Πυλώνας ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Διάλογος με τα Eνδιαφερόμενα Mέρη - Συμμετοχή Πολιτών

Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης

Υπηρεσίες που αφορούν σε διαδραστικές διαβουλεύσεις με τους Δημότες για ζητήματα του Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης μέσω διαδικτυακών chatbots.

α) ενίσχυση του δημοκρατικού χαρακτήρα του Δήμου μέσω της αύξησης της συμμετοχικότητας και της διαφάνειας στη λήψη αποφάσεων από τα αρμόδια όργανα και

β) η διαμονή των κατοίκων του Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης σε μια πόλη σύγχρονη, δημοκρατική και με αναβαθμισμένη την ποιότητα της ζωής τους

Κάτοικοι του Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης. O Δήμος έχει τη δυνατότητα να επιλέγει τις πληθυσμιακές ομάδες που θέλει να απευθύνει τη διαβούλευση (ηλικίες, φύλο κτλ). 

Η υπηρεσία των διαδικτυακών chatbots ξεκίνησε στον Δήμο Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης τον Απρίλιο του 2018 και έως σήμερα σημειώνει  μεγάλη απήχηση και επιτυχία.

Η υπηρεσία των διαδραστικών διαβουλεύσεων στηρίζεται στην τεχνολογία της τεχνητής νοημοσύνης και των chatbots και δίνει τη δυνατότητα στο Δήμο Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης να διενεργεί διαβουλεύσεις με τους Δημότες του μέσω διαδικτύου και κοινωνικών δικτύων και να λαμβάνει τα δεδομένα/απαντήσεις σε πραγματικό χρόνο. Είτε μέσω facebook messenger είτε απλά μέσω web εφαρμογής, ο Δήμος έχει τη δυνατότητα να δημιουργεί το περιεχόμενο (ερωτήσεις, παρουσίαση σχεδίων, video κτλ) της διαβούλευσης, να επιλέγει τις πληθυσμιακές ομάδες που θέλει να απευθύνει τη διαβούλευση (ηλικίες, φύλο κτλ) και να τη δημοσιοποιεί μέσω facebook ή/και ιστοσελίδας. Κάθε συμμετοχή στη διαβούλευση καταγράφεται σε πραγματικό χρόνο στο διαχειριστικό σύστημα (backend-dashboard) της εφαρμογής με πληθώρα δεδομένων και μετρικών. Όταν ολοκληρωθεί η διαβούλευση παρέχεται η δυνατότητα να κοινοποιηθούν τα αποτελέσματα σε όλους όσους συμμετείχαν σε αυτή και εάν υπάρξει και επόμενη διαβούλευση μπορούν να ενημερωθούν ταυτόχρονα οι υφιστάμενοι ερωτηθέντες/συμμετέχοντες μαζί με το νέο εν δυνάμει κοινό. Με τον τρόπο αυτό δημιουργείται μια κοινότητα που διαρκώς διευρύνεται όσο τροφοδοτείται με νέες διαβουλεύσεις και περιεχόμενο από το Δήμο. Η μέθοδος αυτή σύμφωνα με μελέτες είναι κατά 65% πιο αποτελεσματική σε σχέση με παραδοσιακούς τρόπους διαβουλεύσεων και αποτίμησης της κοινής γνώμης, καθώς και 80% πιο οικονομική. Στην υπηρεσία των διαδικτυακών chatbots συμπεριλαμβάνονται και οι εξής υπηρεσίες:

α) Σύνθεση & δημιουργία του περιεχομένου της διαβούλευσης

β) Διαφημιστική καμπάνια μέσω χορηγούμενης διαφήμισης στο facebook

δ) Ειδική ενημερωτική ιστοσελίδα με οδηγίες και συνδέσμους για την έναρξη της διαδραστικής διαβούλευσης (facebook messenger ή web)

ε) Facebook messenger chatbot plugin

στ) Web chatbot plugin

ζ) Ανάλυση αποτελεσμάτων και παρουσίασή τους με το πέρας της κάθε διαβούλευσης

Η διαδικασία είναι πλήρως συμμορφωμένη με τη νέα Ευρωπαϊκή οδηγία για την προστασία προσωπικών δεδομένων και εξασφαλίζει την ανωνυμία όσων συμμετέχουν στη διαδικασία εφόσον το επιθυμούν.

Συνεργασία του Δήμου με τη νεοφυή εταιρία Νovoville.

Η Δημοτική αρχή έχει τη δυνατότητα να δημιουργεί το περιεχόμενο (ερωτήσεις, παρουσίαση σχεδίων, video κτλ) της διαβούλευσης και να επιλέγει τις πληθυσμιακές ομάδες που θέλει να απευθύνει τη διαβούλευση. Οι εργαζόμενοι του Δήμου είναι μία από τις υποψήφιες πληθυσμιακές ομάδες για να συμμετέχουν στη διαδικασία.

