ΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ: 163 ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ


ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Υγεία & Ασφάλεια

Πρωτοβουλία

Θεραπεία υποβοηθούμενη από το άλογο

Θεραπεία υποβοηθούμενη από το άλογο
ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΕ ΑΠΟ:

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗΣ ΙΠΠΑΣΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Ο Σύνδεσμος Θεραπευτικής Ιππασίας Ελλάδας είναι ένα φιλανθρωπικό μη κερδοσκοπικό σωματείο, το οποίο ιδρύθηκε το 1992 με έδρα την Αττική, με στόχο την θεραπεία και αποκατάσταση των ΑμεΑ με σκοπό την βελτίωση της υγείας και ποιότητας ζωής τους. 

 

Περισσότερες πληροφορίες:

www.trag.gr


Επικοινωνία

Στόχος δράσης

Στόχος είναι η εκπαίδευση, η θεραπεία και η δημιουργία νέων προοπτικών για την βελτίωση της ποιότητας ζωής των ατόμων με αναπηρία μέσω των δυνατοτήτων που προσφέρουν τα άλογα ως συνεργάτες – θεραπευτές στο φυσικό τους περιβάλλον. Μεταξύ άλλων, η αύξηση της λειτουργικότητας και της αυτονομίας τους σε δραστηριότητες της καθημερινής τους ζωής, όπως η αυτοφροντίδα, η παραγωγικότητα, η ψυχαγωγία. Επίσης, η ένταξή τους σε πλαίσια συνομιλίκων, όπως το σχολείο, τα αθλήματα, η εργασία.

 

Κοινό στο οποίο απευθύνεται

  1. Άτομα από δύο ετών και άνω με Αναπτυξιακές διαταραχές, όπως π.χ. ο Αυτισμός, το σύνδρομο Rett, το σύνδρομο Angelman, η Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής - Υπερκινητικότητα και άλλα.
  2. Άτομα με νευρολογικές παθήσεις που προκαλούν κινητική αναπηρία, νευροκινητική ή μυοσκελετική διαταραχή, όπως η Εγκεφαλική Παράλυση, η Σκλήρυνση κατά Πλάκας, τα Αγγειακά Εγκεφαλικά Επεισόδια, οι Κακώσεις Νωτιαίου Μυελού, η Μυϊκή Δυστροφία κ.ά.
  3. Παιδιά και ενήλικες με Συναισθηματικές διαταραχές, δυσκολίες κοινωνικής ενσωμάτωσης ή διαταραχές Συμπεριφοράς
  4. Άτομα με Νοητική Yστέρηση και Σύνδρομο Down καθώς, επίσης, με Αισθητηριακές διαταραχές, όπως Τύφλωση, Κώφωση κ.ά.
 

Χρονική διάρκεια

Ο ΣΘΙΕ δραστηριοποιείται από το 1992 και ενώ η δράση είναι ίδια, η δομή και οι εφαρμογές εξελίσσονται συνεχώς. Οι συνεδρίες πραγματοποιούνται από Σεπτέμβριο μέχρι και Ιούνιο κάθε έτους, για μία ή δύο φορές εβδομαδιαίως και για 30 - 45 λεπτά έκαστη.


