Πυλώνας ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Ανάπτυξη Ενεργειών Αφύπνισης & Ενημέρωσης για το Περιβάλλον

OTE- COSMOTE

#ZEROPLASTIC

Οι στόχοι της πρωτοβουλίας #ZEROPLASTIC, είναι:
•Η κατάργηση των πλαστικών ποτηριών μιας χρήσης στις εγκαταστάσεις του Ομίλου ΟΤΕ, εντός του 2019(κυλικεία, εστιατόρια, ψύκτες  νερού, κουζίνες).
•Η μείωση κατά 50% το 2019 και κατά 75% το 2020 των πλαστικών μπουκαλιών μίας χρήσης.
•Η αντικατάσταση της πλαστικής σακούλας με χάρτινη στα καταστήματα COSMOTΕ και ΓΕΡΜΑΝΟΣ σε όλη την Ελλάδα.
•Η ευαισθητοποίηση όλων των εργαζομένων και μελλοντικών #ZEROPLASTIC πρεσβευτών του Ομίλου, μέσα από ενημερωτικές δράσεις, για τη μείωση της χρήσης του πλαστικού στην καθημερινότητά τους, αλλά και τη σωστή ανακύκλωση.

Η υλοποίηση της πρωτοβουλίας  εκτός από τα παραπάνω, έχει «συμπαρασύρει» τη μείωση κατανάλωσης και άλλων πλαστικών ειδών μιας χρήσης, στα κτίρια γραφείων του Ομίλου:

-              Πλαστικά καλαμάκια

-              Πλαστικά σερβίτσια μίας χρήσης

Στους εργαζόμενους του Ομίλου ΟΤΕ και στους πελάτες του δικτύου καταστημάτων του.

Η υλοποίηση του έργου ξεκίνησε το 2019 και απαίτησε τη συνεργασία πέντε (5) διαφορετικών επιχειρηματικών μονάδων. Οι κύριες προκλήσεις του αφορούν: (1) την αλλαγή της κουλτούρας και των καταναλωτικών συνηθειών των εργαζομένων (περισσότεροι από 6.000 εργαζόμενοι έχουν ήδη ενημερωθεί για το έργο μέσω των εσωτερικών διαύλων επικοινωνίας και 2.000 μέσω προσωπικών πρωτοβουλιών) · (2) σχεδιασμός μιας απαιτητικής υλοποίησης έργου σε επίπεδο Ομίλου (9.500 εργαζόμενοι διασκορπισμένοι σε 350 κτίρια και καταστήματα) · (3) διευκόλυνση της συνεργασίας των κυλικείων και των εστιατορίων στα κτίρια του Ομίλου του ΟΤΕ μέσω επενδύσεων σε υποδομές και υλικά για την παροχή εναλλακτικών λύσεων σε πλαστικά μιας χρήσης (ψύκτες νερού, πλυντήρια πιάτων, γυάλινα ποτήρια κ.λπ.) · (4) την παρακίνηση αλλαγών στους σχετικούς τομείς στην ελληνική αγορά, καθώς υπήρχε έλλειψη κατάλληλων εναλλακτικών λύσεων για τα πλαστικά αντικείμενα μιας χρήσης (π.χ. είδη από χαρτί χωρίς πλαστική επικάλυψη, κατάλληλη διαχείριση βιοαποικοδομήσιμων ειδών). (5) να συνδυαστεί ομαλά η #reduce πλαστική καμπάνια με το υπάρχον πρόγραμμα ανακύκλωσης της εταιρείας, χωρίς να συγχέει τους υπαλλήλους. και το σημαντικότερο (6) η εισαγωγή επαναχρησιμοποιούμενων αντικειμένων στην καθημερινή ζωή των εργαζομένων.

ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ SOS                  

Δημιουργία Ομάδας εργαζομένων “Environmental Ambassadors”, για την υποστήριξη του έργου και ευαισθητοποίηση των συναδέλφων μέσω προσωπικών ενημερωτικών συνόδων (F2F), ξεκινώντας από το κεντρικό κτίριο του ΟΤΕ (το 40% των εργαζομένων έχει ενημερωθεί με κατ’ ιδίαν ενημερώσεις ~1.200 εργαζόμενοι.

Οι δράσεις του Προγράμματος ξεκίνησαν στα 5 μεγάλα κτίρια του Ομίλου και επεκτείνεται όπου ανοίγουν νέα κυλικεία (σε εξέλιξη 5 νέοι διαγωνισμοί).

Το #ZEROPLASTIC είναι πολλά παραπάνω από ένα απλό σύνθημα.

Είναι μια στάση ζωής και μια φιλοσοφία που δείχνει στην πράξη το πόσο ευαισθητοποιημένοι είμαστε όσον αφορά την αλόγιστη χρήση πλαστικού, το περιβάλλον και το μέλλον μας.

Τα αποτελέσματα της δράσης είναι τα παρακάτω:

Μηδενική κατανάλωση πλαστικών ποτηριών τον 8/2019 (από 1.800.000/ έτος)
-45% στη χρήση πλαστικών μπουκαλιών τον 8/2019
Κατάργηση της πλαστικής σακούλας στα καταστήματα τον 10/2019
Ενημέρωση του 84% των εργαζομένων  σε 8 κτήρια (~8.000)

Μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος του Ομίλου ΟΤΕ, αλλαγή της νοοτροπίας και της κουλτούρας των εργαζομένων, ευαισθητοποίηση ως προς το περιβάλλον και την κλιματική αλλαγή.