Πυλώνας ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Βιώσιμη Δόμηση & Κτίρια

INTERAMERICAN

«Χρηματοδότηση για την εκπόνηση μελέτης για την περιβαλλοντική ανάδειξη του χώρου του Ασκληπιείου της Επιδαύρου με την κίνηση πολιτών ΔΙΑΖΩΜΑ»

Η ανάδειξη του περιβαλλοντικού πάρκου του Ασκληπιείου της Επιδαύρου κι ειδικότερα του φυσικού τοπίου και της βιοποικιλότητας της περιοχής που γέννησε τη λατρεία για την υγεία. Μέσω του προγράμματος που αναπτύχθηκε και υλοποιείται από το ΔΙΑΖΩΜΑ θα πραγματοποιηθούν έργα ανάδειξης της βιοποικιλότητας και του φυσικού περιβάλλοντος του ευρύτερου χώρου του Ασκληπιείου της Επιδαύρου.

Ειδικότερα, στόχος του έργου αποτελεί η αποκατάσταση της ενδημικής βλάστησης της περιοχής, η οποία επιτρέπει την άμεση σύνδεση του αρχαιολογικού χώρου με το φυσικό περιβάλλον, το οποίο άλλωστε ήταν και η γενεσιουργός αιτία για την ανάπτυξη του θεραπευτικού κέντρου στην περιοχή. Δεν είναι τυχαίο ότι η λατρεία της υγείας αναπτύχθηκε σε ένα τοπίο με ιδιαίτερη φύση. Το νερό και η πλούσια σε φαρμακευτικά φυτά περιοχή ήταν κύρια στοιχεία της ίασης. Ο μύθος του Ασκληπιού τον εμφανίζει να διδάσκεται από τον Κένταυρο Χείρωνα τη χρήση των θεραπευτικών φυτών στην περιοχή του Ασκληπιείου της Τρίκκης.

Αφορά και απευθύνεται στο εν δυνάμει κοινό των επισκεπτών του Ασκληπιείου και της Επιδαύρου, που ετησίως ανέρχεται σε 400.000 χιλιάδες άτομα – επισκέπτες (έτος αναφοράς 2017, πηγή ΕΛΣΤΑΤ)

Η υποστήριξη της INTERAMERICAN ξεκίνησε το 2015 συνεχίζεται έως σήμερα.

Η INTERAMERICAN υποστήριξε  χορηγικά το έργο της Μελέτης για την ανάδειξη του περιβαλλοντικού πάρκου του Ασκληπιείου της Επιδαύρου και ειδικότερα του φυσικού τοπίου και της βιοποικιλότητας της περιοχής που γέννησε τη λατρεία για την υγεία. H εν λόγω μελέτη, που εκπονήθηκε από το Πανεπιστήμιο Πατρών, συνέβαλε στην ωρίμανση του έργου για την «Ανάδειξη του Ευρύτερου Χώρου του Ασκληπιείου της Επιδαύρου σε Αρχαιολογικό και Περιβαλλοντικό Πάρκο», με αποτέλεσμα την ένταξή του στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ΥΜΕΠΕΡΑΑ (Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020) του Υπουργείου Περιβάλλοντος. Ειδικότερα, το έργο εντάχθηκε στη δράση «Παρεμβάσεις αναβάθμισης και εκσυγχρονισμού  για την ανάδειξη επιστημονικών - πολιτιστικών - περιβαλλοντικών πάρκων», στο πλαίσιο αξιοποίησης του δημόσιου τουριστικού κεφαλαίου από το Υπουργείο. Θα δημιουργηθεί, λοιπόν, ένας χώρος με αρχαιογνωστικό περιεχόμενο σε ισορροπία με τη βίωση του φυσικού περιβάλλοντος σε όλες τις κλίμακες, από το επίπεδο της θέασης του τοπίου ως τη μικρο-κλίμακα των φυτών και των δένδρων. Ένας χώρος, δηλαδή, με οικολογικό, μορφωτικό και ψυχαγωγικό περιεχόμενο, κατάλληλος για εκπαίδευση και για περίπατο.

Είναι ένα πολύ μεγάλο έργο όπου εκτός της Κίνησης Πολιτών “ΔΙΑΖΩΜΑ” και της INTERAMERICAN εμπλέκονται και άλλοι φορείς (Υ.ΠΟ.Α., Υ.Π.Ε.Κ.Α, Επιτροπή Συντήρησης Μνημείων Επιδαύρου και χορηγοί-υποστηρικτές).

Οι εργαζόμενοι συμμετέχουν ως κοινωνοί της εν λόγω πρωτοβουλίας. Παράλληλα, διοργανώθηκαν δύο  επισκέψεις εργαζομένων στο Ασκληπιείο Επιδαύρου με ξενάγηση του επικεφαλής καθηγητή αρχαιολογίας, κ. Β. Λαμπρινουδάκη.