Περιγραφή

Η θεραπεία με συνεργάτη το άλογο είναι μια μέθοδος αποκατάστασης που αναπτύσσει και βελτιώνει δεξιότητες, οι οποίες υπολείπονται στα άτομα με αναπηρία. Οι δεξιότητες αυτές είναι απαραίτητες για την ανάπτυξη της λειτουργικότητας του ατόμου και την, όσο το δυνατόν, μεγαλύτερη αυτονομία στην καθημερινότητά του και ένταξη στο κοινωνικό περιβάλλον του.  Το άλογο μας βοηθά να δουλέψουμε κινητικές, γνωστικές, συναισθηματικές και ψυχοκοινωνικές δεξιότητες, οι οποίες βοηθούν το άτομο να ανταποκρίνεται στις δραστηριότητες αυτοφροντίδας, στην συμμετοχή του σε παραγωγικές δραστηριότητες (εργασία ή σχολείο) και στην αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου (ψυχαγωγία, φιλία). Οι συνεδρίες είναι ατομικές ή ομαδικές, περιλαμβάνοντας ίππευση ή/και δουλεύοντας κάτω από το άλογο με δραστηριότητες ιπποκομίας (φροντίδας του αλόγου) και διαχείρησης αυτού, ανάλογα πάντα με τις ιδιαίτερες ανάγκες του κάθε ατόμου. Το άτομο ωφελείται από τα χαρατηριστικά γνωρίσματα, την ποιότητα της κίνησης και του χαρακτήρα του αλόγου.  Συγκεκριμένα, το άλογο έχει την ίδια τρισδιάστατη κίνηση λεκάνης σε σχέση με την ανθρώπινη λεκάνη, κατά τη βάδιση. Μέσω της ίππευσης, τα αισθητικοκινητικά ερεθίσματα που παράγονται, προωθούνται στο Κεντρικό Νευρικό Σύστημα του ασθενή, το οποίο ενσωματώνει τις πληροφορίες και σχηματίζονται νέες νευρικές οδοί. Ταυτόχρονα, η αυξημένη θερμοκρασία σώματος του αλόγου, βοηθά το άτομο με κινητική δυσκολία να χαλαρώσει και να μπορέσει να ασκηθεί αποτελεσματικά.  Με τη διαδικασία της ιπποκομίας, τα άτομα έρχονται σε επαφή με το σώμα, το τρίχωμα και της διαφορετικές υφές που έχει αυτό, αποκτώντας ποικίλα αισθητηριακά αλλά και ψυχοκινητικά οφέλη.  Το περιβάλλον του αλόγου και η καλή του συμπεριφορά είναι πάντα ένα κίνητρο, αλλά παρέχει και ένα σωστό πρότυπο κοινωνικής αλληλεπίδρασης.  Μέσω της επαφής με το άλογο, που είναι ένα κοινωνικό αλλά και διεκδικητικό ζώο, τα άτομα εκπαιδεύονται να κάνουν δεσμούς και να συμπεριφέρονται με τρόπο λειτουργικό για αυτούς και τους άλλους.  Επίσης, η διαχείρηση του αλόγου στο σύνολό του και η μαθητεία κοντά του, δίνει αφορμές για γνωστικές διδασκαλίες, εκμάθηση της δομής και της οργάνωσης και φυσικά αφορμές για ανάπτυξη του εαυτού (αυτογνωσία, αυτοπεποίθηση και αυτοεκτίμηση).


περισσότερα...

Επίδραση στο Κοινωνικό Σύνολο

Το εύρος των θετικών αποτελεσμάτων είναι τεράστιο, εφόσον οι δεξιότητες στις οποίες επιδρά το άλογο είναι πολλές και ποικίλες.  Μέσα από την ανάπτυξη δεξιοτήτων, τα άτομα με αναπηρία αυτονομούνται στο βαθμό που είναι δυνατόν  για την αυτοεξυπηρέτησή τους, την αλληλεπίδραση, την επικοινωνία και τη συνεργασία με τους άλλους, άρα και την κοινωνική τους ενσωμάτωση.  Παρατηρείται βελτίωση στη γενική εκτελεστικότητα των ατόμων στους χώρους δράσης και διαμονής τους, άρα ανακούφιση όχι μόνο των ίδιων αλλά και όλων των μελών της οικογένειας, των φροντιστών ή άλλων.  Συγκεκριμένα, με τη βελτίωση-ανάπτυξη της αδρής & λεπτής κινητικότητας, τα άτομα καθίστανται ικανά να φάνε μόνοι τους, να ντυθούν, να οργανώσουν το χώρο τους.  Με τη βελτίωση της βάδισής τους, να αυτοεξυπηρετηθούν στην υγιεινή τους και στη μετακίνησή τους εντός & εκτός του πλαισίου διαμονής, εκπαίδευσης ή εργασίας.  Μαθαίνοντας να παραμένει συγκεντρωμένο σε μια δραστηριότητα, μπορεί να παρακολουθήσει πιο ομαλά το σχολείο και να ενταχθεί και προοδεύσει στη μαθησιακή διαδικασία.  Με την ευκαιρία που αποκτούν για κοινωνικοποιήση και αποτελεσματική αλληλεπίδραση, ικανοποιούνται ανθρώπινες ανάγκες, αλλά γίνεται και δυνατή η επικοινωνία τους με το σύνολο του περιβάλλοντος τους (συγγενείς, συμμαθητές, εκπαιδευτικούς, φίλους κτλ).   Επίσης, η υγιής συναισθηματική ανάπτυξη και ισορροπία, κάνει τα άτομα ικανά να αντεπεξέλθουν στις δυσκολίες της ζωής, αλλά και άτομα ευχαριστημένα από την προσπάθεια τους και τον εαυτό τους. Τέλος, ως απόρροια της θεραπείας με το άλογο και όλων των παραπάνω, τα άτομα αποκτούν αυτοπεποίθηση και αυτοεκτίμηση που χρειάζεται στο δυσκολεμένο και πολλές φορές αποκλεισμένο άτομο με αναπηρία.Τόπος Δράσης

