ΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ: 135 ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ


ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Ένταξη ανέργων & ενίσχυση απασχολησιμότητας

Πρωτοβουλία

ΑΦΗ - Μικροπιστώσεις & Ανεργία

ΑΦΗ - Μικροπιστώσεις & Ανεργία
ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΕ ΑΠΟ:

ΑΦΗ - Κίνηση Οικονομικής Πρωτοβουλίας

O ΜΚΟ ΑΦΗ φέρνει τις μικροπιστώσεις στην Ελλάδα και καταπολεμά την ανεργία παρέχοντας σε νέους και υφιστάμενους μικροεπιχειρηματίες πρόσβαση σε χρηματοδότηση μέχρι 10.000 ευρώ με τη μορφή μικροδανείων, ενώ παράλληλα τους υποστηρίζει με δωρεάν υπηρεσίες συμβουλευτικής και εκπαίδευσης.
 

Περισσότερες Πληροφορίες:

www.afi.org.gr


Επικοινωνία

Στόχος δράσης

Στόχος της ΑΦΗ είναι να έχει πραγματικό αντίκτυπο στον αγώνα ενάντια στον κοινωνικό και οικονομικό αποκλεισμό στην Ελλάδα, με το να βοηθάει ανέργους να δημιουργήσουν τη δική τους θέση εργασίας και τις υφιστάμενες επιχειρήσεις να αναπτυχθούν. Η ΑΦΗ επιτυγχάνει τους στόχους της παρέχοντας στους νέους και υφιστάμενους μικροεπιχειρηματίες πρόσβαση σε χρηματοδότηση μέχρι 10.000 ευρώ με τη μορφή μικροδανείων, ενώ παράλληλα τους υποστηρίζει με δωρεάν υπηρεσίες συμβουλευτικής και εκπαίδευσης πριν αλλά και μετά την εκταμίευση της πίστωσης.

Η ρευστότητα παρέχεται μέσω τραπεζικών ιδρυμάτων, λόγω περιορισμών του τραπεζικού νόμου στην Ελλάδα, ενώ οι εθελοντές του οργανισμού, με μια ευρεία γκάμα γνωστικών αντικειμένων και εμπειρίας βοηθάνε, παρέχοντας τις απαραίτητες επιχειρηματικές δεξιότητες στους υφιστάμενους και μελλοντικούς επιχειρηματίες. Με αυτό τον τρόπο, η ΑΦΗ συμβάλει στο να επανενταχθούν στην ελληνική κοινωνία οι βασικές αρχές της κοινωνικής οικονομίας: η ανταλλαγή, η εργασία, το κέρδος, η εμπιστοσύνη και η αλληλεγγύη.

Σύμφωνα με το καταστατικό της, η ΑΦΗ έχει 4 βασικούς σκοπούς: 

 1. Να εισάγει τις μικροπιστώσεις στην Ελλάδα, με σκοπό τη καταπολέμηση του κοινωνικού και οικονομικού αποκλεισμού και να βοηθήσει ανέργους να δημιουργήσουν τη δική τους θέση εργασίας,
 2. Να εκπαιδεύσει και να συμβουλέψει δωρεάν μικροεπιχειρηματίες και ανέργους που επιθυμούν να δημιουργήσουν θέσεις εργασίας,
 3. Να επαναφέρει τις βασικές αρχές της κοινωνικής οικονομίας,  
 4. Να βελτιώσει το νομικό και θεσμικό περιβάλλον της αυτοαπασχόλησης στην Ελλάδα, και της δημιουργίας μικρών επιχειρήσεων και να θεσπίσει το πλαίσιο των μικροπιστώσεων ως μέσο προς την ισότητα οικονομικών ευκαιριών.
 

Κοινό στο οποίο απευθύνεται

 • Άνεργοι
 • Νεοφυείς επιχειρήσεις, καθώς και υφιστάμενες μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις/ελεύθεροι επαγγελματίες
 • Άλλες ευάλωτες κατηγορίες του πληθυσμού: μονογονεϊκές οικογένειες, διαζευγμένες μητέρες/χήρες, πολύτεκνες οικογένειες, άτομα κάτω από το όριο φτώχειας, υπάλληλοι μερικής απασχόλησης, άστεγοι, άτομα άνω των 50 ετών με περιορισμένες επιλογές επανένταξης στην αγορά εργασίας, νέοι κάτω των 30 ετών, νόμιμοι μετανάστες.
 

Χρονική διάρκεια

Η AFI καταχωρήθηκε επίσημα ως Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία (μη κερδοσκοπική, μη κυβερνητική) τον Ιανουάριο του 2014.

