Πυλώνας ΚΟΙΝΩΝΙΑ
ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Εκπαίδευση - Νέα Γενιά - Διά βίου μάθηση

QUEST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.

Υποστηρίζοντας την Κοινωνία για την αντιμετώπιση της πανδημίας Covid-19

Οι εταιρείες του Ομίλου Quest συνεισφέρουν  στην αντιμετώπιση της πανδημίας με σημαντικές πρωτοβουλίας στους τομείς της Εκπαίδευσης, της Υποστήριξης του συστήματος υγείας και των ευπαθών ομάδων.

Μαθητές πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης,  μονάδες υγείας, ευπαθείς ομάδες πληθυσμού

Μάρτιος 2020 έως σήμερα

O Όμιλος Quest, ως ενεργό μέλος της κοινωνίας μας και με μεγάλη ενσυναίσθηση, στάθηκε αρωγός στη συλλογική  προσπάθεια της χώρας μας να ανταποκριθεί στις επιπτώσεις της πανδημίας.  Οι πρωτοβουλίες του Ομίλου εστίασαν κυρίως στον τομέα της εκπαίδευσης και τη θεμελιώδη προτεραιότητα να  συνεχιστεί η εκπαιδευτική διαδικασία, στη διάθεση τεχνολογικού εξοπλισμού σε κρίσιμους φορείς, ενώ η ACS, πιστή στις αρχές της να βοηθά την κοινωνία όποτε υπάρχει ανάγκες μεγάλης εμβέλειας, συνέβαλε στην υποστήριξη ευπαθών ομάδων.

 

Τηλε-εκπαίδευση

Με πνεύμα αλληλεγγύης και συνεργασίας, ο Όμιλος Quest πραγματοποίησε μια σημαντική δωρεά ύψους άνω των €400.000 προς τα Υπουργεία Παιδείας και Θρησκευμάτων.  Οι εταιρείες του Ομίλου προσέφεραν συνολικά 1.018 iPad 4G στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων για να καλύψουν τις ανάγκες των δημοτικών σχολείων στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση. Μακροπρόθεσμα, τα iPad 4G μπορούν να αξιοποιηθούν πλήρως για την εισαγωγή του καινοτόμου εκπαιδευτικού προγράμματος ψηφιακής διδασκαλίας της Apple στο δημόσιο σχολείο. Επιπλέον, ο Όμιλος Quest ανέλαβε την εκπαίδευση και υποστήριξη του εκπαιδευτικού προσωπικού που κλήθηκε να χρησιμοποιήσει τη συγκεκριμένη τεχνολογία.

Μονάδες Υγείας

Με δωρεά άνω των € 100.000, o Όμιλος προσέφερε τελευταίας τεχνολογίας εξοπλισμό πληροφορικής στον Εθνικό Οργανισμό Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ)- 120 φορητούς και σταθερούς υπολογιστές και 15 πολυμηχανήματα  -  προκειμένου να ανταποκριθεί στο απαιτητικό έργο του. Παράλληλα  διέθεσε δύο συσκευές υψηλής ροής οξυγόνου (αναπνευστήρες)   στο  νοσοκομείο «Αττικόν» και 5 ειδικές οθόνες στο νοσοκομείο «Η Παμμακάριστος» για παρακολούθηση της ανάρρωσης των ασθενών.

 

Υποστήριξη Ευπαθών Ομάδων

Ιδιαίτερη αναφορά χρειάζεται να γίνει στην ACS, η οποία, δίνοντας προτεραιότητα στις ευπαθείς ομάδες πληθυσμού, μετέφερε πολύτιμο υγειονομικό υλικό προς γηριατρικές μονάδες και κοινωφελείς φορείς σε όλη την Ελλάδα και βοήθησε περισσότερους από  6.000 ωφελούμενους.  Παράλληλα, βοηθώντας στο έργο πολύ σημαντικών ΜΚΟ, μετέφερε δωρεάν μεγάλες ποσότητες και άλλων αναγκαίων ειδών, ενώ αντίστοιχα έπραξαν και οι κατά τόπους αντιπρόσωποι της.  

Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, Δομές Υγείας, Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις και φορείς

Ομάδα εξειδικευμένων εργαζόμενων συμμετέχουν στην καθοδήγηση εκπαιδευτικών στην αξιοποίηση του προγράμματος IPAD 1:1 της Apple και την προσαρμογή του στο Ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα.

Ελλάδα

Μαθητές και Εκπαιδευτική Κοινότητα: iPad σε Μαθητές, καθοδήγηση εκπαιδευτικών  στην αξιοποίηση σύγχρονων προγραμμάτων

Σύστημα Υγείας: Υποστήριξη φορέων

Ευπαθείς Ομάδες

Ευκαιρία για προσφορά με ουσιαστικό αντίκτυπο στην κοινωνία, ενίσχυση φήμης