Σύνδεσμος Θεραπευτικής Ιππασίας Ελλάδας, Π. Κανελλόπουλου 10 Γουδή 11527.


Συνεργασία με φορέα

Ο ΣΘΙΕ έχει συνεργασία με σχολεία, ιδρύματα, οικοτροφεία και κέντρα ημέρας.

Μερικά από αυτά: ΕΛΕΠΑΠ, ΕΨΥΜΕ, Κοινοτικό Σπίτι “ΘΕΤΙΣ”, Οικοτροφείο “ΑΝΑΣΑ”, Ειδικό Γυμνάσιο-Λύκειο Ηλιούπολης, Σύλλογος «ΑΜΥΜΩΝΗ».


Συνέχεια…

Συμμετοχή εργαζομένων

Οι εργαζόμενοι που συμμετέχουν στο πρόγραμμα είναι πτυχιούχοι επαγγελματίες, ειδικά εκπαιδευμένοι και πιστοποιημένοι στη Θεραπευτική Ιππασία και Ιπποθεραπεία. Ειδικότητες που απασχολούνται είναι: μία Φυσιοθεραπεύτρια, τρεις Ψυχολόγους, μία Γυμνάστρια ειδικής αγωγής και ένα προπονητή Αθλητικής Ιππασίας & εκπαίδευσης αλόγων.  Η αξιολόγηση των περιστατικών και η παρακολούθηση της θεραπείας τους γίνεται από όλη την επιστημονική ομάδα. Η πραγματοποίηση των συνεδριών γίνεται αποκλειστικά από τους εξειδικευμένους Θεραπευτές, με τη συμβολή εκπαιδευμένων εθελοντών σε βοηθητικούς ρόλους που διασφαλίζουν τη διαχείρηση του αλόγου, ανάλογα με τις ιδιαίτερες ανάγκες του κάθε ατόμου. Η 24ωρη παρουσία σταβλίτη διασφαλίζει την υγεία των αλόγων-συνεργατών, καθώς επίσης, η εκπαιδεύτρια αλόγων φροντίζει πάντα για την ειδική & συνεχή εκπαίδευση των αλόγων, προκειμένου να είναι ωφέλιμα για τους θεραπευόμενους.


Συνέχεια…
Φωτογραφίες

Οφέλη για τον Οργανισμό

Η διάδοση της αξίας και της αποτελεσματικότητας της Θ.Ι. στο ευρύ κοινό, με στόχο, να υπάρξει επίσημη αναγνώρισή της από το κράτος ως θεραπεία, η οποία να καλύπτεται οικονομικά ώστε να διευκολύνονται τα ήδη επιβαρυμένα άτομα με αναπηρία και οι οικογένειές τους. Επιπλέον, μέσω της κρατικής αναγνώρισης, θα διασφαλίζεται η εφαρμογή της Θ.Ι. από εγκεκριμένους και αξιόπιστους φορείς, οι οποίοι θα έχουν λάβει την κατάλληλη εκπαίδευση.
Σύνδεση με Παγκόσμιους Στόχους


Πείτε μας τη γνώμη σας Εκτύπωση
Η Πρωτοβουλία 'Sustainable Greece 2020' διοργανώνεται από το QualityNet Foundation