Οι εργασίες πεδίου ξεκίνησαν τον Ιανουάριο του 2015 και συνεχίζονται έκτοτε.


Περιγραφή

Η οικονομική κρίση που διανύει η χώρα έχει επιφέρει πρωτοφανή ποσοστά ανεργίας, γεγονός το οποίο με τη σειρά του οδήγησε σε πολλαπλές αρνητικές κοινωνικές επιπτώσεις. Παράλληλα, η έλλειψη ρευστότητας στην οικονομία και ο αποκλεισμός των νέων και υφιστάμενων επιχειρήσεων από τον τραπεζικό τομέα, οδηγούν τις επιχειρήσεις σε επιπλέον περιορισμούς της δυνατότητας να συνέλθουν, να σταθούν στα πόδια τους και να ανατρέψουν τις αρνητικές επιπτώσεις.

Στο πλαίσιο αυτό, η ΑΦΗ συστάθηκε για να παρέχει μια εναλλακτική λύση στο επίδομα ανεργίας, παρέχοντας πρόσβαση σε ρευστότητα σε μικροεπιχειρηματίες (με έμφαση στις πλέον ευάλωτες ομάδες: άνεργοι, νέοι, γυναίκες ), οι οποίοι θέλουν να δημιουργήσουν ή να αναπτύξουν τη δική τους εταιρεία και κατά συνέπεια να δημιουργήσουν για τον εαυτό τους ή και για άλλους μια θέση εργασίας. Με τη δημιουργία ευκαιριών απασχόλησης, η ΑΦΗ επιδιώκει να συμβάλει στην αποκατάσταση της κοινωνικής και οικονομικής ασφάλειας στη βάση της πυραμίδας της Ελληνικής κοινωνίας , η οποία έχει κατακερματισθεί από μια συνεχή, πολυετή κρίση.

Εκτός από την πρόσβαση σε χρηματοδότηση, η ΑΦΗ παρέχει δωρεάν υπηρεσίες επιχειρηματικής ανάπτυξης (εκπαίδευση, υποστήριξη επιχειρήσεων και mentoring) με την απαράμιλλη συμβολή των εθελοντών της, οι οποίοι προέρχονται από διάφορους τομείς και κλάδους της Ελληνικής οικονομίας .

Οι εθελοντές είναι χωρισμένοι σε: 30% ειδικούς κλάδων, 50% ειδικούς σε συγκεκριμένα γνωστικά αντικείμενα (νομικά, λογιστικά, διαφήμιση/προώθηση) και οι υπόλοιποι είναι γενικών γνώσεων και ικανοτήτων. Η ομάδα των εθελοντών έχει σημαντική εκπροσώπηση από ανώτατα στελέχη επιχειρήσεων, από τον τραπεζικό τομέα, καθώς και από πρώην ή νυν επιχειρηματίες, οι οποίοι έχουν περάσει οι ίδιοι τη διαδικασία δημιουργίας επιχείρησης. Παρέχουν τις γνώσεις και τις δεξιότητες τους δωρεάν έτσι ώστε να δημιουργηθεί ένα 3ετές πλάνο πωλήσεων και εσόδων-εξόδων, πλάνο προώθησης και μάρκετινγκ, η στρατηγική ανάπτυξης, η στρατηγική εξαγωγών κοκ.

Πρόσφατα, η ΑΦΗ σύναψε στρατηγική συνεργασία με το φορέα The People's Trust, προκειμένου για πρώτη φορά στη χώρα μας να επιτυγχάνεται συνέργεια ανάμεσα σε μικροπιστώσεις και δωρεές. Με το τρόπο αυτό, το συνολικό κόστος δανεισμού για τον επιχειρηματία μειώνεται, χωρίς ωστόσο να εκμηδενίζονται οι αρχές και οι αξίες του microfinance.


περισσότερα...

Επίδραση στο Κοινωνικό Σύνολο

Στοιχεία 31/8/2016

53 επιχειρηματικές προτάσεις εγκρίθηκαν, εκ των οποίων 43 ήδη χορηγήθηκαν.

Συνολική πίστωση, εγκεκριμένη στις επιλεγμένες επιχειρήσεις

349.150 ευρώ εκ των οποίων ~142 χιλιάδες ευρώ κατανεμήθηκαν για επενδυτικό εξοπλισμό και τα υπόλοιπα χρήματα εξυπηρέτησαν ανάγκες κεφαλαίου κίνησης.

