Πυλώνας ΚΟΙΝΩΝΙΑ
ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Συνεργασία Δημόσιων Φορέων - Ιδιωτικών Οργανισμών

Α.Ε. ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ

Υποστήριξη Ελευσίνας για τον τίτλο της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης το 2021

Ο ΤΙΤΑΝ, σε στενή συνεργασία με τον Δήμο Ελευσίνας και τις οργανώσεις και τις αρχές της πόλης, διαδραμάτισε ενεργό ρόλο στην υποστήριξη της υποψηφιότητάς της για τον τίτλο της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης το 2021, μια εξαιρετική ευκαιρία για την πόλη να αναπτύξει ένα ολοκληρωμένο όραμα για την πολιτιστική, κοινωνική και οικονομική της ανάπτυξη.

Εργαζόμενους Εταιρίας

Τοπικές κοινωνίες της Δυτικής Αττικής (κυρίως) που επηρεάζουν το staying in business των Εργοστασίων Καμαρίου και Ελευσίνας, δηλαδή πολίτες, ομάδες πολιτών, τοπικές ΜΚΟ, τοπικά ΜΜΕ,

ΜΜΕ τοπικής και περιφερειακής εμβέλειας

Συνεργάτες (εργολάβοι, αυτοκινητιστές, προμηθευτές) της περιοχής

Πελάτες της περιοχής

Η προσπάθεια ξεκίνησε από το 2014 και θα διατηρηθεί έως το 2021.

Tην Παρασκευή 11/11/2016 η πόλη της Ελευσίνας επιλέχθηκε ως Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης 2021 μαζί με τις πόλεις Τιμισοάρα Ρουμανίας και Νόβισαντ Σερβίας. Με τίτλο «Μετάβαση στην Euphoria» η πρόταση της Ελευσίνας είχε στο επίκεντρο την ποιοτική αναβάθμιση που μπορούν να παράγουν οι τέχνες και ο πολιτισμός, όταν βρεθούν στην καρδιά της ανθρώπινης δραστηριότητας. Πρόκειται για μια προσπάθεια να συνδεθούν η ανθρώπινη δραστηριότητα με την τέχνη και τον πολιτισμό  αντιμετωπίζοντας υπό ένα νέο πρίσμα τις μεγάλες προκλήσεις της εποχής μας, περιβαλλοντικές, κοινωνικές και οικονομικές.

Οι πολιτισμικές ρίζες της Ελευσίνας είναι πολύ βαθιές δεδομένου ότι στην αρχαιότητα η πόλη ήταν γνωστή στα πέρατα της γης χάρη κυρίως  στα Ελευσίνια Μυστήρια. Επρόκειτο για μια γεμάτη συμβολισμούς ιερή γιορτή, η οποία άνοιγε τις πόρτες της σε όλους τους ανθρώπους ανεξάρτητα από το φύλο, την τάξη ή τη φυλή τους.

Όπως ήταν φυσικό, ο ΤΙΤΑΝ στήριξε με μεγάλη θέρμη την υποψηφιότητα της Ελευσίνας. Είναι η πόλη στην οποία «γεννήθηκε» η Εταιρία, η πόλη με την οποία τον συνδέουν άρρηκτοι δεσμοί.

Η δράση του Τιτάνα βασίστηκε σε τέσσερις πυλώνες:

1. Ο ΤΙΤΑΝ βοήθησε να σχηματιστεί ένας πυρήνας επιχειρήσεων (κατά κύριο λόγο από την Δυτική Αττική), ο οποίος με τη σειρά του κινητοποίησε πάνω από 130 εκπροσώπους των επιχειρήσεων, της βιομηχανίας, του εμπορίου, των επαγγελμάτων και των παραγωγικών δυνάμεων της Ελευσίνας, οι οποίοι υπέγραψαν μια Δήλωση Υποστήριξης – βασικό έγγραφο στο χαρτοφυλάκιο της υποψηφιότητας.

2. Ο ΤΙΤΑΝ εξέφρασε την πρόθεσή του να μοιραστεί τη γνώση και την εμπειρία του στη λειτουργία του Κέντρου Ανάπτυξης Ικανοτήτων και Καινοτομίας, ένα σημαντικό έργο που θα δημιουργηθεί για να υποστηριχθεί η απασχόληση και η ψηφιοποίηση στην περιοχή πολύ μετά το 2021.

