτσι αναλάβαμε την πρωτοβουλία μέσα από συνέργειες να ενιχύσουμε με ιατρικές προσωπίδες, τις οποίες εκτυπωσαμε στους 3d εκτυπωτές μας, το υγειονομικό προσωπικό της περιοχής μας. Σε συνεργασία με τα υπόλοι Tech Labs σε Βέροια, Σπάρτη και Κέρκυρα προσφέραμε εθελοντικά πάνω από 70 ιατρικές ασπίδες σε εθελοντές και υεγιονομικό προσωπικό πρώτης γραμμής. Σε αυτό υποστήριξε τόσο η Πρεσβεία των Η.Π.Α. στην Ελλάδα όσο και η Covid-19 Response Greece.  Παράλληλα δε κρίθηκε άμεσα αναγκαίο να ετοιμάσουμε webinar- διαδικτυακα εργαστήρια ενημέρωσης μικρών και μεγάλων για την πανδημία αλλα και τη διασπορά ψευδών ειδήσεων. Έτσι συνεργαστήκαμε με το Journalist for Journalism, με το Digital Communication Network South Eas Europe Hub στη Θεσσαλονίκη, την eduACT και το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο ώστε αφενός να προσφέρουμε εργαστήρια για soft skills, crisis management, conflict management, negotiations, όσο και εργαστήρια stem education για τους μικρότερους μαθητές ώστε να μείνουν ενεργοί και δημιουργικοί .

Journalist for Journalism

Digital Communication Network South East Europe Hub στη Θεσσαλονίκη,

eduACT

Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο

Κέντρο Πολιτισμού Δήμου Ξάνθης

Πρεσβεία των Η.Π.Α.

Covid-19 response Greece

Αμερικανικό κολλέγιο Θεσσαλονίκης

 

από 2-15 Εθελοντικά στην πλειονότητά τους

Ανατολική Μακεδονία και Θράκη

Συμμετείχαν πάνω από 6.000 ωφελούμενοι στις δράσεις οι οποίες στον αριθμό ανήλθαν περισσότερες από 180

Ο οργανισμός δημιούργησε νέες συνεργασίες, έφερε πιο κοντά μέλη της τοπικής κοινωνίας, ενημέρωσε έγκαιρα και έγκυρα με αποτέλεσμα στη 2η φάση της πανδημίας να υπάρχει μεγαλύτερη σοβαρότητα και ετοιμότητα από μέλη της κοινωνίας των πολιτών. Ειδικά σε μια περιοχή όπως η Ξάνθη με αυξημένο επιδημιολογικό φορτίο.