Αποτελέσματα με βάση τις εγκεκριμένες επιχειρηματικές προτάσεις:

 • 95 νέες θέσεις εργασίας δημιουργήθηκαν.
 • 50% νέες επιχειρήσεις - 50% υφιστάμενες επιχειρήσεις.
 • 44% γυναικεία επιχειρηματικότητα.
 • 44% από τις εγκεκριμένες επιχειρήσεις διοικούνται από πρώην άνεργους.
 • 25% νεανική επιχειρηματικότητα (<= 30 ετών).
 • 35% εξαγωγική δραστηριότητα.
 • 25 εθελοντές.
 • 238 εκπαιδευτικά σεμινάρια (τόσο ομαδικά όσο και 1-1) σε 189 εκπαιδευμένους.
 • 0% ποσοστό αθέτησης υποχρεώσεων αποπληρωμής των δανείων που εκταμιεύθηκαν.

Περισσότερα για τις ιστορίες επιτυχίας της ΑΦΗ: http://www.afi.org.gr/el/success-storiesΤόπος Δράσης

Το 2005 και το 2006, η AFI δραστηριοποιήθηκε κυρίως στην Αττική, με επιλεγμένες εξαιρέσεις στην Κεντρική Ελλάδα, την Κρήτη και την Πελοπόννησο, ως μέρος ενός πιλοτικού σχεδίου εξάπλωσης. Ο γενικός κανόνας δράσης και εμβέλειας είναι 1,5 ώρα απόσταση από το μητροπολιτικό κέντρο της Αθήνας, προκειμένου να είναι σε θέση να ταιριάξουν χρονικά και γεωγραφικά οι πελάτες (επιχειρήσεις και επιχειρηματίες) με τους εθελοντές που διαμένουν στην Αθήνα και έχουν προσληφθεί βάση αυτής της παραδοχής.

Το επιχειρηματικό σχέδιο 2017-2022 συνεπάγεται την επέκταση του οργανισμού σε 5 ακόμη πόλεις, καλύπτοντας το μεγαλύτερο μέρος της ηπειρωτικής Ελλάδας. Αυτό απαιτεί το άνοιγμα φυσικών υποκαταστημάτων, καθώς και την προσέλκυση εθελοντών από το τοπικό οικοσύστημα, ενδυναμώνοντας την αλληλεγγύη και την ανταλλαγή γνώσεων μεταξύ των τοπικών πληθυσμών.


Συνέχεια…

Συνεργασία με φορέα

Η AFI συνεργάζεται με διάφορους μη-κερδοσκοπικούς οργανισμούς, εκπαιδευτικούς φορείς και άλλες οργανώσεις που μοιράζονται το ίδιο όραμα με αυτή, αυτό της υποστήριξης της επιχειρηματικότητας και της πάταξης της ανεργίας.

Παρακάτω αναφέρονται ονομαστικά κάποιοι από αυτούς τους φορείς:

 • The People's Trust
 • Venture Garden
 • Orange Grove
 • Found.ation
 • Impact Hub Athens
 • KEMEΛ
 • Solidarity Mission
 • Ekkinisi Lab
 • Αμερικάνικη Γεωργική Σχολή
 • Praksis Business Coaching Center
 • ΟΠΑ (Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών)

Η ΑΦΗ επίσης συνεργάζεται με:

 • Τραπεζικούς συνεργάτες: Παγκρήτια Συνεταιριστική Τράπεζα και Eurobank.
 • Τοπικά πανεπιστήμια και εκπαιδευτικά ιδρύματα, επαγγελματικούς βιομηχανικούς οργανισμούς και τοπικές συμβουλευτικές εταιρίες με σκοπό να υπάρξει βοήθεια σχετικά με την εγκαθίδρυση ενός δικτύου από εθελοντές και εκπαιδευτές.
 • Εφημερίδες, ραδιοφωνικοί σταθμοί, τηλεόραση με σκοπό την υποστήριξη με δράσεις επικοινωνίας.
 • Μεγάλες ιδιωτικές εταιρίες που βοηθούν μέσω των προγραμμάτων εταιρικής κοινωνικής ευθύνης, παρέχοντας εθελοντές.

Συνέχεια…

Συμμετοχή εργαζομένων


Φωτογραφίες

Οφέλη για τον Οργανισμό
Σύνδεση με Παγκόσμιους ΣτόχουςΔεν υπάρχει Σύνδεση με Παγκόσμιους Στόχους
Πείτε μας τη γνώμη σας Εκτύπωση
Η Πρωτοβουλία 'Sustainable Greece 2020' διοργανώνεται από το QualityNet Foundation