3. Ο ΤΙΤΑΝ συνεργάστηκε επίσης με την ομάδα υποψηφιότητας, το Πολιτιστικό Κέντρο Ελευσίνας και το Φεστιβάλ Αισχύλεια, χρηματοδοτώντας δύο εκθέσεις. Αυτές επιλέχθηκαν ειδικά για να τονίσουν τη στενή συνεργασία μεταξύ των υποψηφίων πόλεων της Ελλάδας και της Ρουμανίας, που ήταν και προϋπόθεση για την επιτυχία της υποψηφιότητας. Η πρώτη έκθεση ήταν το «Feed Me», έργο πολυμέσων από τους Ρουμάνους καλλιτέχνες Noper και Saint Machine. Η δεύτερη ήταν η έκθεση φωτογραφίας «Latitudes / Human Horizons», η οποία παρουσιάζει τη μεταβιομηχανική, μετακομμουνιστική και σημερινή κοινωνικοοικονομική πραγματικότητα της Ρουμανίας.

4. Ως κύριος συνεργάτης και χορηγός, ο ΤΙΤΑΝ συμφώνησε να συμμετάσχει σε συνέντευξη από την ομάδα αξιολόγησης, η οποία διαπίστωσε τη δέσμευση της εταιρίας, όχι μόνο στη φάση της υποψηφιότητας αλλά και μακροπρόθεσμα.

Ο ΤΙΤΑΝ ήταν βασικός μοχλός κίνησης στην "Ομάδα υποψηφιότητας", ήτοι σε έναν πυρήνα επιχειρήσεων, (κατά κύριο λόγο από την Δυτική Αττική) ο οποίος με τη σειρά του κινητοποίησε πάνω από 130 εκπροσώπους των επιχειρήσεων, της βιομηχανίας, του εμπορίου, των επαγγελμάτων και των παραγωγικών δυνάμεων της Ελευσίνας

Δήμος Ελευσίνας

Πολιτιστικό Κέντρο Ελευσίνας

Φεστιβάλ Αισχύλεια

Η Διοίκηση της Εταιρίας και του Εργοστασίου Ελευσίνας ήταν συμμέτοχοι στην όλη προσπάθεια. Περισσότεροι από 30 εργαζόμενοι της Εταιρίας ενεπλάκησαν στην όλη προσπάθεια.

Κυρίως η Ελευσίνα.

Αναγνωρίζοντας ότι η Ελευσίνα είναι μέσα στον πυρήνα των τοπικών κοινωνιών, που έχουμε αναγνωρίσει τις κοινωνικές ανάγκες και συμβάλλουμε  στη κάλυψη τους, συνεισφέραμε ενεργά στα ακόλουθα:

Κινητοποίηση των Δημοτών της Ελευσίνας, μέσω κοινών πρωτοβουλιών Δήμου Ελευσίνας και ΤΙΤΑΝΑ

Συνεργατική δράση με επιχειρήσεις και με τον Δήμο Ελευσίνας

Στην αναμενόμενη αναβάθμιση λειτουργιών της πόλης της Ελευσίνας (πχ σε πολιτιστικά θέματα, θέματα ανακύκλωσης κλπ)

Στην θετική επίδραση στην ευρύτερη περιοχή της Δυτικής Αττικής, με πληθυσμό εκατοντάδων χιλιάδων κατοίκων

Εδραίωση του ΤΙΤΑΝΑ ως υπεύθυνου κοινωνικού εταίρου στην Ελευσίνα.

Ο Όμιλος ΤΙΤΑΝ έχει ενσωματώσει  στη στρατηγική του την προώθηση του εθελοντισμού των εργαζομένων στις τοπικές κοινωνίες που συνδέονται με τον χώρο δραστηριοποίησής του. Ο εθελοντισμός είναι μέσα στις βασικές πρωτοβουλίες του Ομίλου. Σε αυτή τη βάση συμβάλλαμε στην ενεργή εθελοντική συμμετοχή  των εργαζομένων του ΤΙΤΑΝΑ στις δράσεις του Δήμου Ελευσίνας.