Ο Δήμος δημοσιοποιεί την υποψήφια διαβούλευση μέσω facebook ή/και ιστοσελίδας. Κάθε συμμετοχή στη διαβούλευση καταγράφεται σε πραγματικό χρόνο στο διαχειριστικό σύστημα (backend-dashboard) της εφαρμογής με πληθώρα δεδομένων και μετρικών.  Η διαδικασία είναι πλήρως συμμορφωμένη με τη νέα Ευρωπαϊκή οδηγία για την προστασία προσωπικών δεδομένων.

Η πρώτη διαδραστική διαβούλευση στο Δήμο Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης πραγματοποιήθηκε για την πιθανή δημιουργία σύγχρονης μονάδας ολικής διαχείρισης απορριμμάτων με εντυπωσιακά αποτελέσματα, τόσο στον αριθμό των Δημοτών που συμμετείχαν, όσο και στη διαδραστικότητα και αποτελεσματικότητα της μεθόδου. Πιο συγκεκριμένα,  η πρώτη διαδραστική διαβούλευση είχε συνολικό εύρος απήχησης 29.158 άτομα και το σύνολο των συμμετεχόντων κατοίκων άγγιξε τους 500. Η Δημοτική Αρχή με την αξιοποίηση του νέου εργαλείου διαδραστικών διαβουλεύσεων πέτυχε τα εξής:

Ευαισθητοποίησε τους Δημότες για ένα ζήτημα που αφορά το παρόν και το μέλλον του Δήμου
Έλαβε μια αξιόπιστη και μεγάλου δείγματος αποτύπωση των απόψεων των δημοτών για το ζήτημα αυτό
Ελαχιστοποίησε το κόστος που θα απαιτούνταν για την καταγραφή των απόψεων των δημοτών
Αξιοποίησε ένα μοντέρνο και διαδραστικό τρόπο συνομιλίας με τους Δημότες
Ενεργοποίησε τη νέα γενιά και αξιοποιώντας τα κοινωνικά δίκτυα κατάφερε να «συνομιλήσει» μαζί τους για πρώτη φορά

Έλαβε σε χρόνο ρεκόρ ένα πολύ μεγάλο δείγμα απόψεων, στατιστικά σταθμισμένα και με πληθώρα δεδομένων ώστε να μπορεί να προχωρήσει σε λήψη αποφάσεων βασισμένη σε πραγματικά δεδομένα.

Η υπηρεσία των διαδικτυακών chatbots αναμφισβήτητα αποτελεί ένα σημαντικό εργαλείο ενεργοποίησης των Δημοτών και συμμετοχής τους στα δημοτικά τεκταινόμενα και ταυτόχρονα παράγει πολύτιμα δεδομένα για τη διαδικασία λήψης αποφάσεων από τα αρμόδια όργανα του Δήμου. 

Η πρώτη διαδραστική διαβούλευση στο Δήμο Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης πραγματοποιήθηκε για την πιθανή δημιουργία σύγχρονης μονάδας ολικής διαχείρισης απορριμμάτων με εντυπωσιακά αποτελέσματα, τόσο στον αριθμό των Δημοτών που συμμετείχαν, όσο και στη διαδραστικότητα και αποτελεσματικότητα της μεθόδου. Πιο συγκεκριμένα,  η πρώτη διαδραστική διαβούλευση είχε συνολικό εύρος απήχησης 29.158 άτομα και το σύνολο των συμμετεχόντων κατοίκων άγγιξε τους 500. Η Δημοτική Αρχή με την αξιοποίηση του νέου εργαλείου διαδραστικών διαβουλεύσεων πέτυχε τα εξής:

Ευαισθητοποίησε τους Δημότες για ένα ζήτημα που αφορά το παρόν και το μέλλον του Δήμου
Έλαβε μια αξιόπιστη και μεγάλου δείγματος αποτύπωση των απόψεων των δημοτών για το ζήτημα αυτό
Ελαχιστοποίησε το κόστος που θα απαιτούνταν για την καταγραφή των απόψεων των δημοτών
Αξιοποίησε ένα μοντέρνο και διαδραστικό τρόπο συνομιλίας με τους Δημότες
Ενεργοποίησε τη νέα γενιά και αξιοποιώντας τα κοινωνικά δίκτυα κατάφερε να «συνομιλήσει» μαζί τους για πρώτη φορά

Έλαβε σε χρόνο ρεκόρ ένα πολύ μεγάλο δείγμα απόψεων, στατιστικά σταθμισμένα και με πληθώρα δεδομένων ώστε να μπορεί να προχωρήσει σε λήψη αποφάσεων βασισμένη σε πραγματικά δεδομένα.

Η υπηρεσία των διαδικτυακών chatbots αναμφισβήτητα αποτελεί ένα σημαντικό εργαλείο ενεργοποίησης των Δημοτών και συμμετοχής τους στα δημοτικά τεκταινόμενα και ταυτόχρονα παράγει πολύτιμα δεδομένα για τη διαδικασία λήψης αποφάσεων από τα αρμόδια όργανα του Δήμου.