Το έργο καλύπτει έκταση 400 στρεμμάτων περίπου, δηλαδή το Ασκληπιείο Επιδαύρου και της ευρύτερης περιοχής.

Το έργο είναι σε εξέλιξη.

Με τη χρηματοδότηση του έργου, που φθάνει στα 985.000,00 ευρώ, θα πραγματοποιηθούν οι ακόλουθες παρεμβάσεις:

Διαμόρφωση διαδρομών επίσκεψης στα μνημεία του Ασκληπιείου της Επιδαύρου και ανάπλαση των χώρων εξυπηρέτησης.
Δημιουργία βοτανικού κήπου και ανάδειξη της βιοποικιλότητας του Ασκληπιείου.
Αποκατάσταση και επαναλειτουργία της αρχαίας εισόδου του Ασκληπιείου της Επιδαύρου.
Ανάπλαση της πρόσβασης στο Ιερό του Απόλλωνος Μαλεάτα, που συνδέει τα δύο ιερά της Επιδαύρου (Ασκληπιού και Απόλλωνος).

Η ανάδειξη του περιβαλλοντικού πάρκου του Ασκληπιείου της Επιδαύρου κι ειδικότερα η ανάδειξη του φυσικού τοπίου και της βιοποικιλότητας της περιοχής που γέννησε τη λατρεία για την υγεία.  Μέσω του προγράμματος θα πραγματοποιηθούν έργα ανάδειξης της βιοποικιλότητας και του φυσικού περιβάλλοντος του ευρύτερου χώρου του Ασκληπιείου της Επιδαύρου. Ειδικότερα, στόχος του έργου αποτελεί η αποκατάσταση της ενδημικής βλάστησης της περιοχής, η οποία επιτρέπει την άμεση σύνδεση του αρχαιολογικού χώρου με το φυσικό περιβάλλον, το οποίο άλλωστε ήταν και η γενεσιουργός αιτία για την ανάπτυξη του θεραπευτικού κέντρου στην περιοχή. Δεν είναι τυχαίο ότι η λατρεία της υγείας αναπτύχθηκε σε ένα τοπίο με ιδιαίτερη φύση. Το νερό και η πλούσια σε φαρμακευτικά φυτά περιοχή ήταν κύρια στοιχεία της ίασης.  Ο μύθος του Ασκληπιού τον εμφανίζει να διδάσκεται από τον Κένταυρο Χείρωνα τη χρήση των θεραπευτικών φυτών στην περιοχή του Ασκληπιείου της Τρίκκης.

Επιπλέον, θα δημιουργηθεί, ένας χώρος με αρχαιογνωστικό περιεχόμενο σε ισορροπία με τη βίωση του φυσικού περιβάλλοντος σε όλες τις κλίμακες, από το επίπεδο της θέασης του τοπίου ως τη μικροκλίμακα των φυτών και των δένδρων. Ένας χώρος, δηλαδή, με οικολογικό, μορφωτικό και ψυχαγωγικό περιεχόμενο, κατάλληλος για εκπαίδευση και για περίπατο.

Η ανάδειξη του περιβαλλοντικού πάρκου του Ασκληπιείου της Επιδαύρου κι ειδικότερα η ανάδειξη του φυσικού τοπίου και της βιοποικιλότητας της περιοχής που γέννησε τη λατρεία για την υγεία.  Μέσω του προγράμματος θα πραγματοποιηθούν έργα ανάδειξης της βιοποικιλότητας και του φυσικού περιβάλλοντος του ευρύτερου χώρου του Ασκληπιείου της Επιδαύρου. Ειδικότερα, στόχος του έργου αποτελεί η αποκατάσταση της ενδημικής βλάστησης της περιοχής, η οποία επιτρέπει την άμεση σύνδεση του αρχαιολογικού χώρου με το φυσικό περιβάλλον, το οποίο άλλωστε ήταν και η γενεσιουργός αιτία για την ανάπτυξη του θεραπευτικού κέντρου στην περιοχή. 

Επιπλέον, θα δημιουργηθεί, ένας χώρος με αρχαιογνωστικό περιεχόμενο σε ισορροπία με τη βίωση του φυσικού περιβάλλοντος σε όλες τις κλίμακες, από το επίπεδο της θέασης του τοπίου ως τη μικροκλίμακα των φυτών και των δένδρων. Ένας χώρος, δηλαδή, με οικολογικό, μορφωτικό και ψυχαγωγικό περιεχόμενο, κατάλληλος για εκπαίδευση και για περίπατο.