Πυλώνας ΚΟΙΝΩΝΙΑ
ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Eθελοντισμός

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ

«ΥΙΟΘΕΣΙΑ ΜΟΝΟΠΑΤΙΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΓΙΑΣ»

Η ανάδειξη του φυσικού περιβάλλοντος μέσω της ενεργοποίησης όλων των συλλόγων της περιοχής και των πολιτών καθώς και η δημιουργία των προϋποθέσεων για την ανάπτυξη ενός δικτύου 12 μονοπατιών στον Δήμο Αγιάς επισκέψιμου σε όλη τη διάρκεια του έτους που θα συμβάλλει στην ανάπτυξη του περιπατητικού τουρισμού.

Τοπικοί φορείς, σύλλογοι και πολίτες που εθελοντικά επιθυμούν να συμβάλλουν στην προστασία, ανάδειξη και ανάπτυξη ενός δικτύου 12 μονοπατιών στον Δήμο Αγιάς

Η χρονική διάρκεια είναι 3 έτη με δυνατότητα χρονικής επέκτασης.

Ο Δήμος Αγιάς διαθέτοντας μεγάλο αριθμό μονοπατιών που εκτείνονται στους δύο ορεινούς όγκους, τον Κίσσαβο και το Μαυροβούνι, δημιούργησε μία δράση υιοθεσίας 12 μονοπατιών. Απηύθυνε πρόσκληση συμμετοχής σε φορείς, συλλόγους και πολίτες με αντικείμενο την προστασία και διατήρηση των μονοπατιών και την ανάδειξη του φυσικού περιβάλλοντος. Η ένθερμη και άμεση ανταπόκριση όλων αποτέλεσε το θεμέλιο λίθο του «Συμφώνου Υιοθεσίας Μονοπατιών», το οποίο και καθορίζει τις υποχρεώσεις και τις δεσμεύσεις τόσο των συμμετεχόντων όσο και του Δήμου. Οι συμμετέχοντες εθελοντικά αναλαμβάνουν εργασίες διατήρησης και ανάδειξης του εκάστοτε μονοπατιού που υιοθετούν διασφαλίζοντας την πρόσβαση σε αυτό όλο τον χρόνο. Πραγματοποιούνται δράσεις εκπαιδευτικού, περιβαλλοντικού και αθλητικού χαρακτήρα με τη συμμετοχή συλλόγων και πολιτών με στόχο την ενίσχυση του εθελοντισμού και της αλληλεγγύης που συμβάλλουν με καθοριστικό τρόπο στην βιώσιμη ανάπτυξη και την ανάδειξη του φυσικού περιβάλλοντος της περιοχής.

Εκπρόσωπος Ευρωκοινοβουλίου, Σύλλογοι του Δήμου Αγιάς και της Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας

Εργαζόμενοι του Δήμου Αγιάς και εθελοντές των συλλόγων και τοπικών φορέων που συμμετείχαν στη δράση

Η δράση πραγματοποιείται σε ένα δίκτυο μονοπατιών που εκτείνεται στους ορεινούς όγκους του Κισσάβου και του Μαυροβουνίου.

Τουλάχιστον 12 μονοπάτια έχουν υιοθετηθεί από φορείς και ιδιώτες για 3 χρόνια με στόχο την διατήρηση και ανάδειξή τους. Τόσο οι ιδιώτες όσο και τα μέλη των φορέων αναλαμβάνοντας ένα μονοπάτι έρχονται σε άμεση επαφή με το φυσικό περιβάλλον, μαθαίνουν να το σέβονται και να το προστατεύουν ενώ ταυτόχρονα το αναδεικνύουν σε τόπο άθλησης, εκπαίδευσης, αλληλεγγύης, συνεργασίας και κοινωνικής ευαισθησίας Στις δράσεις που έχουν ήδη λάβει χώρα συμμετείχαν τουλάχιστον 300 εθελοντές.

Ο Δήμος Αγιάς μέσω της υιοθεσίας μονοπατιών κατάφερε να κερδίσει την ενεργό συμμετοχή και την εθελοντική συνεισφορά ενός μεγάλου αριθμού πολιτών, κατοίκων και μη της περιοχής καθώς και την ενεργοποίηση ενός μεγάλου αριθμού συλλόγων προς όφελος του φυσικού περιβάλλοντος και του δικτύου μονοπατιών. Μέσω του εθελοντισμού και της πραγματοποίησης κοινών στόχων και οραμάτων αναδεικνύεται ο φυσικός πλούτος του Δήμου Αγιάς, γίνεται προσβάσιμος σε όλους και ταυτόχρονα ενισχύεται η κοινωνική συνοχή και αλληλεγγύη.